O-STA

Naš svet se spreminja

Svetovni dan zdravja 2012

Glavna dejstva: · Število ljudi, starejših od 60 let, se je od leta 1980 do danes podvojilo. · Število ljudi, starih 80 let, bo do leta 2050 štirikrat večje kot danes in bo doseglo 395 milijonov. · V naslednjih petih letih bo število ljudi, starih 65 let in več, preseglo število otrok, mlajših od petih let. · Do leta 2050 bo število starostnikov preseglo število vseh otrok, mlajših od 14 let. · Večina starejših ljudi živi v državah z nizkimi ali srednje visokimi prihodki. Do leta 2050 bo takih ljudi 80 odstotkov.

Ena največjih družbenih sprememb v svetu je staranje prebivalstva. Kmalu bo na svetu več starejših ljudi kot otrok in več ljudi, izjemno visoke starosti, kot kdajkoli prej.

1. Na svetu bo več ljudi, ki bodo dosegli starost 80 ali 90 let, kot kdajkoli prej.

Število ljudi, starih 80 let in več, bo do leta 2050 štirikrat večje kot danes in bo doseglo 395 milijonov. Več otrok bo poznalo svoje stare starše, celo prastarše, še posebej prababice. Ženske namreč živijo povprečno od šest do osem let dlje kot moški.

2. V zadnjem stoletju se je pričakovana življenjska doba izjemno podaljšala.

Izboljšanje javnega zdravja je močno pripomoglo k daljši življenjski dobi ljudi.

3. Na svetu bo kmalu več starejših ljudi kot otrok.

V naslednjih petih letih bo število ljudi, starih 65 let in več, prvič v zgodovini človeštva preseglo število otrok, mlajših od petih let. Do leta 2050 bo število starostnikov preseglo število vseh otrok, mlajših od 14 let.

4. Svetovna populacija se hitro stara.

Delež ljudi, starejših od 60 let, se bo do leta 2050 podvojil, in sicer s približno 11 % na 22 %. V 50 letih bo tako število ljudi, starih 60 let in več, s 605 milijonov naraslo na 2 milijardi.

5. Države z nizkim in srednje visokim dohodkom bodo najhitreje in najbolj občutile demografske spremembe.

Države v razvoju bodo hitreje dosegle spremembe v starostni strukturi prebivalstva, kot so jih države, ki danes veljajo za razvitejše.

###