O-STA

SMS ZELENI v Ljubljani zbirajopodpise proti podražitvi avtobusnih prevozov in za zaščito otroških igrišč vLjubljani

Ljubljana, 19. novembra. SMS - ZELENIsmo odločno proti napovedani podražitvi linijskih prevozov JP LPP v Ljubljani,ki jih želi vsiliti Mestna občina Ljubljana. Podpiramo pobudo mestnih svetnikovMOL Mihe Jazbinška in mag. Tomaža Ogrina, kandidatov na listi SMS ZELENI navolitvah za Državni zbor 2011. Skupaj s preostalimi kandidati na listi SMS ZELENI, v Ljubljani in okolici, smozačeli zbirati podpise podpore proti napovedani podražitvi. Na pobudo nekaterihcivilnih iniciativ v Ljubljani, smo prav tako začeli javno zbirati podpise zaohranitev površin, namenjenih otroškim igriščem, v Ljubljani.

Mestna svetnika MOL, MihaJazbinšek in mag. Tomaž Ogrin, sta na zadnji seji Mestnega sveta MOL podalapredlog za odstranitev napovedane podražitve z dnevnega reda in nadaljnjeobravnave saj naj bi bila napovedana podražitev nelegalna. Kandidatke inkandidati na listi SMS ZELENI,smo začeli zbirati podpise podpore, ki jih bomopredali županu Mol saj menimo, da je načrtovana podražitev nepotrebna in vnasprotju z javnim interesom.

Dogodekv središču Ljubljane je bil je namenjen tudi javni podpori in predstavitviproblematike uničenja otroških igrišč, ki ji nasprotuje več Ljubljanskih civilnih iniciativ za ohranitevnamembnosti otroških igrišč. Nedavni dogodki, ki jih lahko spremljate na spletnistrani https://sites.google.com/site/otroskegaigriscanedamo/so Ljubljančane, združene v civilni pobudi, spodbudili, da so se povezali sStranko mladih - zeleni Evrope, ki zagovarja interese ljudi in okolja.

Verjamemo, da bomo skupajzaščitili javni interes pred podražitvijo linijskih storitev in pred uničenjeotroških igrišč v Ljubljani.

Nadogodku so bili prisotni tudikandidati na listi SMS ZELENI v 3. in 4. volilni enoti:

EVAČERNIGOJ, SEBASTIAN ZALAR ROK ZULIĆ, ANDREJ MAGAJNA, MAG. JORG HODALIČ, MIHAJAZBINŠEK, mag. TOMAŽ OGRIN, DRAGAN DJUKIĆ, mag. DARJA DELAČ FELDA; BOJKOJERMAN; URŠA JAZBINŠEK; MARKO FEMC; VOJKO KOGEJ; HARIS TAHIROVIĆ; MATEJASAKSIDA; BARBARA BEDENK; mag. ROBIN DEWA in FRANC ČERNAGOJ.

ListaSMS ZELENI prinaša državljanom Slovenije skupno sporočilo, da potrebujemo noveljudi, strokovne in zavezane javnemu interesu. Zbrani na listi, zagovarjamozeleno politiko kot pot do bolj pravične in bolj ustvarjalnedružbe. Zeleno do človeka, zeleno do okolja, zeleno do družbe. Življenjaposameznika in družbe v naravnem okolju, prijaznem do nas in naših zanamcev.Kot edini polnopravni člani Evropske zelene stranke povezujemo evropskouveljavljene rešitve za zeleni preboj s slovenskim znanjem in izkušnjami! Edinitudi povezujemo vrsto slovenskih progresivnih strank.