O-STA

Strokovni seminar: Davčni vidik poslovanja s. p. in d. o. o.

Inštitut za raziskovanje in svetovanje v managementu Fakultete za management Univerze na Primorskem

organizira strokovni seminar

DAVČNI VIDIK POSLOVANJA SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN DRUŽB Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO

v sredo, 7. marca 2012, od 13.00 do 15.00 v Kopru

na Fakulteti za management, Trg Brolo 12

Kotizacije ni.

Prijave sprejemajo do zapolnitve mest na iris.m@fm-kp.si.

· Vidik obdavčitve s. p. in d. o. o.

· Kdaj izbrati katero od navedenih organizacijskih oblik

· Kakšne so ugotovitve iz inšpekcijskih postopkov

· Dohodki iz kapitala - obdavčitev obresti, dividend in kapitalskih dobičkov

Predavale bodo:

Vanesa Markočič, vodja Oddelka za samostojne podjetnike v sektorju za kontrolo

Ministrstvo za finance, Davčni uprava RS, Davčni urad Koper

Andreja Škofič in Tanja Magister, davčni svetovalki

revizijska družba Deloitte