O-STA

Zadeva: Sporočilo za javnost po zasedanju Zelene vlade

Ljubljana, 23. novembra. Danes se je sestala Zelena vlada, ki jo vodi mag. Blaž Kavčič. Po seji vlade, so javnosti predstavili nekaj svojih sklepov in ugotovitev. Podrobno so proučili programe strank, ki nastopajo na tokratnih volitvah. Ugotavljajo, da je sicer veliko zapisanega o pomembnosti varovanja okolja, vendar pa programi vsebujejo premalo konkretnih akcij in odpravljanja vzrokov in ne zgolj posledic.

Prepričani so, da bodo SMS - ZELENI z vstopom v Državni zbor izpolnili enega od predpogojev za uspešno uveljavljanje zelenosti na vseh področjih življenja. Pripravljene imajo konkretne zelene projekte. Za razliko od drugih strank so projekti SMS - Zeleni inovativni in med seboj povezani. Da bi spodbudili razvoj poslov in delovnih mest na področju gozdarstva in lesa mora država napraviti tisto, česar trga sam ne bo napravil. To je vzpostavitev pogojev za proizvodnjo končnih (objekti) in vmesnih (lesni podsestavi) izdelkov. Konkretno bi država preko Stanovanjskega sklada morala na leto zagotoviti vsaj 1000 najemnih neprofitnih stanovanj za mlade družine. S takim in podobnimi projekti bi reševali probleme mladih, ustvarjali dobro plačana delovna mesta, varčevali z energijo in vire preusmerjali na trajnostne. Varovanje okolja je potrebno udejanjiti kot gospodarsko priložnost!