O-STA

MARIBOR 2012: Dnevni napovednik za četrtek, 26. april 2012

Napovednik prireditev Evropske prestolnice kulture

četrtek, 26. april 2012

26. 4. 2012-20. 5. 2012 18.00 Vstopnine niRazstava: Snujemo prihodnost V uvodnem delu zastavljenega projektnega programa so organizirali 1. mednarodno poletno šolo VŠVO s poudarkom na kakovosti bivanjskega okolja (kakovost življenja, bivanjska kultura, avtohtone rastlinske vrste, semenska banka, prehranska samooskrba). Ugotovitve in ideje raziskovalne skupine, ki se je ukvarjala z okoljskimi tehnologijami, so jih spodbudile, da skušajo zbrano gradivo nadgraditi s postavitvijo razstave Snujemo prihodnost - okoljske rešitve v Šaleški dolini, s katero želijo evidentirati in širši javnosti pokazati že izvedene, pa tudi načrtovane primere dobre prakse oziroma patente uspešnih okoljskih izboljšav iz Šaleške doline. Postavitev večmedijske razstave bo imela več prizorišč, del eksponatov pa bo postavljen v zunanje okolje. Okvirno bo sledila naslednjim tematskim področjem: kultura bivanja, pridelava in predelava hrane, energetika in tehnologije, turizem in drugo. Kuratorke razstave Kaja Avberšek, Darja Osojnik in Kaja Flis, mlade velenjske strokovnjakinje, bodo razvile zanimive in poučne interaktivne eksponate, plakate ali avdio in video predstavitve.Velenje Po mestuskupnost, dogodki v mestuSUSTainART
26. 4. 2012 19.00 Vstopnina: 2, 5 €Revija odraslih pevskih zborov in vokalnih skupin Revije odraslih pevskih zborov in vokalnih skupin na katerih zbori predstavijo praviloma 3 skladbe: Slovensko ljudsko skladbo, Slovensko umetno skladbo in skladbo po lastni izbiri. Sodelujejo izbrani zbori partnerskih mest.glasbaHARMONIJE
26. 4. 2012 10.00-18.00 Vstopnine niSlovenski dnevi knjige, Čitalnica na jasi V okviru Slovenskih dni knjige 2012 bo potekalo branje in listanje knjig s knjižnih polic, menjalnica knjig Knjižna bolha, branje pravljic S pravljico do mavrice, ustvarjalne delavnice Kazalka bralka. V organizaciji Narodnega doma Maribor: med 10. in 13. uro ter med 15. in 18. uro.Maribor Grajski trgliteraturaSLOVENSKI DNEVI KNJIGE
26. 4. 2012 10.00-18.00 Vstopnine niSlovenski dnevi knjige, Knjiga metafor 2012 V okviru Slovenskih dni knjige 2012 bo predstavljen Liber metaphorarum - Knjiga metafor 2012; interaktivna postavitev ročno izdelane knjige iz serije konceptualnih provokacij umetnice Nine Šulin.Maribor Grajski trgliteraturaSLOVENSKI DNEVI KNJIGE
26. 4. 2012 10.00-19.00 Vstopnine niSlovenski dnevi knjige, Knjižni sejem Knjižni sejem, ki ga moderirata Tomo Podstenšek in Nino Flisar, za glasbeni program skrbi DJ Soma.Maribor Grajski trgglasba, literaturaSLOVENSKI DNEVI KNJIGE
26. 4. 2012 10.00-18.00 Vstopnine niSlovenski dnevi knjige, Srednješolski literarno-glasbeni maraton V okviru Slovenskih dni knjige 2012 bo potekal Srednješolski literarno-glasbeni maraton, na katerem se bodo z avtorsko literaturo in glasbo predstavili mariborski srednješolci.Maribor Grajski trgglasba, literaturaSLOVENSKI DNEVI KNJIGE
26. 4. 2012 10.00-18.00 Vstopnine niSlovenski dnevi knjige, Deklica v čarobnem gozdu (predstavitev šivane knjige velikanke) V okviru Slovenskih dni knjige 2012 bo predstavljena knjiga Deklica v čarobnem gozdu - šivana knjiga velikanka s funkcijo otroškega igrala avtoric Metke Stergar in Miri Strnad.Maribor Grajski trgotroška in mladinska ustvarjalnostSLOVENSKI DNEVI KNJIGE
