O-STA

Emisije ogljika presegajo gospodarsko rast

Globalne emisije v skupini G20 naraščajo hitreje kot gospodarska rast ter zaustavljajo počasno, a postopno zmanjšanje emisij ogljika, ki se je pričelo leta 2000.

Ugotovitve novega analitičnega poročila PwC Low Carbon Economy Index, ki je bilo izdano danes, kažejo, da prvič od leta 2000 ni prišlo do nikakršnega izboljšanja pri zmanjševanju intenzivnosti emisij ogljika (kar odraža mešanico goriv, energetsko učinkovitost ter ravnotežje industrije in storitev) skupine G20, kljub skromnem globalnem gospodarskem okrevanju.

Rezultati postavljajo vprašanje o verjetnosti, da bi do globalne dekarbonizacije prišlo dovolj hitro, da bi se globalno segrevanje omejilo na 2 stopinji Celzija. Tri tedne pred Klimatskim vrhom Združenih narodov v Durbanu poročilo poudarja tudi težavo glede ozkega razpona financiranja za odpravo emisij ogljika, ki ga je potrebno rešiti.

V času recesije je bilo veliko držav priča padcu emisij ogljika, ki je bilo hitrejše od rasti BDP zaradi padca manufakturne proizvodnje. Trend pa se je leta 2010 obrnil, ko je bila rast globalnega BDP 5,1 %, vendar je bila rast emisij višja, in sicer 5,8 %. Prvič v številnih letih je prišlo do povečanja intenzivnosti emisij ogljika, in sicer za 0,6 %.

Nagla rast intenzivnosti emisij ogljika, ki se je pojavila v rastočih gospodarstvih v letu 2010, vključno s Kitajsko, Brazilijo in Korejo; hladnejše zime v začetku in koncu leta; padec cen ogljika v primerjavi z gorivom; in manjša uporaba obnovljive energije - vse to je lani prispevalo k povečani intenzivnosti emisij ogljika lansko leto.

Gledano globalno, se mora intenzivnost emisij ogljika sedaj zmanjšati za 4,8 % na leto, kar je več kot dvakrat več, kot je bilo potrebno v letu 2000. Poročilo opozarja, da v primeru, da povezava med gospodarsko in emisijsko rastjo ne bo pretrgana, ne bo moč doseči predvidenega cilja 2 stopinj Celzija, ki so ga navedle vlade pred manj kot dvanajstimi mesecu v Cancunu.

Leo Johnson, partner, trajnost in klimatske spremembe, PwC, je dejal:

"Rezultati so najbolj kruti doslej. Naša analiza nedvomno kaže na eno samo ugotovitev - smo na meji tega, kar je dosegljivo v smislu omejitve emisij ogljika, če upoštevamo cikle rasti, predvidene za razvite in razvijajoče se države, v primerjavi s tistim, kar je zahtevano v smislu omejitve emisij ogljika, da bi ostali znotraj scenarija 2 stopinj Celzija."

"Gospodarstva skupine G20 so se iz počasnega potovanja v pravi smeri premaknile v potovanje v napačno smer. Le v izjemnih primerih se je državam uspelo približati odpravi 4,8 % emisij iz svojega gospodarstva v času enega desetletja."

Jonathan Grant, pomočnik direktorja, trajnost in klimatske spremembe, PwC, je dejal:

"Gospodarsko okrevanje, kjer je do tega prišlo, je bilo umazano. Celo kjer je bila zabeležena rast v OECD državah v času globalne finančne krize, je intenzivnost emisij ogljika prevelika in ni prišlo do povečanja ogljične produktivnosti."

V VB bi se morali letni investicijski odhodki šestih največjih javnih gospodarskih služb do leta 2020 potrojiti, da bi se doseglo cilje vlade glede nizkih emisij ogljika, pri čemer bi potrebovali kumulativno investicijo v vrednosti 199 milijard angleških funtov. Tudi Nemčija načrtuje povečanje nizkoogljične proizvodnje električne energije in predvideva, da bo za doseganje svojih ciljev do leta 2050 potrebovala 20 milijard EUR na leto.

