O-STA

30. redna seja Nadzornega sveta NLB

Danes, 16. februarja se je Nadzorni svet NLB sestal na svoji 30. redni seji, na kateri se je seznanil s poročilom o poslovanju NLB Skupine in NLB d.d. v letu 2011 po nerevidiranih podatkih. Rezultate poslovanja v letu 2011 je danes na novinarski konferenci podrobneje predstavila uprava banke.

Kot je znano, je nadzorni svet na svoji seji konec januarja letos upravi NLB predlagal, da skliče skupščino delničarjev banke, ki bo sprejela odločitev glede prodaje delnic Mercatorja. S tem v zvezi je uprava NLB na seji obvestila nadzorni svet, da je družba Agrokor d.d. 7. februarja letos umaknila svojo ponudbo za nakup delnic Mercatorja, s čimer odpade tudi podlaga za sklic skupščine NLB, ki je sicer bila načrtovana za konec marca.

Nadzorni svet se je v nadaljevanju seje seznanil tudi z informacijo o poslovanju in uresničevanju programa restrukturiranja LHB Internationale Handelsbank AG in zaključnim poročilom o prodaji NLB Banke Sofia AD. Podal je tudi soglasje k nekaterim poslom banke, za katere je to potrebno. Kot običajno, se je seznanil s poročili komisij nadzornega sveta ter z aktualnimi priporočili Banke Slovenije.