O-STA

Alternativno reševanje delovnih sporov s podporo socialnega dialoga

Koper, 10. novembra 2011 - Nesodne oblike reševanja sporov je treba udomačiti, kar je dolgotrajen proces, zato je treba biti potrpežljiv, je izpostavila Metka Penko Natlačen, generalna sekretarka Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije. Slednja si prizadeva, da na GZS prispevajo k pozitivnem učinku socialnega dialoga tudi na občutljivem področju reševanja individualnih delovnih sporov. S tem želijo soustvariti primer slovenske dobre prakse za nesodno reševanje individualnih delovnopravnih sporov, podprtega s socialnim dialogom.

Članici Univerze na primorskem, Fakulteta za management in Pravni inštitut Znanstveno-raziskovalnega središča, sta danes v Kopru organizirali brezplačen strokovni seminar z naslovom "Alternativno reševanje delovnopravnih sporov: Primerjava mediacije in arbitraže v delovnih sporih". Predstavljene so bile možnosti reševanja delovnih sporov v slovenskem pravu in tradiciji, pri čemer so bile izpostavljene temeljne razlike, prednosti in slabosti mediacije in arbitraže v delovnih sporih. Posebej so se osredotočili na pomen ključnih dejavnikov pri reševanju sporov, kot so nasprotja interesov, pomen komunikacije, reševanje problemov ter konfliktov, faze in značilnosti procesa, razmerje moči med strankami, vpliv čustev in vsebino poravnave med strankama.

V vedno bolj napetem poslovnem okolju se delovni spori pojavljajo prehitro in nezmožnost njihovega reševanja vodi v ne preveč prijetna srečanja na delovnem sodišču. Zato je bolje in predvsem veliko bolj smiselno, če se spoznamo z drugimi, alternativnimi oblikami reševanja delovnih sporov. Na ta način lahko delovni spor rešimo v zgodnji fazi in s tem preprečimo nadaljnje negativne posledice, ki se ne kažejo zgolj na finančnem vidiku, temveč predvsem pri medsebojnih odnosih med zaposlenim in delodajalcem ter med sodelavci. Mediacija namreč za zaposlenega pomeni veliko manjše breme stroškov in osebne stiske, za delodajalca usmerjanje v delo, za oba pa priložnost za nadaljnje sodelovanje, kot da spora ni bilo, je izpostavila Metka Penko Natlačen, tudi strokovna vodja projekta o alternativnem reševanju delovnih sporov pri Gospodarski zbornici Slovenije.

Zavedati se moramo številnih prednosti mediacije, kot so zlasti zaupnost postopka, nezdružljivost tega postopka s sodnim ter velika prednost glede končnega dogovora o zahtevku delavca. Pri tem sta zaposleni in delodajalec povsem prosta in s končnim dogovorom novelirata prejšnjo medsebojno obveznost, saj na zahtevek nista vezana, je povedala mag. Tadeja Vengar, mediatorka in direktorica Zavoda PaMet.

Seminar, katerega namen je bil približati pojme in proces mediacije kot načina za reševanje delovno pravnih sporov, je vzbudil veliko zanimanje, udeležilo se ga je več kot 100 slušateljev z raznovrstnih delovnih področij - vodilni in kadrovski delavci, pravniki, direktorji manjših in srednjih podjetij, člani sveta delavcev, sindikalni predstavniki, študenti in številni drugi, ki so tako izboljšali svoje poznavanje alternativnih oblik reševanja delovnih sporov.

Uspešno izveden seminar je rezultat sodelovanja med Fakulteto za management in Pravnim inštitutom ZRS, ki si prizadevata slediti tudi trendom na področju delovnega in socialnega prava, širiti poznavanje ter pomen njegove razsežnosti ter razmerja do drugih pravnih podsistemov ter interdisciplinarnosti vidikov tovrstnih pravnih razmerij.

Novica je objavljena tudi na http://www.fm-kp.si/si/novice/806 in dodatne fotografije http://www.fm-kp.si/zalozba/ISSN/1581-8969/galerije/111110.html (foto: Alen Ježovnik).

Za dodatne informacije: Dejan Šraml | Odnosi z javnostmi | Univerza na Primorskem | Fakulteta za management Koper | Cankarjeva 5 | 6000 Koper | 00386 (0)5 610 20 16 | dejan.sraml@fm-kp.si | www.fm-kp.si | www.facebook.com/fmkoper