O-STA

Razkrita nova standarda Greenhouse Gas Protocol (protokola toplogrednih plinov), ki bi lahko izboljšala kakovost poročanja o emisijah in zmanjšala stroške

PwC, vodilna družba za strokovne storitve, pozdravlja nov računovodski standard Korporativna vrednostna veriga (Corporate Value Chain (Koncept 3)) in standard poročanja Življenjski cikel proizvoda (Product Life Cycle) ki ju je pred kratkim objavil mednarodni standard Greenhouse Gas Protocol.

Standarda, ki razširjata trenutni razpon in obseg poročanja o emisijah ogljika, sta bila razvita prek procesa, v katerem je sodelovalo več interesnih skupin in ki sta ga vodila Svetovni inštitut sredstev (World Resources Institute (WRI)) in Svetovni poslovni svet za trajnostni razvoj (World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)) in je v obdobju zadnjih treh let vključeval tudi obsežen prispevek PwC-ja. V ta proces razvijanja standardov so bili prav tako vključeni vodje podjetij, nevladne organizacije, akademiki in oblikovalci politik.

Malcolm Preston, vodja trajnostnega razvoja in klimatskih sprememb pri PwC, je dejal:

"Pričakujemo, da bosta standarda še zlasti zanimiva za letalsko in vesoljsko, obrambno in avtomobilsko industrijo, sektor industrijskih proizvodov, informacijske tehnologije, trgovine in potrošnika ter javnih dobrin.

Vrednostna veriga in življenjski cikel poročanja bo interesnim skupinam omogočal, da laže ocenijo emisije podjetja prek celotne vrednostne verige, kar bo pomagalo optimizirati nakupne odločitve in učinkovitost proizvoda. Upamo, da bodo podjetja sčasoma želela znižati emisije svojih vrednostnih verig ter povečala uporabo surovin in učinkovitost proizvoda. Posledično bodo podjetja razumela in upravljala z aktivnostmi, na katere vplivajo, in ne le s tistimi, ki jih nadzorujejo."

Čeprav je poročanje o emisijah Koncept 3 trenutno izbirno, vedno več organizacij, vladnih agencij in interesnih skupin poziva k podatkom v zvezi z emisijami, na primer v letnih zahtevah po podatkih ali zahtevah za ponudbo (Requests for Proposals (RFP).

Malcolm Preston, vodja trajnostnega razvoja in klimatskih sprememb pri PwC, je nadaljeval:

"PwC-jeva praksa trajnostnega razvoja je bila tesno vključena pri razvoju novih standardov. Oblikovani so bili za spodbujanje doslednosti, transparentnosti, pravilnosti, popolnosti in pomembnosti poročanja o emisijah ogljika. Veselimo se prihodnosti, v kateri bodo podjetja in interesne skupine bolje razumeli svoje vire emisij in vplive svojih poslovnih aktivnosti ter sprejeli ustrezne ukrepe, da jih omejijo, kar bo v veliki meri koristilo poslovanju in obstojnim klimatskim razmeram.

Podjetja bodo morala razumeti nove zahteve vodenja evidenc in poročanja, oblikovati strategije za meritev in zmanjšanje svojih emisij ter razviti in vpeljati procese in sisteme poročanja. Standarda prav tako ustvarjata platformo za interesne skupine in podjetja, da lahko pri obravnavanju emisij sodelujejo v obliki partnerstva."

Opombe za urednike

1. Celotna standarda so na voljo za prenos na www.ghgprotocol.org.

2. Greenhouse Gas Protocol je globalno sodelovanje, ki ga vodita WBCSD in WRI. Predstavlja temelj za strategije obstojnih klimatskih razmer in za bolj učinkovite, odporne in dobičkonosne organizacije. Standardi GHGP so najširše uporabljana računovodska orodja za izračun, upravljanje in poročanje o emisijah toplogrednih plinov.

