O-STA

Alternativno reševanje delovnopravnih sporov - primerjava mediacije in arbitraže

Koper, 28. oktobra 2011 - Članici Univerze na primorskem, Fakulteta za management in Pravni inštitut Znanstveno-raziskovalnega središča v Kopru, organizirata brezplačen strokovni seminar z naslovom "Alternativno reševanje delovnopravnih sporov: Primerjava mediacije in arbitraže v delovnih sporih", ki ki bo potekal v četrtek, 10. novembra, med 9.00 in 12.30. Dodatne informacije o dogodku so dostopne tukaj, prijavite pa se tako, da pišete na alumni@fm-kp.si ali pokličete na 05 610 20 16.

"V vedno bolj napetem poslovnem okolju se delovni spori pojavljajo prehitro in nezmožnost njihovega reševanja vodi v ne preveč prijetna srečanja na delovnem sodišču. Zato je bolje in predvsem veliko bolj smiselno, če se spoznamo z drugimi, alternativnimi oblikami reševanja delovnih sporov. Na ta način lahko delovni spor rešimo v zgodnji fazi in s tem preprečimo nadaljnje negativne posledice, ki se ne kažejo zgolj na finančnem vidiku, temveč predvsem pri medsebojnih odnosih med zaposlenim in delodajalcem ter med sodelavci". Potrebo po seminarju pojasnjuje doc. dr. Valentina Franca, strokovnjakinja za področji delovnega prava in ravnanja s človeškimi viri.

Mediacija namreč za delavca pomeni veliko manjše breme stroškov in osebne stiske, za delodajalca usmerjanje v delo, za oba pa priložnost za nadaljnje sodelovanje, kot da spora ni bilo.

Strokovni seminar Alternativno reševanje delovnopravnih sporov, na katerem bosta predavali Metka Penko Natlačen, strokovna vodja projekta o alternativnem reševanju delovnih sporov in generalna sekretarka Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije ter mag. Tadeja Vengar, mediatorka in direktorica Zavoda PaMet, je namenjen vodilnim in kadrovskim delavcem, pravnikom, direktorjem manjših in srednjih podjetij, članom sveta delavcev, članom sindikata, študentom in vsem ostalim, ki bi radi izvedeli več ali izboljšali svoje poznavanje alternativnih oblik reševanja delovnih sporov.

Vsi udeleženci seminarja bodo prejeli tudi obsežen zbornik "Alternativno reševanje sporov" s strokovnimi prispevki in obrazci ter terminološkim šest jezičnim slovarjem izrazov s področja delovnega prava.

Vabljeni!

Prijave in dodatne informacije: alumni@fm-kp.si, 05 610 20 16.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, razvojne prioritete 3: "Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja"; prednostne usmeritve 3.3 "Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva".