O-STA

Napad na Sintalovega prevoznika denarja

Neznanec napadel prevoznika denarja - Prevozniki denarja med delom

primorani vsako provokacijo jemati resno

(Ljubljana, 5. april 2012) Dne 23. 3. 2012 sta Sintalova varnostnika - prevoznika denarja v Izoli

nameravala odložiti vrečke z denarjem v bančni trezor. Zapeljala sta na cesto, ki se nahaja za

banko. Med obračanjem je pred vozilo nenadoma stopil večji, močnejši neznanec in začel

razbijati po vozilu ter vpiti in groziti varnostnikoma. Varnostnik spremljevalec je stopil iz vozila

in osebo opozoril, naj se oddalji od vozila.

Ker oseba opozorila ni upoštevala, je varnostnik izrekel ustno odredbo, naj se oddalji in preneha

z ogrožanjem. Neznanec je svoje agresivno vedenje še stopnjeval. Varnostnika je odrinil in med

vpitjem izjavil, naj pokliče policijo. Varnostnik je iz žepa vzel mobilni telefon in odtipkal 113, še

preden pa se je zveza vzpostavila, ga je moški ponovno odrinil in mu iz rok zbil telefon.

Varnostnik je stopil še dva koraka nazaj, moški pa se je približeval in kazal očitne znake, da

namerava z njim fizično obračunati.

Varnostnik, ki je ostal v avtu, je iz vozila poklical policijo, varnostnik spremljevalec pa je

postopal skladno s pravili stroke. Iz toka je potegnil pištolo in jo usmeril proti moškemu. Stopil je

še nekaj korakov nazaj in ukazal moškemu, naj se umakne od njega, vendar ga ni upošteval in je

nadaljeval tudi z verbalnimi grožnjami.

V dveh minutah sta prispela policista in sta stopila do moškega, varnostnik pa je spravil pištolo

nazaj v tok. Ko sta policista z moškim izvajala postopek, je ta nenadoma stekel do varnostnika in

ga napadel, nakar sta ga obvladala policista.

Delo prevoznikov denarja in drugih vrednostnih pošiljk je nevarno. Tovor, ki ga prevažajo, je

zanimiv za nepridiprave, ki utegnejo ob ropu ogrožati varnostnikovo življenje. Varnost

prevoznika je pri varovanju na prvem mestu, saj se smatra, da je njegovo zdravje pomembnejše

od premoženja. Varnostni standardi ob prevozu denarja in drugih vrednostnih pošiljk ter

pooblastila prevoznikov so temu primerno visoki.

Občani se morajo zavedati ogroženosti prevoznikov denarja med njihovim delom. Žal sta delo

prevoznika denarja in tudi varnostna situacija v državi takšna, da so prevozniki denarja vsako

provokacijo primorani jemati resno.

V koncernu Sintal smo po pregledu dokumentacije ugotovili, da je naš sodelavec ravnal pravilno,

saj je iz situacije in nasilnega ravnanja gospoda upravičeno sklepal, da ogroža njegovo varnost.

Zaradi oseb v bližini, s katerimi je gospod komuniciral, je sumil tudi, da gre lahko tudi za

organiziran poskus ropa.

Jana Zakrajšek,