O-STA

Čarobni svinčnik

V Mariboru, 28. 11. 2011

Projekt Čarobni svinčnik arhitektk Teje K. Lozar in Manice K. Musil bo zasvetil 3. decembra in zamenjal dosedanje lampijone na Maistrovem trgu. Projekt je nastal pod okriljem MARIBOR 2012 na področju otroške in mladinske ustvarjalnosti. Čarobni svinčniki bodo predstavljali galerijo na prostem, kjer bo razstavljenih 840 otroških monotipij. V projekt je vključenih 12 mariborskih osnovnih šol in 10 vrtcev, konstrukcijo pa so izdelali v Tehniškem šolskem centru Maribor. Monotipije so otroci ustvarjali na podlagi avtorske slikanice Čarobni svinčnik.

Istočasno je vzporedno na sodelujočih šolah potekal tudi literarni natečaj Čarobni svinčnik. Literarna zmagovalka je Ema Voler, OŠ Bratov Polančičev.

Sodelujoče šole:

Center za sluh in govor Maribor

Osnovna šola Maksa Durjave Maribor

Osnovna šola Bojana Ilicha Maribor

Osnovna šola Draga Kobala Maribor

Osnovna Šola Kungota

Osnovna šola Janka Padežnika Maribor

Osnovna šola Bratov Polančičev Maribor

Osnovna šola Rada Robiča Limbuš

Osnovna šola Franca Rozmana- Staneta Maribor

Osnovna šola Gustava Šiliha Maribor

Osnovna šola Prežihovega Voranca Maribor

Waldorfska šola Maribor

Sodelujoči vrtci:

Center za sluh in govor Maribor

Vrtec Jožice Flander

Vrtec Ivana Glinška

Vrtec Jadvige Golež

Vrtec Boris Peče

Vrtec Pobrežje

Vrtec Studenci

Vrtec Tezno

Vrtec Otona Župančiča

Waldorfski vrtec Mavrična dežela


###

Dodatne informacije: Manica Klenovšek Musil - M: 031 634 704- manica@mat-man.si