O-STA

Izzivi poslovanja z največjim gospodarstvom sveta

Koper, 6. decembra 2011 - Združene države Amerike so v 21. stoletje vstopile kot edina svetovna velesila, katere ekonomija je cvetela. Potem pa jih je leta 2008 prizadela finančna in gospodarska kriza, najhujša v zadnjih 70 letih. Kljub še vedno precejšnjim težavam se država počasi vendarle pobira, trend upočasnjene gospodarske rasti se nadaljuje tudi v letu 2011. Zdaj bodo ZDA morda pomagale spraviti na noge tudi Evropo. Pred nekaj dnevi je namreč predsednik Obama obljubil Evropski uniji pomoč pri reševanju dolžniške krize.

300-milijonski trg Združenih držav Amerike je vsekakor zelo pomemben tudi za Slovenijo. Po podatkih slovenskega veleposlaništva v Washingtonu so bile Združene države Amerike v letu 2010 18. največji zunanjetrgovinski partner Republike Slovenije. Obseg blagovne menjave je v letu 2010 znašal 513,3 milijona evrov, od tega je bilo 240,7 milijona evrov uvoza iz ZDA, 272,7 milijona evrov pa izvoza v ZDA. Obseg storitvene menjave je v istem letu dosegel 171,7 milijona evrov, od tega je izvoz v ZDA znašal 66,1 milijona evrov (prevladujejo potovanja ter računalniške in informacijske storitve), uvoz iz ZDA pa 105,6 milijona evrov (prevladujejo licence, patenti in avtorske pravice ter računalniške in informacijske storitve in ostale poslovne storitve). ZDA so bile v letu 2009 14. največji vlagatelj v Sloveniji. Ameriški kapital je v 75 podjetjih v Sloveniji. V ZDA ima svoje naložbe 25 slovenskih podjetij.

V prihodnje se priložnosti za poslovno sodelovanje med Slovenijo in ZDA kažejo predvsem na področju zelene tehnologije ter pri izvozu visokokakovostnih delikatesnih izdelkov živilske industrije (na primer tartufi, sol, vino, bučno olje, mineralna voda) in inovativnih rešitev na področju informacijske tehnologije.

Sodelovanje med Slovenijo in Združenimi državami Amerike spodbuja in omogoča tudi Ameriška gospodarska zbornica v Sloveniji. Glavne naloge zbornice so promocija poslovnega sodelovanja med Slovenijo in ZDA. Zbornica igra pomembno vlogo tudi pri promoviranju mednarodnim poslovnim organizacijam in slovenskim podjetjem naklonjenega poslovnega okolja. Prav tako spodbuja pozitivno poslovno klimo, konkurenčnost, mednarodno trgovino, sodelovanje v razvoju, investiranju. Je most med gospodarstvom in državo, z argumenti spodbuja k oblikovanju zakonskih predpisov za poenostavitev in izboljšavo gospodarskega razvoja, je forum za izmenjavo idej pri gospodarskem poslovanju v Sloveniji, so zapisali na svoji spletni strani. Zbornico so leta 1999 ustanovili Microsoft, Src informatika, Sava Tires, Merck Sharp & Dohme Idea Incorporation, Partnair aviation Services, RFR - Ernst & Young revizijska družba, McDonald's Slovenija, Eurest, Hermes Softlab in Schering Plough Central East AG.

Ali so med Slovenijo in ZDA izkoriščene vse poslovne priložnosti? Ali jih Slovenijo sploh zna/zmore izkoristiti? Kolikšna je dejansko vloga Ameriške gospodarske zbornice pri spodbujanju oziroma uresničevanju poslovnega sodelovanja med Slovenijo in ZDA? Kakšne so značilnosti, specifike poslovanja slovenskih podjetij z ameriškimi? Kakšna bo strategija Slovenije glede razvoja poslovnega sodelovanja z ZDA v prihodnje?

Odgovore na ta in še številna druga vprašanja boste dobili na strokovnem srečanju na temo Izzivi poslovanja z največjim gospodarstvom sveta - Združenimi državami Amerike, ki ga v okviru Inštituta za raziskovanje in svetovanje v managementu (IRIS) organizira Fakulteta za management Univerze na Primorskem, in sicer v sredo, 7. decembra 2011 ob 13.30 na sedežu fakultete v Kopru (v veliki predavalnici).

Dr. Dragan Kesič, izredni profesor za mednarodno poslovanje, management in marketing s Fakultete za management, ki bo vodil tematsko razpravo, je povabil zelo zanimive sogovornike: mag. Ajšo Vodnik, izvršno direktorico Ameriške gospodarske zbornice, Iztoka Novaka, direktorja za območje ZDA, Kanade in Mehike v podjetju Kolektor, Davorja Jakulina, direktorja in lastnika podjetja ATech elektronika ter Domna Bočkorja, direktorja podjetja Tomos Invest.

Zapis in vabilo je dostopno tudi na http://www.fm-kp.si/si/novice/838 in http://www.fm-kp.si/si/novice/830.