O-STA

Zaključek mednarodno obarvane i.šole

Koper, 5. aprila 2012 - Šesttedenski izobraževalni projekt Inovacijska šola, ki ga že drugo leto zapored uspešno izvajata Fakulteta za management ter Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske, je dobil epilog v sredo, 4. aprila 2012, v Hiši refoška Vinakoper s predstavitvijo rešitev izzivov podjetij, ki so jih študenti snovali v okviru omenjenega projekta. Osrednji del zaključnega dogodka so spremljali pozdravna nagovora direktorja inkubatorja Matjaža Primca in vodje i.šole izr. prof. dr. Mitja Ruzzierja ter živahna razprava, ki se je razvila po predstavitvi rezultatov viharjenja možganov.

Izobraževalni projekt i.šola je uresničevanje prizadevanj FM in UIP, da se ustvari kakovostnejši dvosmerni prenos znanja iz akademskega sveta v gospodarstvo, hkrati pa usposobi študente za ustvarjalno reševanje poslovnih izzivov podjetij. Letos je bil zastavljen tako, da so bili vanj vključeni tudi mednarodni študenti na primorski univerzi, zato je potekal v angleščini.

Temelj i.šole je filozofija ustvarjalnega mišljenja, t. i. dizajnerskega razmišljanja (angl. design thinking) po vzoru standfordske univerze iz Združenih držav Amerike. Glavni cilj i.šole je naučiti študente dizajnerskega razmišljanja, ki ponuja drugačen pogled na razvoj idej in proizvodov in pomeni odmik od klasičnega ekonomskega reševanja problemov - spodbuja interdisciplinarno reševanje problemov, kulturo neprestanih inovacij in hitrega prototipiranja, drugačnost mišljenja, se osredotoča na uporabnike ter išče sinergije med različnimi pogledi na reševanje problemov.

I.šola študente obogati z interdisciplinarnimi teoretičnimi in praktičnimi znanji - od poslovnih, humanističnih, tehnoloških, antropoloških znanj do znanja o pridobivanju idej in javnem nastopanju. Zato je pisana na kožo tistim, ki želijo poglobiti znanje in preveriti svoje podjetniške sposobnosti z izvedbo podjetniškega projekta. Študenti se namreč v sodelovanju s podjetji srečajo z vsemi osnovnimi dejavnostmi podjetja: od iskanja idej, opazovanja trga in uporabnikov, razumevanja problemov poslovanja, zaznavanja tržnih priložnosti do izdelave tržnih analiz, razvoja izdelkov/storitev, ter učinkovitega trženja. Spoznajo pa tudi osnove financ in navdihujočega vodenja.

Delo poteka v projektni skupini, ki jo vodita mentor iz sodelujočega podjetja in projektni mentor. V tako interdisciplinarno oblikovani skupini študenti rešujejo izziv podjetja "od ideje do inovacije" in izdelajo prototip izdelka, storitve, procesa ali poslovnega modela. Letošnja i.šola se je izvajala pod okriljem projekta Interino, operativnega programa IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013, v sklopu predmeta Podjetniški projekt dodiplomskega študijskega programa Management Fakultete za management. Vodja i.šole je bil izr. prof. dr. Mitja Ruzzier, za uspešno izvedbo pa so zaslužni tudi asist. Tina Bratkovič Kregar, asist. Tine Nagy in asist. mag. Blanka Tacer, priznani primorski inovator Boris Pfeifer ter Tisa Smerajc Pucer, koordinatorka i.šole s strani UIP. Željo naučiti se ustvarjalnega razmišljanja je letos uresničevalo 20 mednarodnih študentov iz osmih evropskih držav, ki so v Koper prišli na študentsko izmenjavo v okviru evropskega programa mobilnosti Erasmus. Predavanja za udeležence i.šole so potekala na FM, praktični del pa v inovativnem podjetniškem okolju UIP. Letošnjo izvedbo i.šole so tako dopolnile še multikulturne izkušnje sodelujočih študentov.

