O-STA

Poslovne priložnosti in izzivi v Indiji

Inštitut za raziskovanje in svetovanje v managementu Fakultete za management Univerze na Primorskem vabi v sklopu strokovnih srečanj

Izzivi in priložnosti na hitro razvijajočih se trgih - 4. del*

na tematsko razpravo

Poslovne priložnosti in izzivi v Indiji

v torek, 6. marca 2012, ob 16. uri v Kopru na sedežu fakultete, Cankarjeva 5 (3. nadstropje).

Sodelovali bodo:

mag. Boris Sovič, poslovodeči Direktorata za gospodarsko diplomacijo, Ministrstvo za zunanje zadeve

Aleš Cantarutti, direktor, Center za mednarodno poslovanje, Gospodarska zbornica Slovenije

mag. Nataša Turk, vodja področja, Center za konkurenčnost, Gospodarska zbornica Slovenije

Sara Morato, vodja Službe trženja, Luka Koper

Andrej Vrbančič, direktor, Robotina

in vodja razprave dr. Matjaž Nahtigal, izr. prof. za gospodarsko pravo, Fakulteta za management

Čeprav je gospodarska rast Indije v primerjavo s Kitajsko nižja, čeprav indijska vlada za leto 2012 napoveduje 6,9-odstotno rast BDP, kar je najnižja rast od leta 2009, in čeprav ima Indija v primerjavi s Kitajsko vrsto makroekonomskim neravnotežij, to še zdaleč ne pomeni, da ta velikanska in hitro razvijajoča se podcelina ne ponuja številnih priložnosti za majhne, v svet obrnjene države, kot je Slovenija. Za Indijo se skupaj s Kitajsko ocenjuje, da bo do leta 2025 njun delež v svetovnem dohodku znašal tretjino. Zdaj znaša njun delež petino svetovnega dohodka. Nobena v svet obrnjena majhna država si ne more privoščiti, da ne bi celovito, sistematično spremljala razvoj in načrtov velikih, hitro razvijajočih se držav, če ne želi zamuditi svojih priložnosti za bolj raznoliko vpetost v svet.

Dodatne informacije in prijave: iris.m@fm-kp.si, 05 610 20 16.

*Do zdaj smo uspešno izvedli tri tovrstne razprave, in sicer Poslovanje na trgih JV Evrope, Poslovanje s Kitajsko in Izzivi poslovanja z največjim gospodarstvom sveta - ZDA. "Brazilija - eden od ključnih svetovnih strateških trgov" pa bo naslov pete razprave, ki bo 14. marca v Celju.