O-STA

Je inoviranje kulture za več družbene odgovornosti lahko pot iz socio-kulturne krize?

O tem bodo razpravljali akademiki, kulturniki, znanstveniki, raziskovalci, podjetniki, strokovni sodelavci in ostali udeleženci že sedme mednarodne IRDO konference, ki poteka od 8. do 10. marca v Mariboru.

(Maribor, 8. 3. 2012) V Mariboru, na sedežu Evropske prestolnice kulture, se je pričela 7. mednarodna konferenca IRDO "Družbena odgovornost in izzivi časa 2012" z naslovom "Inoviranje kulture za več družbene odgovornosti - kot pot iz socio-kulturne krize". Na tridnevni konferenci se bo zvrstilo kar 52 predavanj 68- avtorjev, ki prihajajo iz 14 držav (Slovenija, Rusija, Poljska, Avstrija, Nemčija, ZDA, Turčija ...). Častni pokrovitelj konference je predsednik Republike Slovenije, dr. Danilo Türk.

V prvem dnevu so udeleženci med plenarnimi govorniki lahko prisluhnili uvodnim besedam mag. Franca Hočevarja, ki je zbrane nagovoril v imenu predsednika Republike Slovenije, v imenu dr. Suzane Žilič Fišer, generalne direktorice Maribor 2012, je spregovorila Nina Hojnik, vodja protokola, ki je izpostavila povezanost kulture in družbene odgovornosti. Zbrane so pozdravili še mag. Tomaž Kancler, podžupan Mestne občine Maribor, g. Slavko Pregl, direktor Javne agencije za knjigo, dr. Darij Krajčič, direktor Zavoda za varstvo narave, in ddr. Matjaž Mulej, predsednik Programskega odbora letošnje konference IRDO. Na novinarski konferenci pa so dogodek predstavili ob nekaterih navedenih še mag. Nataša Kos, pomočnica programskega direktorja za mednarodno sodelovanje MARIBOR 2012, in dr. Timi Ečimović, direktor SEM Inštituta za klimatske spremembe.

"V času krize, ki se odraža na številnih področjih našega življenja, je naša skrb za kulturo izrednega pomena. Vrednote, kot so skrb za zdravje, za družino, za umetnost, znanost, gospodarstvo, okolje, družbo in narod, sestavljajo našo kulturo, oblikujejo naša stališča in vplivajo na naše navade. Skozi kulturo se kaže naš odnos do življenja, navsezadnje tudi naš odnos do Slovenije in sveta," je v uvodnem nagovoru v imenu predsednika RS, dr. Danila Türka, povedal mag. Franc Hočevar in dodal: "Živimo v času polnem sprememb. Veseli me, da je naslov 7. mednarodne konference Družbena odgovornost in izzivi časa 2012 prav "Inoviranje kulture za več družbene odgovornosti - kot pot iz socio-kulturne krize". Menim namreč, da bomo predvsem s predstavitvijo različnih možnosti razvoja na številnih področjih in s spreminjanjem obstoječih poti našli najboljše možnosti za izhod iz krize."

Dr. Suzana Žilič Fišer, generalna direktorica Maribor 2012 - Evropska prestolnica kulture, je bila zaradi bolezni odsotna, je pa v uvodniku zbornika konference poudarila naslednje: "Povezanost EPK z izobraževanjem in raziskovanjem nosi ključno vlogo pri dinamiki razvoja mesta, države in sveta. Pri EPK je bistveno, da programske vsebine in širše delovanje projekta postanejo del vsakega posameznika, ki v tem okolju biva in ki v to okolje prihaja. Mesto, regija in država lahko skozi MARIBOR 2012 najdejo ali osmislijo zgodbo povezovanja, medsebojnega dialoga, ustvarjalnosti z namenom družbenega razvoja in kakovostnega sobivanja. Takšno skupno delovanje prinaša nove dimenzije v okolje in uresničuje dolgoročni razvoj družbe in družbene odgovornosti, zato nas veseli, da pri tem lahko sodelujemo s številnimi znanstveniki, raziskovalci, strokovnjaki in kulturniki. V okviru projekta Maribor 2012 - Evropska prestolnica kulture se zato zavedamo, da kultura ne posega le na področje umetnosti, ampak da zajema različna področja delovanja posameznika, skupine, družbe - od tehnike, znanosti, umetnosti, do moralnih sistemov, značilnega vedenja in navad, zato nas veseli sodelovanje z Inštitutom za razvoj družbene odgovornosti - IRDO pri izvedbi sedme mednarodne konference Družbena odgovornost in izzivi časa 2012."

