O-STA

Strokovni seminar: Kaj lahko naredite za izboljšanje vaše kratkoročne likvidnosti?

Koper, 18. novembra 2011 - Fakulteta za management, Inštitut za raziskovanje in svetovanje v managementu v sodelovanju z Banko Koper organizira brezplačen strokovni seminar z naslovom "Majhna podjetja in samostojni podjetniki: KAJ LAHKO NAREDITE ZA IZBOLJŠANJE VAŠE KRATKOROČNE LIKVIDNOSTI", ki bo potekal v torek, 29. novembra, med 13.00 in 15.00, v 'veliki predavalnici' na sedežu fakultete (Cankarjeva 5 v Kopru).

V zaostrenih gospodarskih razmerah je zagotavljanje ustrezne likvidnosti še težavnejše kot kadarkoli prej. Denar majhnemu podjetju in samostojnemu podjetniku omogoča normalno poslovanje, zaradi omejene posojilne sposobnosti pa je zagotavljanje ustrezne likvidnosti težava.

Učinkovito upravljanje z obratnim kapitalom zagotavlja nižje stroške poslovanja podjetja in povečuje uspešnost, sodobni produkti kratkoročnega financiranja pa rešujejo težave z likvidnostjo, ki je v zaostrenih gospodarskih razmerah vsakodnevna problematika.

Na vprašanja "Kateri so dejavniki, ki vplivajo na potrebe podjetja po kratkoročnem financiranju, kaj in kako kratkoročno financirati ter kakšni so produkti, ki se jih lahko podjetja in samostojni podjetniki poslužujejo", bodo odgovorili strokovnjaki iz prakse.

Predaval bo dr. Igor Stubelj, strokovnjak s področja poslovnih financ, ki ima dolgoletne delovne izkušnje na področju financiranja majhnih podjetij. Na raziskovalnem področju se ukvarja z vrednotenjem podjetij, stroški kapitala ter finančnimi trgi. Je predavatelj poslovnih financ na Fakulteti za management. Poleg njega bosta nastopila tudi predavatelja iz Banke Koper, ki bosta predstavila sodobne produkte, namenjene izboljšanju kratkoročne likvidnosti. Seminar je namenjen malim podjetjem in samostojnim podjetnikom, tako vodilnim delavcem, kot delavcem na področju računovodstva in financ ter vsem tistim, ki razmišljajo o ustanovitvi podjetja.

KOTIZACIJE NI!

Vabljeni! Prijave in dodatne informacije: alumni@fm-kp.si, 05 610 20 16.