O-STA

Študent/ka, potrebuješ pomoč? Okrogla miza o tutorstvu

Res da se je študijsko leto šele začelo in da zato še ne bi smelo biti prisotnih marsikaterih težav, ki tekom študija spremlja večina študentov, se pa zato lahko nanje pripravimo. Fakultete so z namenom, da bi te težave preprečili ali vsaj omilili, oblikovale "preventivni program" imenovan Tutorstvo na Univerzi na Primorskem, ki študentom pomaga pri korakih na poti izbranega študija.

Tutorstvo je proces, v katerem ustvarjamo študentu prijazno okolje. S pomočjo tutorskega sistema študentom svetujemo in jih usmerjamo od vpisa do zaključka študija. Ob tem spodbujamo vključevanje študentov v fakultetno dogajanje in okolje ter tako vzpostavljamo in krepimo stike med študenti, učitelji in ostalimi zaposlenimi na fakulteti.

Program je oblikovan tako, da študenti višjih letnikov (lahko tudi profesorji) pomagajo tistim v nižjih letnikih, ki imajo težave pri vprašanjih glede načina študija, delovanja fakultete, sodelovanja z ostalimi študenti, obštudijskim delom študentskim življenjem, prostem času študenta itd.

Okrogla miza z naslovom "Študent/ka, potrebuješ pomoč?", bo potekala danes, 11. oktobra 2011, na Fakulteti za management Koper ob 13. uri na Cankarjevi 5.

Govorniki okrogle mize bodo udeležencem ponudili ključne informacije o tem, kako postati dober tutor in svojemu varovancu ponuditi pomoč tam, kjer je ta res potrebna.

Sodelujoči na okrogli mizi bodo:

· prof. dr. Roberto Biloslavo, prorektor za študijske zadeve UP

· doc. dr. Bojan Nastav, prodekan za znanstveno - raziskovalno delo študentov UP FM

· Viktorija Arsovska, študentka UP FM, sobitnica priznanja "Prostovoljka leta 2010"

· Elvis Bašanović, spec., direktor Kariernega centra Univerze na Primorskem

· viš. pred. mag. Robert Trunkl, Svetovalni center za študente, UP Turistica

· Sintija Veškovo, koordinatorica tutorjev študentov UP FM

· doc. dr. Gorazd Bajc, koordinator tutorstva UP FHŠ

· Petra Bevek, Visoka šola za dizajn

· doc. dr. Karmen Rodman, koordinatorica tutorjev učiteljev UP FM in vodja razprave


Vabljeni!

Na fotografiji Viktorija Arsovska ob prejemu priznanja "Prostovoljka leta 2010" (foto: Urad predsednika RS)


Za dodatne informacije: Dejan Šraml | Odnosi z javnostmi | Univerza na Primorskem | Fakulteta za management Koper | Cankarjeva 5 | 6000 Koper | 00386 (0)5 610 20 16 | dejan.sraml@fm-kp.si | www.fm-kp.si | www.facebook.com/fmkoper