V plenarnih predavanjih prvega dne so se zvrstili mag. Mia Miše iz marketinga zavoda MARIBOR 2012 s predstavitvijo projekta Maribor 2012 - Evropska prestolnica kulture, prof. dr. dr. h. c. Timi Ećimović z Inštituta za klimatske spremembe s predstavitvijo Panela svetovnih mislecev o trajnostni bodočnosti človeštva, dr. Darja Piciga iz Službe Vlade RS za podnebne spremembe, ki je predstavila Slovenijo kot model integralne, nizkoogljične ekonomije in družbe, rektor Univerze v Mariboru, red. prof. dr. Danijel Rebolj, ki je spregovoril o Trajnostni in družbeno odgovorni Univerzi v Mariboru, ter mag. Bojan Radej o raziskovanju kompleksnih upravljavskih problemov na primeru vrednotenja politik.

Predavanja bodo v treh dneh potekala v številnih sekcijah, ki bodo proučevale kulturo in družbeno odgovornost z različnih vidikov. Avtorji se bodo predstavili po sklopih: Sodobna znanost in kultura v luči družbene odgovornosti, Socializacija kulture in družbena odgovornost, Ekonomika in kultura družbene odgovornosti, Razvoj posameznih, organizacijskih in družbenih kulturnih politik družbene odgovornosti, Pravo in družbena odgovornost, Kultura/umetnost v praksi v luči družbene odgovornosti.

Drugi dan konference bo slavnostno odprl Njegova Ekscelenca, g. Jos Douma, veleposlanik Nizozemske. V ostalih dneh se bodo med plenarnimi predavatelji in predavatelji v sekcijah zvrstili še številni znanstveniki, raziskovalci, podjetniki, kulturniki in strokovnjaki, ki v svojih referatih utemeljujejo povezavo med kulturnimi inovacijami in družbeno odgovornostjo.

Med številnimi avtorskimi prispevki bo mogoče spremljati različne poglede na kulturo in njeno implementacijo v praksi. Tako bodo avtorji opozarjali na našo soodvisnost, govorili o pravičnosti, o etiki, reševanju svetovnih družbenih problemov, kulturi dialoga, načinih reševanja sporov, kazalcih trajnostnega razvoja in inovativnih modelih podjetij, odnosu do javnih dobrin, kodeksih etičnih načel, družbenem vplivu, kulturnih inovacijah, medijski industriji, kulturi darovanja, medkulturnih kompetencah in vrednotah, o številnih knjigah, o spreminjanju družbene kulture, o geomantiji in dobrodelnosti ipd.

Konferenca se bo v soboto, 10. marca 2012, zaključila z literarno delavnico "THE GENEROSITY EXPERIENCE, 3. IZZIV, LALABAJKE: JEAN GIONO: MOŽ, KI JE SADIL DREVESA, v izvedbi Barbare Pie Jenič z Zavoda Senzorium, in z oblikovanjem sklepov, ki jih bodo udeleženci posredovali širši javnosti.

V duhu družbene odgovornosti je konferenca kot vsako leto doslej za študente, brezposelne in upokojence brezplačna. Organizatorji pričakujejo do 200 udeležencev, od podjetnikov do profesorjev, na lanskoletni konferenci na temo Mladi v presečišču svetovnih sprememb jih je bilo namreč prav toliko.

Konferenco letos organizirata IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti in Javni zavod MARIBOR 2012 - Evropska prestolnica kulture, v sodelovanju z Mednarodno akademijo za sistemske in kibernetske znanosti, Dunaj (IASCYS), Javno agencijo RS za raziskovalno dejavnost (ARRS), Javno agencijo za knjigo RS, Zavodom RS za varstvo narave, Mestno občino Maribor, Štajersko gospodarsko zbornico, Ameriško Gospodarsko zbornico v Sloveniji, Narodnim domom Maribor in Slovenskim društvom za odnose z javnostmi. Častni pokrovitelj konference je dr. Danilo Türk, predsednik Republike Slovenije.

Dodatne informacije:

IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, WWW.IRDO.SI

· zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej, predsednik Strokovnega sveta in RS ZRC IRDO ter predsednik Programskega odbora konference, epošta: mulej@uni-mb.si, tel. 031 393 916

· Anita Hrast, direktorica inštituta IRDO in predsednica Organizacijskega odbora konference, e-pošta: anita.hrast@irdo.si, info@irdo.si, www.irdo.si , tel.: 031 344 883, ter Sabina Kojc, vodja projektov, 040 564 485