O-STA

Interventi Sintala preprečili krajo papirja

Zabojniki odpadnega papirja spet na udaru tatov - S hitrim ukrepanjem

interventi Sintala preprečili krajo - Občani lahko ob sumu kraje odpadnega

papirja pokličejo na številko 01 477 96 66, ki je zapisana na zabojnikih

odpadnega papirja

(Ljubljana, 25. 11. 2011) - Sintalovi interventi so včeraj malo po 18. uri trem storilcem,

moškemu in dvema ženskama, preprečili odtujitev papirja iz enega od Snaginih zabojnikov

v Kosezah. Odzvali so se na anonimni klic občana, ki je naznanil sum kraje. S krajami

papirja se komunalno podjetje Snaga sooča že dalj časa, pred nekaj meseci pa je sklenilo

pogodbo za varovanje zabojnikov z družbo za varovanje Sintal.

Varnostnonadzorni center Sintala je včeraj ob 18:01 o sumu kraje iz enega od Snaginih

zabojnikov odpadnega papirja v Kosezah obvestil dve najbližji intervencijski skupini.

Interventa sta zasačila storilce pri prelaganju papirja iz zabojnika v kombi in jih pozvala,

naj počakajo do prihoda policije. Ker je moški udeleženec kraje interventoma grozil in

poskušal pobegniti, sta poklicala okrepitev. Tatovi so se ob prihodu dodatnih

intervencijskih ekip umirili in počakali na prihod policistov.

Snaga zbrani papir sicer prodaja naprej. Zaradi velike škode so se letos odločili za

varovanje zabojnikov z intervencijo, pred nekaj meseci pa je sklenila pogodbo za

intervencijo s podjetjem Sintal.

Občane vabijo, da ob sumu kraje iz zabojnikov za odpadni

papir pokličejo na telefonsko številko 01/477 96 66.

Kontakt in podrobnejše informacije:

Jana Zakrajšek

Sintal koncern

Litostrojska c. 38, SI-1000 Ljubljana

tel.: +386 1 513 00 15

fax: +386 1 513 00 19

GSM: +386 31 725 000

mail: jana.zakrajsek@sintal.si ali uprava@sintal.si

spletna stran: www.sintal.si