26. 4. 2012 13.00 Vstopnine niSlovenski dnevi knjige (Rap in hip-hop kot način življenja besede: glasbeni maraton z moderatorjem Emkejem) Dolgoletna stalnica literarnega festivala Slovenski dnevi knjige v Mariboru je maraton rapovske in hip-hopovske poezije, na katerem se vsako leto na odru knjižnega sejma na Grajskem trgu predstavijo mladi glasbeniki, ki ustvarjajo na tem glasbenem področju. Za mnoge med njimi je bil prav ta oder odskočna deska in ena prvih priložnosti za javni nastop - tudi za danes zelo uveljavljenega Emkeja, ki bo tokrat že drugič v vlogi moderatorja. Emkeja je po prvencu Šmorn (2010) izstrelilo v višave štajerske rap scene. Pred tem je nastopal v hip-hop skupini B-Squad, od leta 2005 pa sodeluje z zasedbo Tekochee Kru, s katero je izdal album Adijo stari, kaki scenarij. Odlikoval se je tudi kot dolgoletni voditelj oddaje Hip Hop Baza na mariborskem radiu Marš. V svojih pesmih združuje vsakdanje probleme z družbeno-kritičnimi refleksijami na temo kajenja, šolstva, odraščanja, spletnega ustvarjanja itd.Maribor Grajski trgglasbaSLOVENSKI DNEVI KNJIGE
26. 4. 2012 13.30 Vstopnine niUstvarjalna delavnica AVTO BR BR, učim se skozi igro, učna pomoč Namen Dnevnih centrov Brezje in Šmihel je vzpostavljanje vsakodnevnega kakovostnega stika med otroki in izvajalci programa ter organiziranje različnih aktivnosti, ki so usmerjene predvsem v podporo in krepitev moči, pridobivanje novih znanj in veščin ter h grajenju socialnega in kulturnega kapitala. Za dosego teh ciljev v Društvu za razvoj prostovoljnega dela Novo mesto uporabljajo različnih metod, kot so socialne igre, ustvarjalne delavnice, delavnice o človekovih pravicah po metodi Sveta Evrope KOMPAS, plesne in glasbene delavnice, taborniške veščine, družabne in športne igre, sprostitvene delavnice in druge. Vsak dan poleg vodenih aktivnosti pomemben del programa namenijo tudi učni pomoči, domačim nalogam in učenju slovenskega jezika. Program bo v mesecu aprilu 2012 potekal vsak dan od ponedeljka do petka v Dnevnem centru Brezje od 13.30 do 17. ure in v Dnevnem centru Šmihel od 11. do 15. ure.Novo mesto - Dnevni center Brezje - Vrtec Pikapolonicaznanje, otroška in mladinska ustvarjalnostFESTIVAL ROMSKE KULTURE ROMANO ČHON / ROMSKI MESEC
26. 4. 2012 14.00 Vstopnine niEngelbert Humperdinck: JANKO IN METKA, Kulinarična poustvarjalnica z Danilom Ivanušo Kulturni dnevnik je projekt, ki je nastal z namenom, da se spodbuja šolajočo se mladino k lastnemu ustvarjanju ter obisku kulturnih ustanov, hkrati pa se jim omogoči, da čim bolje spoznajo različne kulturne poklice. Bistvo Kulturnega dnevnika je kulturna vzgoja, katere pomemben del in eden od temeljnih ciljev je vzgajanje kritičnega in občutljivega gledalca in soustvarjalca kulturnih prireditev. Predstava je za MODRI RED, ki je namenjen učencem druge triade (4., 5. in 6. razreda)Maribor Dvorana Unionotroška in mladinska ustvarjalnostKULTURNI DNEVNIK
26. 4. 2012 17.00 Vstopnine niSlovenski dnevi knjige, Osnovnošolski gledališki oder V okviru Slovenskih dni knjige 2012 se bodo na Osnovnošolskem gledališkem odru s predstavo Aladin predstavili učenci OŠ Bojana Ilicha iz Maribora.Maribor - Grajski trggledališče in uprizoritvene umetnosti, literaturaSLOVENSKI DNEVI KNJIGE