Jonathan Grant, direktor, trajnost in klimatske spremembe, PwC, je dejal:


"Doseganje potrebnih stopenj ogljične produktivnosti zahteva revolucijo načina, na katerega svet proizvaja in porablja energijo. Povezano s tem, sredi globalne finančne krize sedaj potrebujemo transformacijo financiranja, da bi dosegli premik v obsegu in pri hitrosti, ki sta potrebna.

"Kompromis med stroški in ogljikom je neizogiben. Še zlasti v razvijajočem se svetu, kjer države nimajo obstoječe nadomrežne infrastrukture, so obnovljivi viri energije konkurenčni alternativnim fosilnim gorivom."

"Potrošniki se že pritožujejo nad višjimi cenami plina in elektrike ter morda niso pripravljeni plačati več, da bi bili cilji klimatskih sprememb doseženi. Če odlašamo z ukrepi za prekinitev povezave med visoko rastjo emisij ogljika in gospodarsko rastjo, bodo zmanjšanja, potrebna v prihodnosti, veliko bolj ostra in dražja ter še bolj vplivala na potrošnika. "

Opombe

1. Intenzivnost emisij ogljika je naše prednostno merilo za analizo gibanja držav k nizkoogljičnem gospodarstvu, saj upošteva pričakovano gospodarsko rast in ustvari primerljive cilje.

2. Intenzivnost emisij ogljika določenega gospodarstva so emisije na enoto BDP, nanje pa vpliva mešanica goriv države, energetska učinkovitost ter razmerje industrijskih in storitvenih sektorjev.

3. Zgodovinske stopnje dekarbonizacije: nobeni državi ni uspelo obdržati stopnje dekarbonizacije, ki bi se vsaj približala sedaj zahtevanim 4,8 %. Z izjemo Kitajske v 90. letih nobeni izmed držav skupine G20 ni uspelo doseči zmanjšanja za 4,8 % v katerem koli desetletju od leta 1980 dalje. Šest držav, ki so zmanjšale intenzivnost emisij ogljika za več kot 3 % v času posameznih desetletij (Kitajska, Nemčija, VB, Francija, Rusija, Japonska), je to uspelo zgolj v edinstvenih okoliščinah. Francija je dekarbonizirala s 4,2 % v 80. letih prek povečanje jedrskega deleža v mešanici energije z 7 % na 33 %. VB je dekarbonizirala s 3,0 % v 90. letih , ko je električna energija nadomestila premog. (Podatkovna tabela se nahaja na strani 10 v poročilu PwC Low Carbon Economy Index 2011)

Družbe PwC nudijo industriji prilagojene revizijske, davčne in svetovalne storitve, ki strankam povečajo vrednost. Več kot 161.000 ljudi v 154 državah znotraj mreže PwC deli svoje razmišljanje, izkušnje in rešitve ter s tem ustvarja sveže perspektive in praktične nasvete. Več informacij najdete na pwc.com.

"PwC" je blagovna znamka, pod katero delujejo družbe članice PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) in nudijo svoje storitve. Družbe skupaj tvorijo mrežo PwC. Vsaka izmed družb znotraj mreže je ločena pravna oseba in ne deluje kot predstavnik PwCIL ali katere druge družbe znotraj mreže. PwCIL strankam ne nudi storitev. PwCIL ni odgovoren oziroma ne odgovarja za dejanja ali opustitve dejanj katere koli družbe članice niti ne more nadzorovati izvajanja njihove strokovne presoje ali jih kakor koli obvezati.

2011 PricewaterhouseCoopers. Vse pravice pridržane.

Datum7. november 2011
Kontaktna osebaRowena Mearley, PwC odnosi z mediji Tel: +44 207 213 4247 / + 07841563180 e-mail: rowena.mearley@uk.pwc.com