O-STA

Izzivi in priložnosti na hitro razvijajočih se trgih - 5. del*

Združenje Alumni FM

Fakultete za management Univerze na Primorskem

vabi v sklopu strokovnih srečanj

Izzivi in priložnosti na hitro razvijajočih se trgih - 5. del*

na tematsko razpravo

Brazilija - eden od ključnih svetovnih

strateških trgov

v sredo,14. marca 2012, ob 13.30 v Celju

študijsko središče Fakultete za management, Ljubljanska c. 5a

Sodelovali bodo:

ALEŠ CANTARUTTI, direktor Centra za mednarodno poslovanje pri GZS

ANDRÉ MAKARENKO, sekretar, Veleposlaništvo Brazilije v Ljubljani

MAG. DRAGAN ZORN, vodja ključnih procesov, Iskra Avtoelektrika

in vodja razprave Dr. DRagan Kesič, izredni profesor za mednarodno poslovanje, UP FM

Brazilija, kot članica skupine držav BRICS (Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska,

Južnoafriška republika) predstavlja eno od najbolj dinamično razvijajočih se

gospodarstev sveta z velikim strateškim potencialom. Država pridobiva vedno

večjo strateško vlogo v svetu, saj je zelo bogata z naravnimi viri in je že sedaj

vodilni svetovni izvoznik v različnih gospodarskih kategorijah. Poslovanje

z Brazilijo ponuja številne izzive in priložnosti. Gre za trg z več kot 220 milijoni

prebivalcev. Slovenska podjetja so zelo malo prisotna na tem trgu.

Poslovanje z Brazilijo bi moralo postati ena od strateških prioritet in izzivov

za naša podjetja.

*Do zdaj so uspešno izvedli štiri tovrstne razprave, in sicer Poslovanje na trgih

jugovzhodne Evrope, Poslovanje s Kitajsko, Izzivi poslovanja z največjim gospodarstvom

sveta - ZDA in prejšnji teden še Poslovne priložnosti in izzivi v Indiji.