O-STA

Skupaj z organizacijo IFOK iz Nemčije in Srednjo medijsko in grafično šolo iz Ljubljane v Društvu mladinski ceh izvedli projekt: MLADE IDEJE ZA EVROPO

Projektni teden, na katerem so mladi razmišljali o inovativnih virih novih energij, je potekal na Srednji medijski in grafični šoli v Ljubljani. Danes, v petek, 18. novembra, so učenci skupaj s svojimi mentorji širši javnosti in medijem predstavili svoje ideje. Kot častna ambasadorja projekta sta se zaključne prireditve in dinamične predstavitve rezultatov, udeležila evropska poslanca Ivo Vajgl in Tanja Fajon. Prisluhnila sta idejam dijakov ter jih spodbudila za sodelovanje pri podobnih projektih.

Tematika zajema zelo široko področje novih energij, ki ga so ga dijaki podrobneje razdelali ter dodali svoje ideje in razmišljanja. S pomočjo strokovnjakov na področju ekologije in energije, Tomislava Tkalca iz organizacije Fokus ter Janeza Matosa iz društva Ekologi brez meja, so dijaki oblikovali predloge za oblikovalce politik, stroko in gospodarstvo.

Glavni cilj projekta je, da mladi skozi vodene delavnice spoznavajo institucije evropske unije ter Evropo kot celoto in iščejo inovativne rešitve za Evropo 2020 na področju novih energij ter se ob tem naučijo politične participacije in aktivnega udejstvovanja v družbi. Prav tako si prizadevajo pričeti dialog o političnih vprašanjih med mladimi preko meja z izmenjavo pogledov in mnenj z drugimi mladimi iz različnih evropskih držav.

Dijaki so izoblikovali nove, inovativne rešitve pridobivanja novih energij v prihodnosti. Te ideje se danes morda še zdijo neuresničljive, vendar dijaki verjamejo, da bo razvoj v prihodnosti omogočal realizacijo njihovih idej. Nekaj idej, ki so zrasle skozi delo manjših skupin:

· Dijaki so ustvarili naprave, ki so sprejemale zvočno energijo na avtocesti ter jo pretvarjale v električno energijo, ki je ponovno polnila električne avtomobile med vožnjo.

· Izpušne pline bi sesali iz tunela in jih s stiskanjem v valjih pretvarjali v energijo.

· Dijaki bi ulovili strele in s tem napajali cela mesta.

· Izdelali so neke vrste fitnes napravo, s katero si moral zaslužiti gledanje televizije po principu: "Če želiš gledati TV, moraš proizvesti dovolj energije, da ga lahko napajaš."

· Ker imamo v našem okolju veliko plastike, so jo s posebno napravo pretvarjali v olje in bencin.

Zaključna prireditev je vsebovala poleg energetskega tudi širši družbeno-ekonomski vidik. Dijaki so pripravili simulacijo parlamentarne debate, kjer so svoja stališča predstavile Slovenska eko stranka, ki se je zavzemala za izboljšanje eko pogojev; Socialna medijska stranka, ki se je zavzemala za boljšo socialo in ukinitev jedrske politike; Slovenska kapitalistična stranka, ki se je zavzemala za hitrejši in intenziven razvoj gospodarstva. Prav tako je svoja stališča predstavila Nevladna samostojna organizacija vrtinec, ki se je zavzemala za zaščito naravnih virov, zeleno industrijo in boljše življenje na svetu. Na volitvah med dijaki je zmagala Slovenska eko stranka. So pa dijaki poudarili, da so zmagovalci vsi, ki so se udeležili projektnega tedna. Predvsem so bili navdušeni nad evropskima poslancema, ki sta njune ideje zelo pohvalila ter jih označila kot zelo napredne in vredne uresničenja.

V projektnem tednu so mladi sodelovali s finsko šolo Olarin lukio, kjer sta bila častna ambasadorja projekta Jyri Häkämies, minister za gospodarstvo in gospa Johanna Karimäki, evropska poslanka.

Dijaki so med seboj ves čas izmenjevali rezultate, kar projektu zagotavlja nadnacionalni pogled. Inovativne ideje se bodo neposredno predstavile in posredovale oblikovalcem politik, tako na nacionalni, kakor tudi na nadnacionalni ravni.

Projekt sicer poteka v petnajstih evropskih državah, finančno ga pa podpira Robert Bosch Stiftung iz Nemčije, v Sloveniji ga pa izvaja Društvo mladinski ceh iz Ljubljane.

Za več informacij sva vam na voljo na telefonski številki 01 427 71 40 in na mobilnih telefonih 040 480 411 (Martin) ali 031 677 521 (Peter).

Martin Lenarčič in Peter Repnik

Društvo mladinski ceh