O-STA

Z deregulacijo poklicev do povečanja konkurenčnosti gospodarstva

Koper, 8. marca 2012 - Eden od ukrepov za povečanje konkurenčnosti tako slovenskega kot evropskega gospodarstva je tudi deregulacija poklicev. To bo tudi osrednja tema konference "Deregulacija poklicev in slovensko ogrodje kvalifikacij - med javnim interesom in konkurenčnostjo", ki bo potekala v torek, 13. marca 2012, od 9.00 do 15.30, na Cankarjevi 5 v Kopru. Konferenco organizirajo Center RS za poklicno izobraževanje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter Fakulteta za management Univerze na Primorskem.

Konferenca je namenjena vsem, ki se želijo seznaniti z aktualno tematiko deregulacije poklicev tako s sistemskega vidika kakor tudi skozi primere dobrih praks izvajanja tega procesa. Ključno je zlasti vprašanje, katere poklice deregulirati in jih "prepustiti" trgu, ter kako to storiti, da bo proces izveden učinkovito. Ali smo v Sloveniji sposobni to izpeljati tako, da ne bo protestov, kakršni so doleteli Italijo in Grčijo pri podobnih aktivnostih?

Na konferenci bodo v uvodu sodelovale Damjana Košir, generalna direktorica Direktorata za trg dela in zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, dr. Anita Trnavčevič, dekanja Fakultete za management Univerze na Primorskem, Elido Bandelj, direktor Centra RS za poklicno izobraževanje, dr. Valentina Franca, vodja konference, Fakulteta za management Univerze na Primorskem.

V nadaljevanju bo Damjana Košir predstavila vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij in posodobitev direktive o priznavanju le teh, Ana Oblak z Direktorata za e-upravo in upravne procese, Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, pa projekt njihovega ministrstva, poimenovan Enotna kontaktna točka. O prednostih in pasteh deregulacije poklicev, ugotovljene skozi izsledke nacionalnega projekta, pa bosta spregovorili dr. Valentina Franca in mag. Elizabeta Zirnstein, obe s Fakultete za management Univerze na Primorskem.

V zadnjem delu pa bo potekala tudi okrogla miza na kateri bodo sodelovali: Irena Kuntarič Hribar, vodja Sektorja za vseživljenjsko učenje in štipendiranje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ana Oblak, Direktorat za e-upravo in upravne procese, Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, Pavel Sedovnik, namestnik generalnega sekretarja Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Aleksander Volaš, direktor Hotela Koper in Hotela Aquapark Žusterna, Terme Čatež, in moderatorka razprave dr. Valentina Franca, Fakulteta za management Univerze na Primorskem. Na okrogli mizi bodo izpostavljena glavna vprašanja, kako se lotiti deregulacije poklicev tako da bodo izvedeni na strokoven in učinkovit način. Zlasti je ključno, koga in kako vključiti v te aktivnosti. Pričakujemo zanimivo in napeto soočenje mnenj.

Kotizacije ni, obvezna je predhodna prijava na elektronski naslov pr@fm-kp.si.

Program konference: http://www.fm-kp.si/si/novice/911.