O-STA

Začenja se festival raziskovanja ekonomije in managementa

Škofja Loka, Celje in Koper, 28. marca 2012 - V naslednjih treh dneh bo v Škofji Loki, Celju in Kopru potekal tradicionalni festival raziskovanja ekonomije in managementa (FREM) - strokovna konferenca Fakultete za management (FM) Univerze na Primorskem. Tokratni festival, ki ga fakulteta pripravlja že deveto leto zapored, je še posebej usmerjen v področja inovativnosti, proizvodnje in managementa, povezana v celovito vzpostavljanje okolja za spodbujanje poslovne odličnosti, tako v domačem kot tujem okolju. Teme prispevkov so torej s teh področij in tudi iz drugih raziskovalnih področij managementa in ekonomije. Na sobotni fakultetni podelitvi diplom FM pa bodo podeljena priznanja avtorjem za najboljši prispevek.

FREM je strokovna konferenca Fakultete za management, namenjena predstavitvam dosežkov študentov, diplomantov in drugih na področju strokovnega in raziskovalnega dela v managementu ter ekonomiji. Na konferenci lahko predstavite svoje raziskovalne naloge, projekte, poslovne primere, poslovne načrte, diplomska, specialistična in magistrska dela ter rezultate raziskav, ki rešujejo poslovne probleme. Organizacijski odbor je prejel 100 prispevkov, ki jih je pregledal in 45 izbranih uvrstil v program konference.


Letošnji FREM je usmerjen v inovativnost, podjetništvo in trajnostni razvoj ter druge vidike odzivov na gospodarsko krizo. Avtorji pa so lahko prijavili tudi prispevke z drugih raziskovalnih področij managementa in ekonomije. Festival je odlična priložnost za druženje in navezovanje novih stikov, je priložnost, da avtorji predstavijo svoje prispevke ter dobijo povratno informacijo o svojem delu, je priložnost, da vzpostavijo stike z drugimi, ki raziskujejo na podobnih področjih.

Osrednji dogodek bo nacionalna razprava o politikah spodbujanja prenosa znanja in tehnologij s pomočjo IKT pod okriljem mednarodnega projekta CEBBIS, v kateri bodo sodelovali mag. Janko Burgar z Direktorata za podjetništvo in konkurenčnost Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, inovator in predavatelj mag. Peter Fatur s FM in diplomant Famnita Irman Abdić ter drugi udeleženci FREM, vodil pa jo bo prodekan za znanstvenoraziskovalno delo študentov FM doc. dr. Bojan Nastav.

Program konference je objavljen na spletni strani FM.

Za dodatne informacije: Dejan Šraml | Odnosi z javnostmi | Univerza na Primorskem | Fakulteta za management | Cankarjeva 5 | 6000 Koper | 00386 (0)5 610 20 16 | dejan.sraml@fm-kp.si | www.fm-kp.si | www.facebook.com/fmkoper | www.twitter.com/upfmkoper