O-STA

Socialni kapital kot vez k boljši družbi

Portorož, 21. oktobra 2011 - V Portorožu se danes zaključuje odmevna konferenca, katere namen je prispevati k zavedanju in rasti socialnega kapitala v Sloveniji ter širše. O tem, kako to zavedanje vgraditi in okrepiti sodelovanje državljanov v javnem življenju, je na konferenci "Management, izobraževanje in turizem: Solidarnost za socialni kapital" razpravljajo in podalo rešitve 200 udeležencev, tudi iz tujine.

Konferenco, ki je potekala od 20. do 21. oktobra v organizaciji Fakultete za turistične študije - Turistica in Fakultete za management, obe članici Univerze na Primorskem, sta včeraj, 20. oktobra, odprli dekanji fakultet, doc. dr. Aleksandra Brezovec in izr. prof. dr. Anita Trnavčevič.

Udeleženci konference so v izboru 23 sekcij soočili razmišljanja in podali potreben teoretski razmislek o socialnem kapitalu in solidarnosti ekonomiji ter izpostavili primere dobrih praks organizacij in gibanj z najrazličnejših področij kot so naravovarstvo in ekologija, zdravstvo, vzgoja in izobraževanje, različne dimenzije turizma, zaposlovanje, podjetništvo, kmetijstvo, management in še mnoge druge.

Dekanja Turistice, Aleksandra Brezovec, je v pozdravnem nagovoru opozorila na naraščajoč pomen in aktualnost solidarnosti v družbi, organizacijah in socialnih mrežah ter poudarila, da je tema "Solidarnost za socialni kapital" konferenco uvrstila med uradne dogodke Evropskega leta prostovoljstva. Ob zaključku je povzela misel, da solidarnost in socialni kapital omogočata razvoj družbe s pravičneje porazdeljeno blaginjo. Dekanja Fakultete za management, Anita Trnavčevič, pa je poudarila solidarnost kot vez, ki presega socialne mreže kot tudi posameznika ter da le vpetost v družbeno aktualno okolje prispeva k pravi solidarnosti.

V planernem delu je predstavil referat ekonomist mag. Rado Pezdir, ki je v duhu aktualnega dogajanja povzel razloge za gospodarsko in politično krizo, v kateri se je znašla tudi Slovenija. Pri tem je poudaril, da se razlogi za obstoječe stanje nahajajo v kombinaciji neučinkovitosti ekonomske politike in institucionalnega ter političnega krča. "Rešitev iz krize in vrnitev na pot hitrejše konvergence k razvitejšim državam EU vodi le preko preobrazbe ekonomskega trga, z vzpostavitvijo procesa deregulacije gospodarstva kot tudi preobrazbe političnega trga, pri čemer bo morala nova oblast pri ljudeh najprej zagotoviti kredibilnost v sistem", je še poudaril Pezdir.

Petra Matos, predsednica društva Ekologi brez meja, je v svojem prispevku poudarila pomen prostovoljstva. Spomnila je na akcijo Očistimo Slovenijo v enem dnevu, v kateri je sodelovalo 300 tisoč prostovoljcev oziroma skoraj 15 odstotkov vseh prebivalcev Slovenije. "S tem smo pokazali, da posamezniki lahko spremenimo Slovenijo na bolje, če se le kakovostno povežemo", je poudarila in dodala, da se moramo pri tem vsi zavedati lastne odgovornosti in vpliva na razvoj prihodnjih generacij.

Mag. Alojz Štajner, načelnik Generalštaba Slovenske vojske, je predstavil solidarnostne aktivnosti in načine, kako sodobna vojaška organizacija s svojo dejavnostjo vpliva na krepitev socialnega kapitala v različnih družbenih okoljih. Pri tem je predstavil pomen delovanja Slovenske vojske pri mednarodnih operacijah in misijah.

Omizje se je zaključilo z referatom mag. Karmen Novarlič s Slovenske turistične organizacije, v katerem je poudarila, da se Slovenska turistična organizacija zavzema za odgovorni oziroma trajnostni turizem, ki lahko dolgoročno vpliva na rast konkurenčnosti slovenskega turizma in poveča kakovost življenja vseh prebivalcev Slovenije.

Predsednik organizacijskega odbora konference doc. dr. Jani Mekinc je z odzivom na konferenco zadovoljen in dodano vrednost konference vidi predvsem v njeni interdisciplinarnosti in povezljivosti različnih področjih, k čemur sta prispevali tudi aktualnost in širina izbrane tematike solidarnosti in socialnega kapitala.