26. 4. 2012-31. 5. 2012 18.00-21.00 Vstopnine niUMETNOST:ZDAJ, UZ:Interier (otvoritev razstave) Vsebinski aspekt tega dela projekta je fokusiran na povezovanje prostora likovnih del s prostorom Univerze v Mariboru na dveh nivojih. V prvem se nivo definira v povezovanju likovnih del s konkretnim prostorskim tkivom zgradbe rektorata UM, druga kohezija pa se - implicite - vzpostavlja na pomenskem nivoju, ko v vsebinskem smislu družimo imanentne duhovne vrednote Univerze z duhovno-mentalno recepcijo posamičnega likovnega sporočila. "UZ: INTERIER" torej zasleduje in predstavlja likovni trenutek zdaj in uresničuje z angažirano predstavitvijo umetniških del predvidoma enajstih (11) avtorjev. Osmerica (8) prihaja iz UM, trije (3.) pa so vabljeni ustvarjalci. Svojo osebno likovno govorico bodo predstavili z izbranimi slikarskimi, kiparskimi in grafičnimi deli ter jih bodo avtorsko umestili v interierjih rektorata UM. Seznam avtorjev: red. prof. Ludvik Pandur, izr. prof. Dušan Zidar, red. prof. Darko Golija, red. prof. Samuel Grajfoner, red. prof. Anka Krašna, red. prof. Petra Varl, red. prof. Oto Rimele, doc. Jiri Kočica, red. prof. Dragica Čadež, akad. slik. Sandi Červek, akad. fotograf. Tanja Verlak.Maribor Univerza v Mariboru - Rektoratrazstave in vizualna umetnostRAZ:UM (Umetnost: ZDAJ)
26. 4. 2012 18.00 Vstopnina: 3 €Obrazi notranje moči (Papagenov festival, Papageno igra na čarobno piščal, repriza) Papageno igra na čarobno piščal je priredba znamenite Mozartove opere Čarobna piščal, ki je ena najpogosteje izvajanih oper na svetu. Mozart je to svoje delo napisal v zadnjem letu svojega življenja, prvič pa je bila uprizorjena leta 1791, le nekaj mesecev pred njegovo smrtjo. Eberhart Streul, sodobni nemški muzikolog, je s svojo skrajšano verzijo Čarobne piščali Mozartovo znamenito delo poskušal približati najmlajšim. Orkester je zamenjal s tremi instrumenti, črtal nekaj oseb in prizorov, ohranil pa je vse bistvene poteze dela, predvsem tisto najpomembnejše za otroke, to pa je pravljičnost. Posebnost izvedbe v okviru Glasbene in baletne šole Antona Martina Slomška je, da celotno delo izvajajo učenci, ki šele stopajo na glasbeno pot. To daje znamenitemu delu še poseben čar.Maribor Dvorana Zavoda Antona Martina Slomškagledališče in uprizoritvene umetnosti, glasba, dogodki v mestuOBRAZI NOTRANJE MOČI
26. 4. 2012 19.00 Vstopnine niSOBA ZA GOSTE, Predstavitev rezidenčnih projektov / Svetlana Fialova (Slovaška), Katarina Hudacinova (Slovaška) in Matthew Cowan (Velika Britanija) Umetniki, ki gostujejo v Mariboru v okviru projekta "Guestroom" v aprilu, bodo predstavili svoja dela, za katera so dobili navdih v našem mestu. Matthew Cowan (Velika Britanija) je v Londonu živeči Novozelandčan, diplomiral je iz angleščine in psihologije na Univerzi v Aucklandu (Nova Zelandija), magistrski študij likovne umetnosti pa je zaključil v Newcastlu v Veliki Britaniji. V svojem umetniškem ustvarjanju se posveča videu, performansu in kiparstvu. Raziskuje vpliv folklorne tradicije in odnos ljudi do nje, oživlja ljudske običaje in rituale, tako da njihove posamezne elemente vključuje v svoja dela in na ta način povezuje preteklost s sedanjostjo. Ključna elementa njegovih del sta humor ter subverzija običajnega družbenega reda. Svoja dela je predstavil na več samostojnih in skupinskih razstavah v Veliki Britaniji. Na rezidenčnem obisku v Mariboru bo raziskoval folklorno tradicijo naše regije, iskal njene sledi v sedanjosti in njene vplive na ljudi. Povezal se bo tako s tukajšnjimi ustvarjalci kot tudi s prebivalci mesta, da bi preveril moč vpliva tradicije in ritualov na današnje življenje in ustvarjanje ter iz tega črpal navdih za nov performans. Svetlana Fialova (Slovaška) je študirala na Fakulteti za likovno umetnost v Košicah, nato pa je študij nadaljevala in zaključila na Akademiji za likovno umetnost v Pragi. Od leta 2011 je študentka doktorskega študija na Fakulteti za likovno umetnost v Bratislavi. Svoja dela je doslej predstavila na več samostojnih