O-STA

Podjetja se morajo bolj potruditi z obvladovanjem tveganj na rastočih trgih, opozarja PwC-jevo poročilo

· PwC-jeva analiza več kot 200 poslov prepoznala običajne težave

· Več kot 50 % poslov na rastočih trgih se ne premakne z zunanjega skrbnega pregleda k sklenitvi posla

· Pri izbranem vzorcu poslov je bilo v povprečju 50 % investicije izgubljene

Sklepanje poslov na rastočih trgih predstavlja pomemben način, na katerega skušajo podjetja v razvitih državah spodbuditi rast v času, ko njihovi tradicionalni trgi stagnirajo. Vendar lahko te posle spremljajo tveganja in visoki stroški, če gre kaj narobe. PwC je analiziral 200 takšnih poslov, da bi ugotovil glavne vzroke za težave, in predlaga številne ukrepe, ki bi jih morala podjetja sprejeti, da bi obvladovala tveganja in povečala svoje možnosti za uspešen posel.

Poročilo Getting on the Right Side of the Delta: A Deal-maker's Guide to Growth Economies poudarja težo težave: leta 2011 je vrednost poslov podjetij iz Zahodne Evrope in ZDA, sklenjenih na rastočih trgih, znašala najmanj 168 milijard EUR, vendar več kot polovica poslov, kjer je bil pričet zunanji skrbni pregled, ni bila sklenjena; pri tistih poslih, ki so sicer bili sklenjeni, vendar so se kasneje srečali s težavami, pa je povprečen strošek kupca znašal okoli 50 % vrednosti posla.

Poleg tega je delež neuspelih poslov, kjer je pričet zunanji skrbni pregled, na rastočih trgih večji kot v razvitih državah. Posledično so višji stroški v oprijemljivem smislu (npr. strošek skrbnega pregleda) in neoprijemljivem (npr. zaupanje investitorja). Običajne ovire, ki preprečujejo sklenitev posla, so nezmožnost zagotovitve udobja glede vrednotenja lokalnega trga, poseganje vlade, pomanjkanje transparentnih finančnih informacij in neskladnost s poslovno prakso.

Ko je enkrat posel sklenjen, največjo težavo predstavlja usklajevanje razlik, ki izhajajo iz partnerstva, obstaja pa tudi tveganje vrste operativnih zadev, ki otežijo integracijo in prevzem sredstva.

John Dwyer, globalni vodja poslov pri PwC, je dejal:

"Še vedno je vse preveč poslov, ki se jim ne uspe izogniti običajnim pastem oziroma se učiti iz preklicanih ali neuspelih poslov. Poslovanje na rastočih trgih je težak posel - da ne omenjamo izziva oblikovanja prihodnjega potenciala rasti na razvijajočih se trgih. Ključnega pomena je, da imamo na tem trgu ljudi in dobro poznavanje okolja veliko pred odzivom na prvo priložnost ter da zgodaj oblikujemo strateške utemeljitve za investicijo v tej državi in industriji. To bi moral biti temelj vsakega posla na rastočem trgu."

"Pričakujemo, da se bo letos obseg in vrednost poslov na rastočih trgih povečal in da bodo podjetja še naprej iskala nove priložnosti za posel v tujini. Na izbiro imajo številna rastoča gospodarstva. Ena izmed možnosti so nedvomno države BRIK (Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska), vendar tudi druge, npr. Nigerija, Indonezija in Mehika, predstavljajo znaten potencial. Ključno je opredeliti prioritetni vrstni red rastočih trgov, da bi se osredotočili na redke vire poslov."

Razlika oziroma 'delta' med dobrim in slabim poslom je toliko večja na rastočih trgih. Vendar ta razlika mora biti tako velika, kot je trenutno. PwC meni, da podjetja, ki sprejmejo ustrezne korake, lahko zmanjšajo tveganja pri poslovanju na rastočih trgih in povečajo svojo možnost za ustvarjenje dolgoročne vrednosti.

John Dwyer, globalni vodja poslov pri PwC, je dodal:

"Uskladitev interesov z lokalnimi partnerji je prav tako ključnega pomena, medtem ko lahko oblikovanje rešitev, kot je odložen premislek ali opcije za nadaljnje investicije, zmanjša prvotno investicijsko tveganje. Podjetja morajo biti pripravljena na višja vrednotenja od pričakovanih, da bi zrcalila znaten potencial rasti na teh trgih, in sprejeti dejstvo, da skrbni pregled morda ne bo popoln. Pomembno je razumeti, kaj je obvladljivo znotraj procesa in kaj bo uničilo posel."

Alastair Rimmer, globalni strateški vodja pri PwC, je dejal:

"Na način, na katerega podjetje oceni priložnosti v rastočih gospodarstvih, bo vplivala velikost podjetja in želja po tveganju. Obstajajo številne težavne odločitve glede pristopa k poslovanju v rastočih gospodarstvih - npr. koliko teže pripisati dolgoročni strateški opcijski vrednosti posla. Te odločitve večinoma predstavljajo kompromis med tveganjem in nagrado ter ne prinašajo očitnih odgovorov, temveč predstavljajo preference, značilne za kulturo in strategijo podjetja."

KONEC

Opombe za urednike

Metodologija ankete

Poročilo Getting on the Right Side of the Delta: A Deal-maker's Guide to Growth Economies temelji na oceni več kot 200 poslov - tako javno objavljenih kot zasebnih, kjer je PwC deloval v vlogi svetovalca. Prepoznali in preučili smo najbolj pogoste težave, ki se pojavijo, vključno s stroški. Poleg tega smo intervjuvali 20 višjih zaposlenih v mednarodnih podjetjih, ki sklepajo posle in so kupili podjetja na rastočih trgih, da bi razumeli, kako jim je uspelo premostiti obstoječe izzive. Intervjuvane osebe so predstavniki globalnih podjetij iz različnih industrij in domačih držav; v povprečju 27 % njihovih prihodkov izvira iz rastočih gospodarstev. Ta raziskava je neodvisna in je ni podprla nobena vlada, podjetje ali druga institucija. Kopija poročila se nahaja tukaj:

http://www.pwc.com/gx/en/deals/doing-deals-in-growth-economies/index.jhtml

PwC ima znotraj oddelka za poslovanje več kot 10.000 ljudi po vsem svetu in znatno prisotnost na rastočih trgih.

O PwC

Družbe PwC pomagajo organizacijam in posameznikom ustvariti vrednost, ki jo iščejo. Več kot 169.000 ljudi v 158 državah znotraj mreže PwC je predano opravljanju kakovostnih revizijskih, davčnih in svetovalnih storitev. Več informacij najdete na www.pwc.com.

"PwC" je blagovna znamka, pod katero delujejo družbe članice PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) in nudijo svoje storitve. Družbe skupaj tvorijo mrežo PwC. Vsaka izmed družb znotraj mreže je ločena pravna oseba in ne deluje kot predstavnik PwCIL ali katere druge družbe znotraj mreže. PwCIL strankam ne nudi storitev. PwCIL ni odgovoren oziroma ne odgovarja za dejanja ali opustitve dejanj katere koli družbe članice niti ne more nadzorovati izvajanja njihove strokovne presoje ali jih kakor koli obvezati.

2012 PricewaterhouseCoopers. Vse pravice pridržane.