O-STA

Brazilija - eden od ključnih svetovnih trgov tudi za nas

Celje, 14. marca 2012 - Brazilija je glede na moč svojega gospodarstva vodilna država v Latinski Ameriki, saj dosega kar tri petine vsega BDP Latinske Amerike in je hkrati tudi med najbolj dinamično razvijajočimi se gospodarstvi sveta z velikim strateškim potencialom. Je članica skupine držav BRICS (Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska, Južna Afrika). V svetu pridobiva vedno večjo strateško vlogo, saj je zelo bogata z naravnimi viri in je že sedaj vodilni svetovni izvoznik v različnih gospodarskih kategorijah. Poslovanje z Brazilijo ponuja številne izzive in priložnosti.

Gre za trg z več kot 220 milijoni prebivalcev. Slovenskih podjetij, ki se pojavljajo na tem trgu, je izjemno malo, čeprav bi moralo poslovanje z Brazilijo postati ena od strateških prioritet in izzivov za naša podjetja. Čeprav je EU glavni trgovski partner Brazilije, pa Slovenija z izvozom v Brazilijo dosega le 0,2 % svojega izvoza in je Brazilija naš šele 44. izvozni trg.

Kakšne so priložnosti in tudi izkušnje slovenskih podjetij pri poslovanju z Brazilijo je bila rdeča nit tematske razprave z naslovom Brazilija - eden od ključnih svetovnih strateških trgov, ki je v sklopu strokovnih srečanj Izzivi in priložnosti na hitro razvijajočih se trgih ter pod okriljem združenja Alumni FM potekala v študijskem središču Celje Fakultete za management Univerze na Primorskem. Razpravo je vodil izr. prof. dr. Dragan Kesič, predavatelj za področje mednarodnega poslovanja na Fakulteti za management.

V razpravi so sodelovali Aleš Cantarutti, direktor Centra za mednarodno poslovanje pri Gospodarski zbornici Slovenije, André Makarenko, sekretar na Veleposlaništvu Brazilije v Ljubljani in Valter Kikelj, vodja ključnih procesov skupine, področje globalnega trženja, iz podjetja Iskra Avtoelektrika, ki ima v Braziliji tudi svoje podjetje.

V uvodu je značilnosti in potenciale Brazilije predstavil Kesič. Gospodarsko sodelovanje med državama, ki je še vedno zelo skromno in poudaril strateški potencial brazilskega trga, priložnosti in možnosti za slovenska podjetja za nastop na tem trgu. Poudaril je potrebo po boljšem spoznavanju kulture, jezika (v Braziliji govorijo portugalščino), države, njenih razsežnosti, iskanja pravih in relevantnih informacij o trgu in potrebah brazilskih potrošnikov. Poudaril je, da slovenska podjetja premalo pozornosti posvečajo načrtnemu in sistematičnemu vstopu na ta pomemben svetovni trg, iskanju potrebnih informacij ter pomanjkanju načrtnega in sistematičnega tržnega nastopa, ki zahteva tudi ključna marketinška znanja.

Pomen internacionalizacije slovenskega gospodarstva je izpostavil Cantarutti, prav tako nujnost agresivnejšega tržnega nastopa v državah BRICS in tudi v Braziliji, ter poudaril nekatere pomembne priložnosti za slovenska podjetja v posameznih tržnih segmentih in nišah, kjer je še dovolj tržnih priložnosti.

Kikelj iz podjetja Iskra Avtoelektrika je opozoril na značilnosti poslovanja na trgu Brazilije in njihove načrte za nadaljnji razvoj. Dosedanje izkušnje so dobre, ocenjujejo pa, da bo ta trg še pridobival na svojem strateškem pomenu tudi v poslovanju njihovega podjetja.

Makarenko iz Veleposlaništva Brazilije v Ljubljani je predstavil značilnosti in razsežnosti Brazilije, njenega gospodarstva, njene vloge v svetu in poudaril številne priložnosti in možnosti za nadaljnji razvoj in krepitev gospodarskih odnosov med obema državama.

Vsi udeleženci strokovne razprave so bili enotni v ugotavljanju in poudarjanju dejstev, da je Brazilija eden od ključnih svetovnih strateških trgov, na katerem so slovenska podjetja veliko premalo aktivna in prisotna. V bodoče bo potrebno narediti več naporov v spoznavanju potencialov tega trga ter se sistematično in načrtno lotiti kakovostnega tržnega nastopa v načrtno in ciljno izbranih tržnih segmentih, kjer bo mogoče s pravilno marketinško strategijo dosegati mnogo boljše prodajne in poslovne izide.

Do sedaj smo uspešno izvedli štiri tovrstne razprave, in sicer Poslovanje na trgih jugovzhodne Evrope, Poslovanje s Kitajsko, Izzivi poslovanja z največjim gospodarstvom sveta - ZDA in Poslovne priložnosti in izzivi v Indiji. Tokratna razprava je sodila tudi v sklop dogodkov ob Tednu Univerze na Primorskem.

Novica in fotografije so dostopne na http://www.fm-kp.si/si/novice/932.

Dejan Šraml

Odnosi z javnostmi/PR Consultant

Univerza na Primorskem/University of Primorska
Fakulteta za management/Faculty of Management