in skupinskih razstavah na Slovaškem, Češkem in Madžarskem. Glavni izrazni sredstvi, s pomočjo katerih pripoveduje svoje zgodbe, sta slika in risba. Temelj njenega dela je spontanost in možnost hitrega beleženja trenutka ter ideje. Njena dela zaznamuje figuralika, kjer se še posebej posveča drobnim detajlom, ki povedo celotno zgodbo ali pripomorejo k njenemu razumevanju. V času rezidenčnega bivanja v Mariboru pripravlja serijo risb, ki jih bosta navdihnila mesto in njegovi prebivalci. Zanimajo jo predvsem posebnosti, nenavadnosti, odkloni - novi mikro svetovi, iz katerih črpa svoj navdih. Katarina Hudacinova (Slovaška) je študentka oddelka za vizualne umetnosti in intermedijo na Fakulteti za likovno umetnost v Košicah (Slovaška). Glavni medij njenega ustvarjalnega izraza je fotografija. Že od začetka študija išče drugačne, nenavadne načine, kako predstaviti videno ter jih kombinira z lastno domišljijo, zato se najraje posveča eksperimentalni fotografiji. Pri svojem delu uporablja različne tehnike in tudi različne materiale kot nosilce fotografij. Motivni svet, ki se pojavlja na njenih fotografijah, je zelo raznolik, zmeraj pa je preveden skozi konceptualno prizmo avtoričine ustvarjalne filozofije. Svoja dela je doslej predstavila na Slovaškem in Poljskem. Na rezidenčnem obisku v Mariboru želi skozi fotografije izraziti identiteto mesta, videno skozi njene oči, ter se na ta način povezati tudi s prebivalci mesta. S serijo fotografij - razglednic upodablja svoje doživljanje ljudi, izhajajoč iz njihovih priimkov, kjer je pomen priimka izhodišče za nastalo vizualno podobo. Razglednice, ki jih je njihovim ʺlastnikomʺ tudi poslala po pošti, so obenem vabilo na razstavo.Maribor Galerija na Koroški cesti 18intermedijska umetnost, razstave in vizualna umetnost, gledališče in uprizoritvene umetnosti, dogodki v mestuSOBA ZA GOSTE
26. 4. 2012 19.30 Vstopnina: 10 €NAŠ MARIBOR (koncert) Mariborski oktet v svoji 39. sezoni delovanja pripravlja koncert z naslovom Naš Maribor. Zanj so pripravili pesmi, ki so neposredno povezane z mestom Maribor. Skladatelji in pisci pesmi, ki jih bodo izvedli, so delovali in živeli v Mariboru. Tako so med drugim našli izvirnik pesmi Maribor, ki so jo pod vodstvom skladatelja Janeza Miklošiča, brata znamenitega slavista Frana, izvajali na prvi akademiji Slovanske čitalnice pred 150 leti, pripravili so pesmi na besedila Rudolfa Maistra in Antona Martina Slomška, dela Benjamina Ipavca, ki je dalj časa kot zdravnik služboval v Mariboru, Dinka Fia ter sodobnih skladateljev - Jožeta Leskovarja (skladba, ki je bila podarjena papežu Janezu Pavlu II ob njegovem obisku v Mariboru), Mitje Reichenberga, Toneta Žuraja in drugih. Povezovalno besedilo pripravlja izvrsten poznavalec mariborske kulture mag. Franci Pivec. Ideja o tem tematskem koncertu je vzniknila v počastitev kulturne prestolnice Evrope.Maribor SNG Maribor - Kazinska dvoranaglasbaNAŠ MARIBOR
26. 4. 2012 19.30 Vstopnina: 15,50 €, 9,50 € (dijaki, študentje, brezposelni, upokojenci, invalidi), 6 € (predšolski otroci in osnovnošolci)Dantonova smrt (drama) Dantonova smrt, Lenz, Leonce in Lena, Woyzeck. Pretresljivo pomembna in sodobna literarna zapuščina za politično angažiranega naravoslovca Georga Büchnerja, ki mu ni bilo dano živeti niti petindvajset let. Dantonova smrt (1835) ni le drama o francoski revoluciji in obračunu med Dantonom in Robespierrom, temveč predvsem drama o večnih in nikoli do konca razrešenih vprašanjih o življenju, morali, smislu in etiki. "Človek ne more poseči v proces zgodovine, človek postane pena na valovih, postane igrača," je zapisal Büchner v enem od pisem zaročenki Wilhelmine Jeagle. Jernej Lorenci Büchnerjevo pisanje razume kot dramo o nezmožnosti revolucije, o antirevoluciji vsake revolucije, o krvi revolucije, o nenasitnosti krvi revolucije, o dvomu v napredek, v evolucijo, v zgodovino.Ljubljana - Slovensko mladinsko gledališče - Zgornja dvoranagledališče in uprizoritvene umetnostiDANTONOVA SMRT
