O-STA

MARIBOR 2012: Obvestilo - Svetlobno mestno obzidje

Maribor, 26.01.2012

Spoštovani,

obveščamo vas, da je pri projektu Svetlobno mestno obzidje (programski sklop Ključi mesta) prišlo le do delne izvedbe in da bo zaradi procesnih težav v celoti izveden v februarju.

Težave so nastale zaradi zamenjave izvajalca projekta, ki je moral v zelo kratkem času (manj kot mesec dni) pripraviti in izvesti tehnično in vsebinsko izjemno zahteven projekt. Kljub temu se je hitro in korektno odzval ter pričel z aktivnostmi in se je do koledarsko določenega termina (14. Januarja 2012) sicer trudil izvesti projekt v skladu z osnovno idejo in elaboratom.

V prejšnjem tednu (od 16. - 20. Januarja 2012) so bile na vseh treh lokacijah (Trg svobode, Koroška vrata in Zahodno mestno obzidje) odstranjene mrežne konstrukcije, saj niso ustrezale varnostnim standardom in vizualni ideji postavitve.

Nova oprema (ki zajema nove reflektorje ter varnejše in boljše mrežne konstrukcije ) je s strani izvajalca že naročena, ponovna izvedbena dela bodo zaključena v prvi polovici februarja. Takrat bo projekt Svetlobno obzidje tudi dovršen in na ogled javnosti takšen, kakršen je bil izvirno zamišljen.

Programski sklop Ključi mesta

Izvršni producent Milan Gregorn 041 714 234, milan.gregorn@maribor2012.eu

Producent Andrej Gulič 040 679 672, andrej.gulic@maribor2012.eu