O-STA

Vsaka odločitev zaposlenih se kaže v likvidnosti in stroških financiranja

Koper, 1. decembra 2011 - V torek, 29. novembra 2011, je Fakulteta za management Univerze na Primorskem v sodelovanju z Banko Koper organizirala brezplačen strokovni seminar z naslovom Majhna podjetja in samostojni podjetniki: kaj lahko naredite za izboljšanje vaše kratkoročne likvidnosti.

V zaostrenih gospodarskih razmerah je zagotavljanje ustrezne likvidnosti še težavnejše kot kdaj koli prej. Majhnemu podjetju in samostojnemu podjetniku denar omogoča normalno poslovanje, zaradi omejene posojilne sposobnosti pa je zagotavljanje ustrezne likvidnosti težava. Temu ustrezno so bili predstavljeni različni vidiki zelo pereče aktualne problematike. Dr. Igor Stubelj, predavatelj na Fakulteti za management, strokovnjak za poslovne finance z dolgoletnimi izkušnjami na področju financiranja malih podjetij, je predstavil učinkovito upravljanje z obratnim kapitalom, s katerim zagotavljamo nižje stroške poslovanja podjetja in obenem povečujemo njegovo uspešnost. "Zavedati se je treba, da se vsaka odločitev zaposlenih glede zalog, terjatev do kupcev in poslovnih obveznosti, kaže v likvidnosti in stroških financiranja," je povedal dr. Stubelj. Teoretične vsebine sta v nadaljevanju nadgradila Katja Babič Kaligarič (Banka Koper, Sektor poslovanja z malim gospodarstvom) in Mitja Černetič (Banka Koper, vodja poslovanja s pravnimi osebami in zasebniki v Poslovni enoti Koper). Predstavila sta inovativne sodobne produkte kratkoročnega financiranja, ki jih majhna podjetja in samostojni podjetniki uporabljajo za izboljšanje kratkoročne likvidnosti.

Preplet teoretičnih znanj in praktičnih nasvetov bo tudi v prihodnje rdeča nit srečanj v okviru IRIS - Inštituta za raziskovanje in svetovanje v managementu koprske Fakultete za management.

Foto: Alen Ježovnik