26. 4. 2012 20.30 Vstopnine niFolkhistria Koncert FolkHistria, sklepni dogodek italijanskega kulturne ambasade v aprilu, je namenjen promociji avtohtone istrske, še zlasti istrsko-beneške glasbe. Gre za sodoben glasbeni pristop, ki v novi luči interpretira napeve in melodije iz bogatega glasbenega izročila na način, ki je blizu mladim generacijam in usmerjen k multietničnemu in multikulturnemu dialogu, ob spoštovanju različnih istrskih prvin. Prisluhnili bomo lahko nekaterim vrhunskim izvajalcem slovenske in hrvaške glasbene scene, znanim promotorjem tradicionalne in avtorske glasbe istrskega prostora. Nastopajoči: Rudi Bučar, Calegaria, Anika Horvat, Enzo Hrovatin, Rok Kleva, Tinkara Kovač, Dario Marušič IsTrio, Miriam Monica, Tamara Obrovac Transhistria electric, Manuel Šavron. Koncert organizira Italijanska Unija. V sodelovanju z italijanskim središčem "Carlo Combi" Koper-Capodistria in Skupnostjo Italijanov "Santorio Santorio" Koper-Capodistria.Maribor Kino UdarnikglasbaKULTURNE AMBASADE
26. 4. 2012 21.00 Vstopnina: 5 €KLUB 2012: Jazoo (koncert) JAZOO so prvič nastopili že leta 1996. Po petnajstih letih, koncertni kilometrini doma in v tujini ter po treh uspešnih avtorskih albumih nas bodo zopet pobožali, tudi vznemirili, in nam dali v pokušino novo glasbo, ki so jo ustvarili v zadnjem obdobju. Ker JAZOO že od svoje ustanovitve vztraja v popolnoma svoji zvrsti, ki pa vseeno potuje in se razvija s časom, jo označujemo za kultno, edinstveno, izvirno in predvsem avtorsko etno-jazz-fusion zasedbo, ki podira meje običajnih glasbenih oblik. Glasba, ki jo ustvarja petčlanska zasedba, je težje opredeljiva, a še vedno izredno poslušljiva. Čeprav jih mnogo kritikov uvršča v jazz, sami priznavajo, da jim je ljubši izraz "improvizirana glasba", v kateri so poleg jazza vključeni tudi drugi elementi: etno, elektronika, fusion, ambiental in nu-jazz. Predvsem v zadnjem času se čuti vpliv t.i. skandinavskega jazza, a z veliko kontrastov in dinamike. Zasedba:Nejc Haberman - bas kitara, Danijel Hartman - bobni, Matjaž Mlakar - saksofoni, Tomaž Pačnik - klaviature, harmonika, Katja Stare - flavta, vokal, saksofon, tolkalaMaribor Klub 2012 - Satchmoglasba, dogodki v mestuKLUB 2012
26. 4. 2012 22.00 Vstopnina: 5 €Slovenski dnevi knjige (N'TOKO, glasbeni nastop) Novomeščan Miha Blažič alias N'Toko velja za tehnično najbolj izpopolnjenega slovenskega raperja. Svojo kariero je začel kot vokalist uspešnega funky-jazz-rap kolektiva Moveknowledgement, kasneje se je začel udeleževati tudi raznih improvizacijskih freestyle tekmovanj, ki so mu dvakrat prinesla naslov državnega prvaka. S prvencem, "Cesarjeva nova podoba" si je med rapersko in ostalo, predvsem alternativno publiko, pridobil kultni status glasbenika, ki nadgrajuje tipično rapersko formo. Sledila sta še album "Dobrodelni koncert ob koncu sveta" in EP "Elixyriproslam". Po petih letih ustvarjalnega premora ter začasni samoukinitvi se je N'Toko znova vrnil na slovenske odre, tako bo v okviru projekta Slovenski dnevi knjige nastopil 26. aprila v Kinu Udarnik.Maribor Kino UdarnikglasbaSLOVENSKI DNEVI KNJIGE