O-STA

Rak postaja vodilni vzrok smrti po svetu

"Skupaj zmoremo" je tema letošnjega svetovnega dne boja proti raku

Ljubljana, 3. februar 2012 - Pred obeleževanjem svetovnega dne boja proti raku, ki je vsako leto 4. februarja, na Inštitutu za varovanje zdravja RS (IVZ) opozarjamo na pomen zdravega načina življenja in rednega udeleževanja presejalnih pregledov. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije postaja rak vodilni vzrok smrti po svetu, saj zaradi rakavih obolenj letno umre 7,6 milijonov ljudi po svetu, kar je okoli 13 % vseh smrti.

"Skupaj zmoremo"

Mednarodna zveza za boj proti raku letošnji svetovni dan boja proti raku obeležuje pod geslom "Skupaj zmoremo", kajti le z medsebojnim sodelovanjem lahko posamezniki, organizacije in vlade pripomorejo k načrtovanemu 25% zmanjšanju števila prezgodnjih smrti zaradi raka in drugih kroničnih nenalezljivih bolezni po svetu do leta 2025.

IVZ opozarja na pomen zdravega načina življenja, saj na svetu približno 30 % vseh smrti zaradi raka povzročijo visok indeks telesne mase, pomankanje sadja in zelenjave v prehrani, pomankanje telesne dejavnosti ter uživanje tobaka in alkohola. Ogroženost za rakavim obolenjem lahko zmanjšamo z opustitvijo kajenja in z izogibanjem pasivnemu kajenju, z ohranjevanjem primerne telesne teže, s povečano telesno dejavnostjo in zdravim prehranjevanjem, z omejevanjem pitja alkoholnih pijač, z izogibanjem čezmernemu sončenju, z zaščito pred okužbami, ki povzročajo raka, ter z rednim udeleževanjem presejalnih pregledov v programih, kot so ZORA, DORA in SVIT. Promocija teh enajstih načel, ki izhajajo iz Evropskega kodeksa proti raku, je tudi ena izmed delovnih nalog Evropskega partnerstva za boj proti raku (European Partnership for Action Against Cancer - EPAAC).

Evropsko partnerstvo za boj proti raku

Projekt EPAAC, ki ga vodi IVZ, naj bi z ukrepi preventive in drugimi ukrepi obvladovanja raka pripomogel k zmanjševanju pojavnosti novih primerov raka v državah članicah EU za 15 % do leta 2020.

Za doseganje ciljev projekta EPAAC, ki združuje 36 sodelujočih in več kot 100 pridruženih partnerjev, so načrtovane številne aktivnosti na področjih sistematične promocije zdravega življenjskega sloga in preventive, presejalnih programov za zgodnje odkrivanje, prepoznavanje in uveljavljanje dobrih praks pri zdravstveni oskrbi, koordinacije in sodelovanja pri raziskovanju omenjenega področja ter izmenjave informacij in primerjave podatkov.

Pomembni cilji projekta so tudi pregled stanja programov za obvladovanje raka, ki so jih sprejele države članice, priprava priporočil za kakovostni državni program obvladovanja raka za vse države članice ter oblikovanje kazalnikov, ki bodo omogočili spremljanje uresničevanja programov. "Pri projektu EPAAC smo zbrali obstoječe državne programe za obvladovanje raka sodelujočih držav (države članice EU, Islandije in Norveške). Sedaj bomo pregledali trenutno stanje teh državnih programov in nato določili nabor področij, ki naj bi bila upoštevana v državnih programih za obvladovanje raka. Cilj je pomagati državam članicam pri razvoju visoko kakovostnega državnega programa za obvladovanje raka ter specifičnih kazalnikov, o vsebini katerih bodo redno poročale vse v projekt vključene države. Zbirko državnih programov obvladovanja raka v nacionalnih jezikih lahko najdete na www.epaac.eu. Kakovostni državni programi za obvladovanje raka so lahko državam v veliko pomoč pri obvladovanju tega vedno večjega bremena," je povedal Tit Albreht z IVZ.

Redno udeleževanje presejalnega Programa Svit

IVZ je nosilec Programa Svit, ki lahko marsikomu reši življenje. Presejanje je dokazano učinkovito sredstvo za pravočasno odkrivanje in s tem tudi uspešno zdravljenje raka na debelem črevesu in danki. Če je odkrit pravočasno, je to povsem ozdravljiv rak. Bolezen se dolgo razvija zelo prikrito, brez očitnih znakov, zato mnogi bolniki žal pridejo k zdravniku prepozno. Program Svit omogoča vsem moškim in ženskam med 50 in 69 letom redno, sistematično testiranje na prikrito krvavitev v blatu in v primeru odkrite krvavitve tudi podroben pregled črevesa - kolonoskopijo. Izredno pomembno je, da ljudje vabila v program ne zavržejo, ampak se nanj odzovejo, saj s testiranjem v Programu Svit naredijo pomemben korak za svoje zdravje. Več o Programu Svit lahko izveste na spletni strani www.program-svit.si

###

Dodatne informacije:

Inštitut za varovanje zdravja RS

Ana Šinkovec

Tel.: 01 2441 533

E-pošta: ana.šinkovec@ivz-rs.si

Nuša Kerč

Tel.: 01 2441 479

E-pošta: nusa.kerc@ivz-rs.si