O-STA

Študentski idejni laboratorij* nasprotuje linearnemu zvišanju koncesijskih dajatev za študentsko delo

V Študentskem idejnem laboratoriju (ŠIL) smo ostro proti linearnemu zvišanju koncesijskih dajatev za študentsko delo. Menimo sicer, da ima študentsko delo, kot je urejeno sedaj, nekatere pomanjkljivosti, ki so v prid predvsem delodajalcem, vendar zato posledice ne smejo nositi študenti. Potrebno se je zavedati, da je tovrstna ureditev za marsikaterega študenta edini možni način pridobitve potrebnih izkušenj in referenc ter zaslužka pred prvo zaposlitvijo. Zakaj študentsko delo ne bi obrnili v prid vseh nas?

Študentsko delo študentom omogoča pridobivanje izkušenj v času študija s področja na katerem se izobražujejo. To je pogosto tudi prvi stik študenta s področjem, ki naj bi ga v svoji poklicni karieri opravljal. Tudi v ŠIL-u smo si zadali cilj, da skozi poslovanje zagotavljamo delo študentov na strokovnih projektih v podjetjih v okviru področja njihovega študija. Zavedamo pa se, da je obseg razpoložljivega študentskega dela velik, zato delodajalci študente večkrat porabijo za opravljanje del, kjer je potrebna nizka stopnja izobrazbe. V tem primeru študij posameznika nima nikakršne zveze z delovnim mestom in pridobivanjem praktičnega znanja, zato so tukaj potrebne spremembe.

Interes države bi moral slediti sistemu spodbujanja mladih, perspektivnih posameznikov in jim že v času študija omogočiti pridobivanje realnih delovnih izkušenj. Na ta način je lahko učinkovitost mladega zaposlenega visoka, temu primerni pa so tudi rezultati v delovnem okolju. Zakaj torej ne bi z višino koncesijskih dajatev spodbujali trga strokovnega dela študentov? Z variabilno dajatvijo glede na delovno mesto študenta, smo lahko na dobri poti k uspehu. S tovrstnimi spodbudami bodo podjetja začela o mladih kadrih razmišljati kot o prednosti neobremenjenega pogleda na nastale situacije v delovnem okolju, velike motivacije za delo, inovativnosti in kreativnosti. Le tako jih bodo aktivno vključili v delovne procese. V ŠIL-u verjamemo, da so prav mladi pomemben dejavnik izhoda iz trenutne gospodarske krize.

Na križišču, kjer se trenutno nahajamo, je potrebno le zaviti v pravo smer in pri tem poskrbeti, da ne pozabimo na najšibkejše. Z enostavno spremembo sistema trga študentskega dela lahko dodobra prevetrimo nastalo situacijo. Pri tem pa naj bodo delodajalci deležni spodbud s strani države v tem okviru, saj so pravzaprav oni gonilo razvoja in priložnost za mlade.

Kontak: Blaž Kramar, blaz.kramar@idejnilab.si

Študentski idejni laboratorij je skupina inkubirancev Socialnih inovatorjev prihodnosti Mladinskega ceha (www.socialni-inovatorji.si).