Projektno delo udeležencev letošnje i.šole je temeljilo na dveh poslovnih projektih, ki sta jih kot izziv ponudili podjetji Tomos in D.I.F.F - Different. Študenti so obe podjetji tudi obiskali in spoznali njihove produkte. Študenti so se seznanili z razvojnima projektoma podjetij in konkretnimi poslovnimi izzivi. Projekta sta temeljila na oblikovanju učinkovitega poslovnega modela pri prodaji lastne blagovne znamke in izdelkov. Skozi interdisciplinarni proces reševanja problemov so se v več fazah lotili izzivov, ki so jim jih ponudila podjetja: raziskali uporabnike in identificirali probleme obstoječih izdelkov, snovali so ideje za mikro invencije, izdelali prototip, pripravili načrt trženja, določili tehnološki postopek izdelave ter na koncu izdelali posodobljen poslovni model. Tako so praktično spoznali celoten potek razvojnega procesa in se soočili z okoljem v podjetju. Študenti so dobili priložnost, da so se izkazali pri konkretnih nalogah, s samostojnim delom pa so dobili dragocene izkušnje in dodatna znanja. Dane priložnosti bodo lahko izkoristili za dokazovanje svojega znanja v praksi.

Študenti so svoje ideje usmerili v prilagajanje izdelkov potrebam posameznih kupcev in razvili možnosti, da se kupec vključi v izpopolnjevanje izdelka z izbiro lastnih barv, dodatkov, oblik leč pri sončnih očalih, nastavkov na električnem motorju in tako dalje. Posamezne skupine študentov so razvile prototipe spletnih strani, na katerih lahko kupci prilagodijo izdelek svojim željam. Predlagali so tudi različne trženjske ideje, kot so ime blagovne znamke, enostavna prodaja izdelkov s pomočjo QR kode, predstavitveni video in stroškovno učinkovito organizacijo trženjskih dogodkov.

Udeleženci i.šole so bili z izvedbo zelo zadovoljni. Zanimivo se jim je zdelo, da so obiskali podjetja in si ogledali tudi določene procese znotraj podjetja. Navdušeni so bili nad tem, da so se ustvarjalnega razmišljanja učili skozi prakso, in ne zgolj teoretično. Delo s tujimi ljudmi, zlasti neposredno s podjetji, je bilo zanje izjemno poučno. Izpostavili so, da jih je i.šola naučila pogledati na problem z različnih zornih kotov, obogatila jih je s know-howom in jim dala ogromno praktičnega znanja za prihodnost. Preko prototipiranja so se udeleženci prepričali, da je treba ideje čim prej praktično preveriti. Poleg naštetega pa je bilo pomembno tudi druženje, saj celotno delo na projektu predstavlja dragoceno izkušnjo za timsko delo.

Fakulteta za management in UIP bosta tudi v prihodnje izvajala program i.šole na Univerzi na Primorskem ter s tem utrjevala interdisciplinarno povezovanje, omogočala inovativno in ustvarjalno okolje za reševanje poslovnih izzivov in spodbujala aktiven proces dvosmernega prenosa znanja. Verjamemo, da tak način dela zagotavlja učinkovit učni proces in kakovostnejše kadre, predvsem pa hitrejši in donosnejši razvoj različnih vej gospodarstva.

Dodatne informacije o i.šoli so na spletni strani www.uip.si in www.fm-kp.si.

Za dodatne informacije:

Univerza na Primorskem

Fakulteta za management

Cankarjeva 5, 6000 Koper

Dejan Šraml

dejan.sraml@fm-kp.si

Tel. 05 610 20 16

Univerzitetni inkubator Primorske - UIP d.o.o.

Ferrarska 8, 6000 Koper

www.uip.si, info@uip.si

Petra Dežjot

petra.dezjot@uip.si

Tel. 05 611 79 52