O-STA

Globalne davčne reforme še naprej spodbujajo vrnitev k rasti in trajnostnim dohodkom

London, 10. november 10 2011 - Iz novega poročila Svetovne banke, Mednarodne finančne korporacije in PwC izhaja, da vlade nadaljujejo z reformami svojih davčnih sistemov. 123 od 183 ocenjenih gospodarstev je od leta 2006 sprejelo znatne regulativne spremembe, da bi olajšali davčno obremenitev za majhna in srednje velika podjetja, saj želijo vlade povečati število registracij podjetij in odpraviti vpliv globalne gospodarske krize.

Danes je izšlo poročilo z naslovom Paying Taxes 2012, ki ugotavlja, da je 33 gospodarstvom uspelo doseči, da je bilo plačilo davkov v obdobju od junija 2010 do maja 2011 enostavnejše in cenejše. Najbolj pogosta davčna reforma je bila povečanje uporabe spletnih sistemov, s čimer so omogočili davčno skladnost z veljavno zakonodajo. Spletni sistem je bil uveden v 23 gospodarstev. Elektronska vnašanja in plačila zmanjšujejo obseg papirologije, omogočajo bolj ciljan pristop k reviziji in skladnosti, osnovan na tveganjih, ter lahko pomagajo odpraviti korupcijo.

Paying Taxes 2012 upošteva vse davke in prispevke, ki jih mora v danem letu plačati srednje veliko podjetje. Upoštevani davki in prispevki vključujejo davek na dobiček ali davek od dohodkov pravnih oseb, socialne prispevke in davke, povezane z delom, ki jih plačuje delodajalec, nepremičninske davke, davke na prenos lastninske pravice, davke na dividende, davek na kapitalski dobiček, davek finančnih transakcij, davek za zbiranje odpadkov, davek na motorna vozila in cestne takse ter druge manjše davke in prispevke.

Poročilo je ugotovilo, da je skupna davčna stopnja za majhna in srednje velika podjetja od leta 2006 padla za 8,5 odstotnih točk, kar je za več kot eno točko na leto. V tem obdobju je čas, ki je potreben za uskladitev davka na dohodek, upadel za več kot en dan na leto (54 ur) in število potrebnih plačil se je zmanjšalo za pet.

"Veliko število reform davčne administracije kaže na dejstvo, da je izboljšanje davčnega sistema za podjetja visoko na dnevnem redu vlade," je dejal Augusto Lopez Claros, direktor, Globalni kazalci in analize, Skupina Svetovne banke. "Če bodo ustvarili sistem, ki omogoča enostavno usklajevanje, je veliko bolj verjetno, da bodo podjetja poslovala v uradnem gospodarstvu in nudila bolj trajnosten vir dohodka, kot je dolg ali pomoč."

V svetovnem merilu je povprečna skupna davčna stopnja za majhna in srednje velika podjetja trenutno 44,8 % njihovega komercialnega dobička. Skladnost z davčnimi predpisi v povprečju obsega 28,5 plačil in skupno 277 ur.

"Vlade imajo pod nadzorom razvoj davčnih sistemov, ki spodbujajo poslovne investicije in zasebni sektor spreminjajo v mehanizem za vrnitev k gospodarski rasti in blaginji," je dejal Andrew Packman, partner na davčnem oddelku pri PwC Velike Britanije. "Zmanjšanje stopenj in skladnost, ki je manj obremenjujoča, pomaga podjetjem, da se osredotočijo na svojo poslovno rast."

O Skupini Svetovne banke
Skupina Svetovne banke predstavlja enega izmed največjih virov financiranja in znanja za države v razvoju. Obsega pet tesno povezanih institucij: Mednarodna banka za obnovo in razvoj (MBOR) in Mednarodno združenje za razvoj (MZR), Mednarodna finančna korporacija; Mednarodna agencija za zavarovanje investicij; ter Mednarodni center za reševanje investicijskih sporov. Vsaka izmed institucij igra posebno vlogo v misiji boja proti revščini in izboljšanja življenjskega standarda za ljudi držav v razvoju. Za več informacij obiščite www.worldbank.org, www.miga.org in www.ifc.org.

O PwC
Družbe PwC pomagajo organizacijam in posameznikom ustvariti vrednost, ki jo iščejo. Smo mreža družb v 158 državah s skoraj 169.000 zaposlenimi, ki so zavezani k zagotavljanju kakovosti na področju revizijskih, davčnih in svetovalnih storitev. PwC se nanaša na PwC mrežo in / ali eno ali več njenih družb članic, od katerih je vsaka ločena pravna oseba. Za več informacij si oglejte www.pwc.com/structure. Sporočite nam, kaj je pomembno za vas, več o nas pa najdete na www.pwc.com.

.

Za več informacij o plačilu davkov obiščite www.pwc.com/payingtaxes.

Kontakt v Washingtonu, D.C.:

Nadine Ghannam, World Bank Group

Tel: +1 202 473 3011

E-mail: nsghannam@ifc.org

Kontakt v New Yorku:

Mike Ascolese, PwC

Tel: +1 646 471 8106

E-mail: mike.ascolese@us.pwc.com