O-STA

Mladi v okviru projekta Zaposlitveni torek spoznavali javno upravo

Ljubljana, 15. november 2011

Sodelavci Zavoda Nefiks so danes s pomočjo ŠOU v Ljubljani izvedli že drugi Zaposlitveni torek, projekt, katerega namen je mladim pokazati čim več možnosti zaposlovanja pri različnih delodajalcih. Tako so mladi na prvem Zaposlitvenem torku obiskali nevladne organizacije, z obiskom na Občini Idrija pa spoznali javno upravo. V prihodnjih tednih se bodo odpravili še v gospodarstvo (POP TV) in na razvojno agencijo (RA Kozjansko).

Aljaž Gaber, minister za študijsko problematiko v ŠOU v Ljubljani, meni, da je projekte kot je Zaposlitveni torek, nujno potrebno podpirati: "Cilj ŠOU v Ljubljani pri tem projektu je povezati mlade in delodajalce, s čimer jim želimo približati posamezne delovne procese in okolja. Na podlagi tako pridobljenih informacij si lahko ustvarijo bolj konkretno sliko o tem, kaj predstavlja neko delovno mesto v neki ustanovi."

Mlade je tudi tokrat navdušil inovativen pristop k boljši zaposljivosti. Projekt Zaposlitveni torek, ki je nastal na podlagi dobre prakse že uveljavljenega projekta Zavoda Nefiks, Podjetnega petka, mladim omogoča večje povezovanje z delodajalci.

Zaposlitveni torek je tako eden redkih načinov, da mladi spoznajo delovne procese in delovanje vseh sektorjev. Še bolj pomembno je, da iz prve roke, od kadrovikov in strokovnjakov na področju zaposlitvene pismenosti izvedo, kaj se od njih pričakuje pri iskanju zaposlitve. Med pridobljenimi informacijami so temeljne naslednje: kako napisati prijavo na razpisano delovno mesto, kaj je motivacijsko pismo, na kaj paziti pri sestavi življenjepisa in kaj pričakovati na zaposlitvenih razgovorih.

Mladi se po zaključku študija soočajo z visoko brezposelnostjo in pomanjkanjem delovnih izkušenj, delodajalci pa opozarjajo tudi na visoko neskladje ponudbe in potreb po kadrih na trgu dela.

Velik interes za udeležbo na Zaposlitvenih torkih (prijave za Zaposlitveni torek na Pop TV so že zapolnjene) priča o tem, da mladi nujno rabijo take projekte, s čimer se strinja tudi udeleženka Sabina Carli, študentka mednarodnih odnosov na ljubljanskem FDV-ju: "Menim, da je treba o svojih željah, interesih, kariernih možnostih razmišljati že zelo zgodaj. Tega se poskušam držati tudi sama - iščem možnosti za neformalno izobraževanje, delovne izkušnje in drobne nasvete, ki ti pomagajo postati bolj zaposljiv."

Mladi so se iz Idrije odpravili opremljeni z znanji, kako iskati in pridobivati zaposlitve, sodelavci Občine Idrija pa so jim zaupali neprecenljive informacije o tem, kako deluje javna uprava in česa si kadroviki želijo slišati na razgovorih.

Na zaključnem srečanju v torek, 6. decembra 2011, ki bo sledilo vsem štirim Zaposlitvenim torkom, bodo mladi, delodajalci in ostali akterji na podočju zaposlovanja mladih svoja mnenja združili na okrogli mizi.

Kontakt za več informacij: Tadeja Ozebek, tadeja@talentirana.si, 041 919 421.