O-STA

Ponovni poziv prostovoljkam in prostovoljcem

MARIBOR 2012 - Evropska prestolnica kulture skupaj s Slovensko filantropijo in projektom mestne občine Maribor (MOM) City Volunteers ponovno vabi k sodelovanju prostovoljce in prostovoljke, ki želijo pomagati pri izvedbi dogodkov Evropske prestolnice kulture in pridobiti nove delovne izkušnje. Poziv je namenjen vsem prebivalkam in prebivalcem MOM, starim vsaj 15 let.

V decembru lani smo ţe izvedli prva usposabljanja, zato je v januarju z delom začelo 36 prostovoljcev, ki so voluntirali v programskih sklopih Termina 12, Ključi mesta, Ţivljenje na dotik, pomagali pa so tudi v okviru Kulturnih ambasad, pri protokolu in v sluţbi marketinga. Prostovoljka, Alja Lobnik je v svojem blogu zapisala: "Projekt "S prostovoljci na EPK" je resnično že v polnem teku, kjer prostovoljci nikakor nimamo občutka, da bi zavzemali obrobni oz. marginalni status, temveč smo vpeti v mrežo različnih programskih sklopov, se nenehno izpopolnjujemo in bogatimo svoja znanja s področja delovanja prostovoljstva pa tudi samega projekta Maribor - 2012. Kar se zdi še posebej pohvalno je dejstvo, da naše nenehno nastajajoče nove potrebe glede pridobivanja specifičnih znanj, ne naletijo na gluha ušesa, temveč nasprotno, na plodno sodelovanje."

Prihodnje usposabljanje bomo izvedli v marcu, zato vabimo vse, ki bi se nam ţeleli pridruţiti, da se do 15. 2. prijavijo v spletno bazo na www.city-volunteers.si. Z novim naborom prostovoljcem se bo razširilo tudi področje moţnega prostovoljnega dela, saj bodo prostovoljci in prostovoljke lahko voluntirali tudi v programskem sklopu Urbane brazde in na področju filma.

Še vedno velja, da bodo prostovoljci in prostovoljke bodo dobili majice, ki jih ponuja trgovina C&A, prostovoljske izkaznice in vstopnice za ogled nekaterih prireditev. Urejena bo brezplačna malica za tiste, ki bodo delali več kot 4 ure na dan, nezgodno zavarovanje Zavarovalnice Maribor in brezplačen prevoz na delo. Prav tako bodo prostovoljci deleţni ugodnosti partnerjev projekta "S prostovoljci na EPK": Slovenskih ţeleznic, trgovin s.Oliver in Mercator Centra Tabor.

Poziv je objavljen na spretni strani www.maribor2012.eu, na strani www.city-volunteers.si in na www.prostovoljstvo.org, več informacij pa vsi zainteresirani prostovoljci in prostovoljke dobijo pri koordinatorici projekta Nini Turčin, dosegljivi na nina.turcin@maribor2012.eu.