O-STA

Svetovni teden cepljenja 2012

Svetovni teden cepljenja 21.−28. april 2012

S CEPLJENJEM ŽELIMO V SLOVENIJI ZAŠČITI NAJMLAJŠE STAROSTNE SKUPINE OTROK

Pomembno je partnerstvo med pediatri in starši

Ljubljana, 20. april 2012 - Z jutrišnjim dnem se začenja Svetovni teden cepljenja, ki bo potekal med 21. in 28. aprilom. Od leta 2005 smo obeleževali Evropski teden cepljenja, tokrat pa teden prvič obeležujemo v svetovnem merilu. Obeleževanje pomeni priložnost za poudarjanje pomena cepljenja, ki dokazano rešuje življenja, in globalno spodbujanje staršev, da svoje otroke cepijo proti številnim smrtnim boleznim. Zato smo letos na Inštitutu za varovanje zdravja RS (IVZ) kot osrednjo temo pri cepljenju otrok v Sloveniji izpostavili krepitev partnerstva med pediatri in starši, saj lahko v zaupljivem odnosu dosežejo maksimalno dobrobit za otroke.

Cepljenje omogoča preprečevanje razširjenih, pogosto zelo nevarnih bolezni, med njimi tudi takih, za katere ni ustreznih načinov zdravljenja ali pa zdravljenje z antibiotiki zaradi odpornosti bakterij ni več tako uspešno kot nekoč. V Sloveniji smo z nacionalnim programom cepljenja predšolskih in šolskih otrok, ki se letno posodablja in je univerzalen ter brezplačen za vse otroke, uspešno zamejili številne nalezljive bolezni, na primer davico, otroško paralizo in tetanus, ki se pri nas ne pojavljajo že več desetletij.

"Nalezljive bolezni, ki jih preprečujemo s cepljenjem, še posebej ogrožajo dojenčke in majhne otroke, zato je zelo pomembno, da jih čim prej zaščitimo. Otroci namreč do 6. meseca starosti izgubijo zaščito, ki so jo prejeli od matere," je poudarila prim. doc. dr. Alenka Kraigher z IVZ in dodala: "S cepljenjem želimo zaščititi najmlajše starostne skupine otrok, pri katerih obstaja večje tveganje za težji potek z zapleti pri nekaterih boleznih, ki jih preprečujemo s cepljenjem. Pomembno je, da je cepljenje opravljeno pred vstopom v kolektivno varstvo."

Uspešni programi cepljenja kot kazalniki uspešnosti zdravstvenega sistema

Eden od ključnih elementov uspešnega zdravstvenega sistema je dobro delujoč sistem cepljenja, zato stopnjo precepljenosti lahko uporabimo tudi kot kazalnik za oceno zmogljivosti zdravstvenega sistema in osnovne zdravstvene oskrbe. Cepljenje stane malo v primerjavi s tem, kar ponuja - velike prednosti za zdravje in dobro počutje prebivalstva, zaradi česar velja za enega od nedvomno najbolj stroškovno učinkovitih javnozdravstvenih dosežkov sodobnega časa. Pomembno je, da še naprej skrbimo za razvoj novih cepiv, visoko precepljenost in omogočimo dostop do cepiv prav vsem ljudem. Le tako lahko zamejimo in izkoreninimo smrtonosne bolezni.

Cepljenje pogosto rešitev za nalezljive bolezni, ki ne poznajo meja

Zaradi cepljenja se zmanjšuje število zbolelih za številnimi nalezljivimi boleznimi, poleg tega smo s cepljenjem do zdaj popolnoma izkoreninili črne koze, kmalu se pričakuje tudi izkoreninjenje otroške paralize. Virusi namreč ne upoštevajo državnih meja, zato bolezni niso le nacionalni, ampak tudi regionalni in mednarodni problem. V evropski regiji smo v zadnjem času priča številnim izbruhom ošpic zaradi slabe precepljenosti in nevključevanja cepljenja proti ošpicam v nacionalne programe cepljenj predšolskih in šolskih otrok. V Sloveniji zaradi visoke precepljenosti dobro obvladujemo to bolezen in kljub posameznim okužbam ne beležimo večjih izbruhov bolezni.

Bolezni, ki jih preprečujemo z rutinskim programom cepljenja otrok:

- cepljenje proti davici, tetanusu, oslovskemu kašlju, otroški paralizi in okužbam s

hemofilusom influence tipa b (Hib),

- cepljenje proti ošpicam, mumpsu in rdečkam.

Ostale bolezni, ki jih preprečujemo s cepljenjem:

- gripa,

- klopni meningoencefalitis (KME),

- meningokokni meningitis,

- pnevmokokne okužbe,

- norice,

- rotavirusne okužb,

- tuberkuloza.

Dodatne informacije:

Inštitut za varovanje zdravja RS

Mitja Vrdelja, 01 2441 572

E-pošta: mitja.vrdelja@ivz-rs.si

Nuša Kerč, 01 2441 479

E-pošta: nusa.kerc@ivz-rs.si