3. Svetovni inštitut sredstev (World Resources Institute - WRI) je globalna okoljska skupina za razmislek, ki presega raziskave in ideje tudi uresničuje. WRI sodeluje z vladami, podjetji in civilno družbo, da bi izoblikovala rešitve za nujne okoljske izzive. www.wri.org

4. Svetovni poslovni svet za trajnostni razvoj (World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)) vodi generalni direktor, gre za globalno koalicijo približno 200 podjetij, ki zagovarjajo napredek trajnostnega razvoja. Misija WBCSD je biti katalizator za inovacije in trajnostni razvoj v svetu, kjer so viri čedalje bolj omejeni. WBCSD ponuja platformo, kjer lahko podjetja med seboj delijo izkušnje in najboljše prakse glede težav trajnostnega razvoja in zagovarjajo njihovo implementacijo, sodelujejo z vladami, nevladnimi in medvladnimi organizacijami. www.wbcsd.org

5. Standarda Korporativna vrednostna veriga in Življenjski cikel proizvoda sta bila razvita s pomočjo vodij podjetij, nevladnih organizacij, akademikov in oblikovalcev politik. Več kot 2.300 ljudi iz 55 držav je prispevalo k procesu oblikovanja standardov, ki ju je nato preizkusilo 60 podjetij.

6. PwC je bil del tega sodelovanja - družba je bila del usmerjevalnega odbora, vključena v skupino, ki je vzpostavila zahteve Koncepta 3, zagotovila tehnični prispevek pri številnih delovnih skupinah, preizkusila zagotovilo za podjetja, vključena pri testiranju teh standardov, in znatno prispevala pri poglavju o zagotovilih vsakega izmed standardov.

7. Nova standarda bosta vplivala predvsem na podjetja, ki se nahajajo na več področjih, vključno s tistimi, ki imajo podaljšano pridobivalno dobavno verigo, ali kjer poproizvodna uporaba proizvoda ustvarja emisije. Standard Korporativne vrednostne verige bo povečal pričakovanja interesnih skupin glede emisij podjetja, o katerih bi bilo potrebno poročati. Tako bo osredotočenost na emisije, ustvarjene znotraj obsega nadzora in vpliva podjetja, sedaj vključevala tudi emisije, ki jih ustvarjata podaljšana pridobivalna dobavna veriga podjetja in poproizvodna uporaba proizvoda (znane kot emisije Koncepta 3). Primer aktivnosti podaljšane dobavne verige so nakupi blaga in storitev, službena potovanja ali odpadki, ki nastanejo pri poslovanju. Poproizvodne aktivnosti lahko vključujejo poproizvodni prevoz in distribucijo, uporabo proizvoda in poproizvodne stvari, dane v zakup, ter franšize.

8. Standard Življenjskega cikla proizvoda pa bo povečal pričakovanja interesnih skupin glede izračuna emisij ogljika, ki nastanejo skozi celotno vrednostno verigo, vključno s pridobivanjem surovin, proizvodnjo, uporabo proizvoda in koncem življenja proizvoda.

9. Koncept 1 in Koncept 2 standardov se osredotoča na emisije, ki jih neposredno ustvarja podjetje znotraj svojih kontrol (npr. znotraj meja svojih objektov). Koncept 3 bo vplival na podjetja s podaljšano pridobivalno dobavno verigo, dejavnostmi zakupov in franšiz oziroma tam, kjer poproizvodna uporaba proizvoda ustvarja emisije. Prek razvoja popolne korporativne evidence emisij toplogrednih plinov - vključno s Koncepti 1, 2 in 3 - bodo podjetja razumela celoten vpliv emisij njihove vrednostne verige in se osredotočila na večje možnosti za zmanjšanje toplogrednih plinov.

O PwC

Družbe PwC pomagajo organizacijam in posameznikom ustvariti vrednost, ki jo iščejo. PwC je mreža družb s skoraj 169.000 zaposlenimi ljudmi v 158 državah, ki so predani zagotavljanju kakovostnih revizijskih, davčnih in svetovalnih storitev. Povejte nam, kaj je za vas pomembno. Več informacij o nas lahko najdete na www.pwc.com.

"PwC" je blagovna znamka, pod katero delujejo družbe članice PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) in nudijo svoje storitve. Družbe skupaj tvorijo mrežo PwC. Vsaka izmed družb znotraj mreže je ločena pravna oseba in ne deluje kot predstavnik PwCIL ali katere druge družbe znotraj mreže. PwCIL strankam ne nudi storitev. PwCIL ni odgovoren oziroma ne odgovarja za dejanja ali opustitve dejanj katere koli družbe članice niti ne more nadzorovati izvajanja njihove strokovne presoje ali jih kakor koli obvezati.

2011 PricewaterhouseCoopers. Vse pravice pridržane.