O-STA

Okrogla miza Zaposlitveni torek: Delodajalci cenijo samoiniciativnost in delavnost

Ljubljana, 6. december 2011 - Resor za študijsko problematiko Študentske organizacije Univerze v Ljubljani (ŠOU v Ljubljani) in Zavod Nefiks v okviru projekta Zaposlitveni torek pripravila okroglo mizo Zaposlitveni torek. Beseda je tekla o zaposljivosti mladih, naslednji torek pa pripravljajo še sklepni dogodek, zadnji Zaposlitveni torek, ki bo potekal v torek, 13. 12. 2011, v Zavodu Šentprima.

Na okrogli mizi z naslovom Zaposlitveni torek so se srečali doslej sodelujoči pri projektu Zaposlitveni torek - delodajalci, organizatorji projekta in mladi udeleženci. Okroglo mizo je moderiral Jože Gornik, gostje Mirjam Trebše iz medijske hiše Pro plus d.o.o., Mateja Delakorda iz Zavoda Inepa, Aljaž Gaber iz ŠOU v Ljubljani in Tadeja Ozebek, vodja projekta Zaposlitveni torek pri Zavodu Nefiks pa so v enourni razpravi govorili o projektu samem in tem, kaj je odločilno za uspešno pridobivanje zaposlitve.

V razpravi so tako ugotovili, da si delodajalci želijo aktivnih, razgledanih in odprtih iskalcev zaposlitve. Mirjam Trebše iz medijske hiše Pro plus: "Dobro je, da se iskalci zaposlitve predhodno pripravijo na razgovor, sa tako pokažejo zanimanje in interes za razpisano delovno mesto. O kandidatu, ki išče svojo prvo zaposlitev, pa nas zanimajo predvsem njegovi dolgoročnejši karierni interesi, morebitne izkušnje s podobnim ali drugim delom že med študijem ,kot tudi prostočasne aktivnosti ter sodelovanje v raznih prostovoljnih društvih."

Kratka anketa med mladimi je pokazala, da si odprtih delodajalcev želijo tudi sami. Želijo si dinamičnega in spodbudnega delovnega okolja, mentorstva in več delodajalcev, ki bodo podpirali zaposlovanje mladih brez formalnih delovnih izkušenj. Pri delodajalcih jih odbija vzvišenost in podcenjevanje iskalcev, prav tako pa jih odbije to, da je podjetje v finančnih težavah.

Mateja Delakorda iz Zavoda Inepa je še poudarila, da je zelo pomembna samoiniciativnost mladih: "Pri nas sodelujemo z mladimi strokovnjaki, ki nas sledijo in poznajo naše delo ter sami točno vedo, kaj lahko doprinesejo. Tisti, ki se sami obrnejo na nas s predlogi, nas najbolj prepričajo in jih zato skušamo vključiti v projektno delo. Poudarila pa bi tudi vzpostavljanje osebnega stika z delodajalci kot dela samoiniciativnosti. S sodelovanjem na zaposlitvenem torku in z lastno izkušnjo smo želeli poudariti predvsem vidik samozaposlovanja kot načina iskanja zaposlitve. Tovrstne možnosti so posebej odprte v nevladnem sektorju, kjer lahko mladi, ki imajo jasno predstavo o tem, kaj želijo početi v življenju in imajo tudi že pridobljeno teoretsko podlago ter sposobnost zaznavati potrebe v njihovem okolju, izpolnijo svoje ambicije."

Ravno zato, ker se zavedajo problematike zaposljivosti mladih in želijo spodbujati samoiniciativnost, so se v ŠOU v Ljubljani odločili za izvedbo projekta Zaposlitveni torek. Doslej so se zgodili že trije: na prvem so študentje obiskali Center za razvoj e-upravljanja v jugovzhodni Evropi (CeGD), ki deluje kot ustanova javno-zasebnega partnerstva, ter nevladno organizacija Inštitut za elektronsko participacijo (INePA), na drugem Občino Idrija, na tretjem pa multimedijsko podjetje Pro plus, d.o.o.

Organizatorji pa so navdušeni, ko je njihov trud in delo vidno v konkretnih rezultatih. Tako je udeleženka enega izmed Zaposlitvenih torkov, kmalu po dogodku po dveh letih iskanja dobila vabilo na razgovor in zaposlitev enega izmed podjetij v lokalnem okolju. Taki primeri kažejo na resnično nujo in potrebo po tovrstnih projektih v Sloveniji, saj mladi potrebujejo vpogled v realno delovno okolje, pogovor s kadoviki in priložnost za socialno mreženje. Pri tem lahko projekti, kakršen je Zaposlitveni torek, uradnim inštitucijam in predvsem mladim nudijo neprecenljivo komplementarno podporo pri reševanju problematike zaposljivosti mladih.

Četrti Zaposlitveni torek bo v torek, 13. 12. 2011, v Zavodu Šentprima, ki se ukvarja s svetovanjem, usposabljanjem in rehabilitacijo invalidov. Zaradi bolj kakovostne izvedbe bo število sodelujočih omejeno, študentje - udeležba je brezplačna - pa se lahko nanj prijavijo prek spletnih strani ŠOU v Ljubljani in Zavoda Nefiks.


Kontaktna oseba:  Tadeja Ozebek, tadeja@talentirana.si, 041 919 421