O-STA

Katere veščine potrebujem, če želim postati socialni podjetnik?

Ali znam realizirati svoje ideje? Bi lahko živel ali pa pa vsaj delno služil od svojega hobija? Kaj je moja vizija? Čemu sem se pripravljen odreči za dosego svojega cilja? Ali lahko zaslužim in sem hkrati koristen družbi? Ta in še druga vprašanja rojijo po glavi številnih podjetnikov. Tudi socialnih. Katera so tista znanja, ki jih obvladajo socialni podjetniki? Kako dobro imam sam razvite ključne kompetence, ki so potrebne za ustanovitev socialnega podjetja?

V okviru projekta smo pripravili kompetenčni model socialnega podjetnika, ki ga dopolnjuje samoevalvacijski vprašalnik osebnega doseganja kompetenc socialnega podjetnika. Kompetenčni modeli nam v poplavi raznih usposabljanj in t.i. "nujnih" znanj nudijo pregleden nabor kompetenc (sestavljena iz sposobnosti, znanja in pridobljene izkušnje, pomembno vlogo pa igrajo še posameznikove vrednote in motivacija za), ki bi jih posameznik za delovanje na določenem področju potreboval. Z vpogledom v stopnjo razvitosti lastnih kompetenc, bodoči (ali obstoječi) socialni podjetnik lahko preveri, katera področja so njegova šibka področja. Na podlagi tega se lahko (socialni) podjetnik odloči za dopolnjevanje svojih znanj (tudi v okviru naše ponudbe), ali še bolje, v okolici poišče (človeške) vire, ki dopolnjujejo njegove kompetence. Več o projektu in naši ponudbi lahko preberete na naši spletni strani: http://socialni-inovatorji.si/.

Na Mladinskem cehu že nekaj časa deluje inkubator socialnega podjetništva v katerem maldim in drugim bodočim socialnim podjetnikom pomagamo poiskati odgovor na ta in številna druga vprašanja. Vsem, ki se vključijo v inkubator nudimo pomoč pri razvoju podjetniške ideje, raziskavi trga, pripravi poslovnega načrta, poslovnega modela in pri umeščanju produktov in storitev na trg. Bodočim socialnim podjetnikom in socialnim podjetjem zagotavljamo mentorstvo v prvem obdobju njihovega delovanja, koriščenje prostorov (pisarna, sejna soba), finančno in pravno svetovanje, računovodstvo in pomoč pri vzpostavitvi in urejanju spletne strani.


Tadeja Mesojedec, tadeja.mesojedec@socialni-inovatorji.si

Franci Bačar, franci@mladinski-ceh.si