O-STA

Podeljena priznanja in zahvale podpornikom programa SVIT za leta 2011

PRIZNANJA PROGRAMA SVIT ZA LETO 2011

Mag. Dejan Urlep, Diagnostični center Bled

Mag. Dejan Urlep kot specialist gastroenterolog opravlja kolonoskopije za Program Svit v Diagnostičnem centru Bled - podružnica Ljubljana. Številni pacienti, ki so pri njem imeli kolonoskopijo, ga hvalijo kot izjemno ljubeznivega, pozornega in sočutnega zdravnika. Pri svojem delu združuje strokovnost zdravnika specialista in veliko mero razumevanja do pacientov, ki mu zaupajo in razmeroma zahtevno preiskavo z njegovo pomočjo doživljajo kot pozitivno izkušnjo.

Blaž Berger, predstojnik oddelka za interno medicino, Splošna bolnica Izola.

Blaž Berger kot predstojnik oddelka za interno medicino skrbi za zelo dobro organiziranost in koordinacijo izvajanja kolonoskopij za Program Svit v svoji ustanovi. Kot zdravnik kolonoskopist je deležen priznanj mnogih pacientov, saj preiskave opravlja z veliko strokovnostjo, hkrati pa ljubeznivim odnosom do pacientov.

Franc Beigot, Ambulanta splošne medicine Selnica ob Dravi

Franc Beigot kot zdravnik splošne medicine s pomočjo svoje medicinske sestre izjemno dobro motivira svoje paciente, da se vključijo v Program Svit in jim pri tem tudi aktivno pomaga.

Sonja Garmuš Bezek, Zasebna splošna ambulanta Sonja Garmuš Bezek

Sonja Garmuš Bezek se kot zdravnica splošne medicine zelo skrbno zavzema za svoje paciente, ki jih skupaj s svojo ambulantno medicinsko sestro spodbuja, da se vključujejo v Program Svit in jim pomaga, da vse potrebne korake v programu uspešno izpeljejo.

Peharc Tatjana, Ambulanta VITA, Tržič

Tatjana Peharc se kot zdravnica splošne medicine s pomočjo svoje medicinske sestre zelo zavzeto posveča svojim pacientom v ciljni starosti Programa Svit.Spodbuja jih, da se vključijo v program in jim pomaga premagovati morebitne ovire.

Vasiljka Kokalj, Zdravstveni dom Jesenice

Vasiljka Kokalj je kot medicinska sestra na Gorenjskem ustvarila pravo mrežo ambasadorjev Programa Svit in je bila med pobudnicami širokega sodelovanja posameznikov in nevladnih organizacij iz cele Slovenije, ki delujejo pri dejavni podpori izvajanja programa. Na Jesenicah ji je uspelo, da je ob podpori ambasadorjev Svita k sodelovanju pridobila tako rekoč vse frizerske salone, uspešno pa si prizadeva tudi za odpravljanje ovir za sodelovanje v programu pri posameznikih in skupinah v svojem okolju.

Tatjana Škornik Tovornik, Zavod za zdravstveno varstvo Celje

Tatjana Škornik Tovornik se je v letu 2011 zelo zavzeto lotila mreženja v podporo Programa Svit v celjski zdravstveni regiji. Rezultat njenega dela je med drugim 16 uspešno izpeljanih Svitovih celodnevnih promocijskih dogodkov. Večine se je Tatjana Škornik Tovornik tudi osebno udeležila in pomagala pri promociji programa. Odzivnost v Program Svit se je v celjski zdravstveni regiji v letu dni v povprečju dvignila za več kot 10 % in le ena občina ima odzivnost slabšo od 50 %, medtem ko jih je bilo v prvi polovici leta 2010 takih kar devet. Pri promociji Programa Svit je pokazala v minulem letu veliko osebno zavzetost, ki presega zgolj delo po službeni dolžnosti.

Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica

Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica je odigral pionirsko vlogo pri ustvarjanju mreže podpore lokalnih skupnosti pri izvajanju Programa Svit. Že v letu 2010 so povezali vse župane občin v svoji regiji in jih spodbudili k podpisu posebne zaveze o podpori državnemu presejalnemu Programu Svit. Čeprav gre zlasti v severnem delu njihove regije za gorske občine z razpršeno poselitvijo in težjo dostopnostjo do zdravstvenih storitev, v njihovi regiji ni nobene občine, kjer ne bi izvedli celodnevne predstavitve Programa Svit.

Asist. mag. Bojanka Štern,

Mag. Bojanka Štern je s svojim strateškim razmišljanjem, sistemskim pristopom in strokovno natančnostjo prispevala k oblikovanju temeljev organizacije in meril strokovnosti Programa Svit. S pomočjo njene prizadevnosti in strokovnosti smo v skupini notranjih in zunanjih sodelavcev Programa Svit uspeli vzpostaviti kakovosten in uspešen presejalni program, ki dandanes dosega zavidanja vredne uspehe doma in zunaj naših meja.

ZAHVALE PROGRAMA SVIT ZA LETO 2011

Martina Horvat in Darinka Fras

Predsednici Sekcije patronažnih sester in vodja patronažne službe v murskosoboški zdravstveni regiji Martina Horvat ter vodji patronažne službe mariborske zdravstvene regije Darinka Fras gre posebna zahvala. Zaslužni sta, da so spomladi 2011 s pomočjo patronažnih sester in izbranih osebnih zdravnikov v občinah z najnižjo odzivnostjo obiskali ljudi, da, ki se niso odzvali na vabilo v Program Svit. Ob podpori obeh voditeljic patronažne službe v regijah severovzhodne Slovenije, kjer je odzivnost v presejalni program najmanjša, je uspelo tudi v teh kritičnih občinah izboljšati udeležbo v programu. Zahvala ne gre le njima osebno, ampak tudi vsem njunim kolegicam v patronažni službi.

Doc. dr. Matej Bračko in Dr. Snježana Frković-Grazio

Oba specialista patohistologa, ki v programskem svetu Programa Svit skrbita za kakovost in učinkovitost patohistoloških preiskav, sta vložila veliko dodatnega dela v organizacijo Mednarodne patohistološke delavnice, ki sta jo septembra 2011 izvedla Inštitut za varovanje zdravja RS in Združenje za patologijo in sodno medicino pri Slovenskem zdravniškem društvu. Po zaslugi njunega strokovnega ugleda sta pridobila za izvajanje delavnice tri vrhunske tuje strokovnjake in tako pripomogla, da raven patohistoloških preiskav v Programu Svit ustreza evropskim smernicam kakovosti.

Vlasta Zupanič Domajnko

Kot direktorica Zdravstvenega doma Ormož je Vlasta Zupanič Domajnko pokazala veliko razumevanja za pomen Programa Svit v okolju, kjer je bila odzivnost v program v začetku izvajanja zaskrbljujoče šibka. Pod njenim vodstvom je zdravstveni dom odigral izjemno pomembno vlogo pri ozaveščanju prebivalcev o pomenu presejalnega programa za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki ter postal središče vzpostavljanja široke mreže podpornikov Programa Svit. Ta mreža, ki združuje zdravstvene delavce, nevladne organizacije in posameznike, je v svojem poslanstvu zelo uspešna, saj je bila sredi leta 2011 odzivnost v Program Svit v občini Ormož kar 74%.

###