O-STA

Lista SMS ZELENI v Radovljici

Nuša Vogelnik Holzner in Anita Česnik Mažgon, predstavnici nežnejšega spola in Simon Zore, Zoran Dernovšek, mag. Miroslav Marc in mag. Blaž Kavčič, kot predstavniki močnejšega spola danes na gorenjskem koncu Slovenije, v Radovljici! Na Gorenjskem na volitvah s številko 2!

Stranka mladih - zeleni Evrope se je danes, s šestimi kandidati za poslanki in poslance v Državni zbor, predstavila v Radovljici. Vogelnik Holznerjeva kandidira v 2. VO Radovljica, Zore pa v 3. VO Radovljica, Česnik Mažgonova v 11. VO Idrija, Dernovšek v 4. VO Kranj, Marc v 6. VO Kranj, Kavčič pa v 8. in 9. VO Škofja Loka.

''Kaj sploh je pomembno v tem življenju,'' je retorično vprašal mag. Blaž Kavčič in se ob tem strinjal s Česnik Mažgonovo, ki izpostavlja kakovost življenja. Za dosego tega si bodo SMS ZELENI prizadevali za zelena nova dela ali green new deal, ki že v svojem bistvu podaja novi zeleni koncept z novimi gospodarskimi usmeritvami. ''Problemi v Sloveniji so zelo jasni,'' opozarja Kavčič in dodaja, da ima Slovenija problem z ustvarjanjem in delitvijo vrednosti, ki pa sta medsebojno povezani. Predvsem je mnenja, da se je Slovenija znašla v pasti neoliberalnega koncepta, ki uničuje družbene strukture. Pravi, da imajo v Stranki mladih - zeleni Evrope čiste račune in kot taki si lahko zelo naglas prizadevajo za večjo srečo in blaginjo vsakega državljana in državljanke. Absolutno podpirajo dvig samopreskrbne stopnje na področju prehrane in energetike, namreč v Sloveniji imamo ogromno gospodarsko razvojnih potencialov, ki še vedno niso pravilno izkoriščeni. ''Zakaj,'' se je ponovno retorično vprašal Kavčič. ''Ker so bile do sedaj družbe, ki imajo potencial prinašati pozitivne številke in resnične dobičke za dobrobit Slovenije, v rokah plenilske elite. Uveljaviti je potrebno načela pravičnosti in načela ustvarjalnosti, racionalnosti in dinamike!''

Zoran Dernovšek ob tem izpostavlja, da se je za kandidaturo odločil, ker je nujno potrebno združevanje sil, saj trenutne sile v Sloveniji ne zadoščajo za primerno in tudi pravo vodenje države. Volilne kampanje nekaterih političnih strank jasno spominjajo na velike floskule, saj če so pretekle vlade delale dobro, zakaj nam je državljanom in državljankam v Sloveniji trenutno slabo, nič pa ne kaže na pozitivne spremembe, v kolikor bodo državo vodili ponovno večno isti obrazi. Česnik Mažgonova je ob tem vidno zaskrbljena, skrbi pa jo tudi onesnaženo okolje in ponekod še vedno nečista voda. Meni, da bi država morala gledati dejansko na dobrobit ljudi, ne pa le na zaslužke in dobičke. ''Čas je za prenovo kulturnega, družbenega, socialnega in političnega prostora,'' je mnenja Stranke mladih Zeleni Evrope zaokrožil mag. Miroslav Marc.

Kandidati 1. volilne enote so korenito premislili preden so se odločili za kandidature za poslance v Državni zbor. Določene rešitve so se v Sloveniji že izpraznile, zato naša država potrebuje korenite spremembe, ki so jih v SMS Zeleni Evrope sposobni izpeljati in našo državico popeljati iz krize, ki ni le gospodarska ampak predvsem družbena in politična ter kriza vrednot, so si bili enotni vsi kandidati.