O-STA

Vpis na fakultete v tretjem prijavnem roku možen le še danes

Koper, 5. oktobra 2011 - Danes je zadnji dan za oddajo prijave v tretjem prijavnem roku za vpis v prvi letnik dodiplomskih študijskih programov v študijskem letu 2011/2012, za slovenske državljane in državljane držav članic Evropske unije. Nekaj prostih mest za vpis na redni študij je še tudi na Fakulteti za management Univerze na Primorskem v Celju, Kopru in Škofji Loki. Hkrati pa se izteka tudi rok za oddajo vloge za pridobitev državnih in Zoisovih štipendij (7. oktober 2011) ter štipendij iz Štipendijskega sklada Univerze na Primorskem (5. oktober 2011).

Na Fakulteti za management Koper je še nekaj prostih mest v posameznih študijskih programih prve stopnje, za redni študij v Kopru, Celju in Škofji Loki:

KoperCeljeŠkofja Loka
Visokošolski strokovni študijski program Management26352
Univerzitetni študijski program Management1115/

V tretjem roku se na redni študij lahko prijavijo kandidati, ki so oddali prvo ali drugo prijavo in se v izbirnem postopku tekočega leta niso uvrstili v nobenega od v prijavi naštetih študijskih programov in kandidati, ki se prijavljajo na izredni študij (vendar ne na Fakulteto za management Koper, kjer ni razpisanih prostih vpisnih mest za izredni študij v tretjem prijavnem roku). Ravno tako se v tretjem roku lahko prijavijo študentje, ki želijo zamenjati študijski program in te pravice oziroma pravice do ponavljanja še niso izkoristili.

Tretji prijavni rok traja od 1. do 5. oktobra 2011. Kandidati pošljejo obrazec Tretja prijava za vpis v 1. letnik v študijskem letu 2011/2012 (obrazec DZS, 1,71/3), v katerem napišejo en študijski program, za katerega izpolnjujejo pogoje za vpis. Obrazec pošljejo neposredno na visokošolski zavod, kjer želijo študirati. Prijavi priložijo naslednja dokazila:

  • overjeno fotokopijo zaključnega spričevala srednje šole (splošne, poklicne mature ali zaključnega izpita) ter overjeno fotokopijo obvestila o uspehu na maturi ali pri zaključnem izpitu iz katerega so razvidne ocene, ki ste jih dosegli,
  • overjeno fotokopijo spričevala 3. in 4. letnika srednje šole,
  • fotokopijo veljavne osebne izkaznice ali potnega lista (če ne morete predložiti navedenega dokumenta, lahko dostavite fotokopijo izpiska iz rojstne matične knjige).

Izteka pa se tudi rok za oddajo vloge za pridobitev državnih in Zoisovih štipendij za študijsko leto 2011/2012. Zadnji rok za oddajo vloge je 7. oktober 2011.

Prav tako pa se danes izteka tudi rok za oddajo vloge za pridobitev štipendije iz Štipendijskega sklada UP (dodatne informacije na spletni strani Univerze na Primorskem).