O-STA

Maribor 2012: Vloga kulture v današnjem času

V prelomnem letu, ko se v Mariboru in partnerskih mestih - Novem mestu, Murski Soboti, Ptuju, Velenju in Slovenj Gradcu - odvija Evropska prestolnica kulture, je kultura tisti element, ki zanesljivo povezuje tako ta mesta kot tudi njihove prebivalce, obiskovalce, celotno vzhodno kohezijsko regijo, ne nazadnje vse državljane Slovenije, ter se predstavlja v povezovanju z mnogimi evropskimi umetniki celotni Evropi in svetu.

"Ob kulturnem prazniku, še posebej v letu prestolovanja kulture, želimo prepoznati kulturo kot gonilo razvoja družbe. Prav zaradi priložnosti, ki nam jo daje preko povezovanja, podiranja ideoloških in nacionalnih meja, predstavlja upanje naše družbe. Povezovanje v ustvarjanju omogoča odpiranje novih razsežnosti, tako na ravni države, mest in posameznikov, odpira nova obzorja, ki nam dajejo nove odgovore na znana vprašanja," poudarja generalna direktorica zavoda MARIBOR 2012 - Evropska prestolnica kulture dr. Suzana Žilič Fišer.

Kultura tako ni samo povezovalni element, je motivacija za skupno delovanje in družbene projekte. V času, ko se svet, Evropa in tudi Slovenija spopadajo z veliko finančno in družbeno krizo ter s krizo vrednot, je kultura sredstvo za kakovosten preskok tako v miselnosti ljudi kot tudi v celotni družbi na vseh področjih njenega delovanja.

"Kulturni praznik je vsakoletna priložnost za razmislek o položaju slovenske kulture. Doslej smo to počeli nekako rutinirano, velikim besedam navkljub. Čas družbene krize pa nas sili v bolj zavezujočo držo. Kultura ni zgolj dekoracija, je dejanska priložnost za preboj iz krize, odpira prostor avtorefleksije, opozarja na moč povezovanja in stavi na ustvarjalnost," razmišlja ob skorajšnjem kulturnem prazniku programski direktor zavoda Maribor 2012 - Evropska prestolnica kulture Mitja Čander.

S kulturo iščemo svojo identiteto, identiteto posameznika in celotne družbe, ob tem pa se naslanjamo na vsa področja umetnosti, kulturnega dogajanja za večino in manjšine. V kulturi se odraža naša tradicija, ta pa se v zadnjem času vse bolj povezuje s sodobnimi pristopi ustvarjanja, predstavljanja in podajanja umetnosti in kulture. Prav tega združevanja se lotevamo tudi v MARIBOR 2012, kjer v vseh partnerskih mestih in v vseh programskih sklopih povezujemo tradicijo s sodobnimi pristopi, kulturo pa povezujemo tudi z izobraževanjem in raziskovanjem preko Univerze v Mariboru, približujemo pa jo tudi ranljivim skupinam v programski entiteti Kultura ni ovira (Priložnost za vse).

Nova kakovost življenja je mogoča le, če kulturni ustvarjalni nemir temelji na evropski intelektualni in demokratični tradiciji. V Evropskih prestolnicah kulture, ki so že bile, te smernice obstajajo že ves čas, v sedanjem času pa družbena in finančna kriza le še zaostrujeta njihov pomen.

Prepričani smo, da bodo v tem prelomnem letu Maribor in partnerska mesta odprla svoja srca in skupaj z vsemi obiskovalci spletla novo zgodbo, temelječo na tradiciji, hkrati pa predstavljeno s sodobnimi prijemi. In to je smisel in pomen kulture - ustvarjanje in razvijanje zgodbe, ki potuje po svetu in povezuje ljudi v tvorno homogeno celoto, v kateri najdejo svoj prostor tako posamezniki kot družbe.