O-STA

EU najpomembnejši strateški partner Indije

Koper, 6. marca 2012 - Čeprav je gospodarska rast Indije v primerjavo s Kitajsko nižja, čeprav indijska vlada za leto 2012 napoveduje 6,9-odstotno rast BDP, kar je sicer najnižja rast od leta 2009, in čeprav ima Indija v primerjavi s Kitajsko vrsto makroekonomskim neravnotežij, to še zdaleč ne pomeni, da ta velikanska in hitro razvijajoča se podcelina ne ponuja številnih priložnosti za majhne, v svet obrnjene države, kot je Slovenija. Za Indijo se skupaj s Kitajsko ocenjuje, da bo do leta 2025 njun delež v svetovnem dohodku znašal tretjino.

V Kopru je danes potekala razprava Poslovne priložnosti in izzivi v Indiji, ki jo je pripravil Inštitut za raziskovanje in svetovanje v managementu Fakultete za management Univerze na Primorskem v sklopu strokovnih srečanj Izzivi in priložnosti na hitro razvijajočih se trgih.

V razpravi so sodelovali mag. Boris Sovič, poslovodeči Direktorata za gospodarsko diplomacijo, Ministrstvo za zunanje zadeve, Aleš Cantarutti, direktor, Center za mednarodno poslovanje, Gospodarska zbornica Slovenije, mag. Nataša Turk, vodja področja, Center za konkurenčnost, Gospodarska zbornica Slovenije, Sara Morato, vodja Službe trženja, Luka Koper in Andrej Vrbančič, direktor, Robotina. Razpravo pa je vodil dr. Matjaž Nahtigal, izredni profesor za gospodarsko pravo, Fakulteta za management Univerze na Primorskem.

Boris Sovič je izpostavil pomembnost mreže gospodarske diplomacije pri strateškem vstopu in poslovanju slovenskih podjetij v tujini. Uvedli so t. i. poslovne pisarne, ki so jih že odprli v Moskvi, Carigradu, New Delhiju in Šanghaju, odpirajo pa tudi nove. Predstavil je obseg in strukturo gospodarske menjave med Slovenijo in Indijo. Evropska unija predstavlja najpomembnejšega strateškega partnerja pri uvozu in izvozu v Indiji. V tem kontekstu veliko priložnosti za Slovenijo predstavlja prav Indija, ki so jo skupaj z vladno delegacijo in gospodarstveniki lani tudi obiskali.

Center za mednarodno poslovanje GZS skrbi za internacionalizacijo, razvoj, inovativnost in konkurenčnost slovenskega gospodarstva, je poudaril Aleš Cantarutti. V kriznem obdobju je zelo pomemben izvoz, ki je kot takšen ključen dejavnik gospodarske rasti. Slovenija bi morala biti še bolj izvozno usmerjena, predvsem izven držav EU in jugovzhodne Evrope. Vsekakor pa imamo kar nekaj uspešnih podjetniških zgodb, ki morajo biti spodbuda tudi drugim. Pozorni pa moramo biti na kulturne razlike in jih upoštevati pri strategiji vstopa na tuji trg.

Nataša Turk je predstavila potencial Indije, ki ima stabilno politično okolje. Po številu prebivalcev je druga največja država na svetu, njena gospodarska rast je relativno visoka, zasluge za priložnosti nadaljnje potencialne rasti pa gredo strukturi prebivalstva. relativno visoka gospodarska rast in ogromno priložnost za potencial gospodarske rasti tudi po zaslugi strukture prebivalstva. Prodorni slovenski podjetji v Indiji sta na primer podjetji Pe-tra in Gostol. Predstavništva v Indiji pa imajo tudi Kolektor, Krka, Iskraemeco. Na GZS tudi s programom Indija 2011-2013 poskušajo krepiti prisotnost slovenskih podjetij. Pomembno je upoštevati tudi različno razvitost in priložnosti po posameznih zveznih državah te velike države.

V letu 2011 je 175.000 ton in 7.000 kontejnerjev skupnega prometa z Indijo ustvarilo edino slovensko pristanišče, je povedala Sara Morato. Indija jim predstavlja 1 % luškega prometa, kar je zelo malo, a velik potencial za v prihodnje, predvsem preko dodatnih promocijskih aktivnosti, ker jim veliko konkurenco predstavljajo severna pristanišča. Železovi proizvodi v izvozu in avtomobili v uvozu pa predstavljajo ključne proizvode. Pomembna sta vztrajnost pri doseganju prepoznavnosti na tem velikem trgu, pozabiti ne smemo niti na zahtevnost uradniških postopkov.

Robotina, ki se ukvarja z avtomatiko in avtomatizacijo, se je za poslovanje v Indiji odločila leta 2008 tudi zaradi začetka krize v gradbeništvu pri nas. Iskali so nove hitro razvijajoče se trge, prilagodili so produkte in se odpravili na ta nov trg - ključen posel je bil sistem nadzora fotovoltaičnim elektrarnam. Ugotovili so, da brez stalne prisotnosti na indijskem trgu ne bo šlo, zato so se odločili za navzočnost s svojim predstavništvom, je povzel Andrej Vrbančič.

Do zdaj so na koprski fakulteti primorske univerze poleg omenjene uspešno izvedli tri tovrstne razprave, in sicer Poslovanje na trgih JV Evrope, Poslovanje s Kitajsko in Izzivi poslovanja z največjim gospodarstvom sveta - ZDA. Brazilija - eden od ključnih svetovnih strateških trgov (več na http://www.fm-kp.si/si/novice/915 <http://www.fm-kp.si/si/novice/915&gt; ) pa bo naslov pete razprave, ki bo 14. marca v Celju.

Foto: Alen Ježovnik

Novica in dodatne fotografije so dostopne tudi na povezavi http://www.fm-kp.si/si/novice/916 <http://www.fm-kp.si/si/novice/916&gt.