O-STA

MARIBOR 2012: Sporočilo za medije po 16. seji Sveta zavoda

Zaključena 16. seja Sveta zavoda

Danes je v prostorih zavoda Maribor 2012 - Evropska prestolnica kulture potekala 16. seja Sveta zavoda, na kateri so njeni člani obravnavali in sprejeli spremembe in dopolnitve Programa dela in finančnega načrta za leto 2012 (april 2012) ter druge pomembne točke dnevnega reda.

Bistvena točka seje je bila pregled, obravnava in sprejem Programa dela in finančnega načrta za leto 2012 (april 2012). Tako finančni kot programski del sta bila sprejeta. Dr. Suzana Žilič Fišer, generalna direktorica MARIBOR 2012, je povedala, da večjih sprememb ni, tiste, ki pa so, pa so potrebne zaradi še boljšega sodelovanja z vsemi partnerji, koproducenti in drugimi, da bodo projekti čim boljše izpeljani in uspešni.

Spremembe, ki se pojavljajo v programskem delu, je pojasnil programski direktor Mitja Čander. Število projektov je povišano zaradi novih projektov znamčenja, ki niso financirani, nosijo pa zaradi svojega kakovostnega programa znamko Evropske prestolnice kulture, saj so njihovi producenti in izvajalci izkazali visoko stopnjo kakovosti pri načrtovanju in izvedbi prireditev. Do danes je bilo izvedenih že 78 projektov, v teku pa je 145 projektov - od skupno 504 projektov.

Navzoči člani Sveta zavoda so se strinjali, da javnost vse boljše sprejema prireditve in dogodke v Evropski prestolnici kulture, kar odraža povečan obisk prireditev tako v Mariboru kot v partnerskih mestih, hkrati pa je s pomladanskimi meseci vse več tudi prireditev na prostem, ki so dobro obiskane.

Člani sveta pa so povzeli tudi predlog, da bi se v prihodnosti pripravilo razpravo med državo, mestom in zavodom, na kateri bi se predstavilo koristne učinke za razvoj Maribora in partnerskih mest ter celotne vzhodno kohezijske regije.

Člani Sveta zavoda so izpostavili tudi pomemben trajnostni vidik delovanja zavoda, ki bi vsekakor moral delovati tudi po letu 2012. Je namreč pomembna stičiščna točka in povezovalni element združevanja celotne vzhodno kohezijske regije. V prihodnjih dneh bodo na zavodu pripravili nabor trajnostnih projektov, ki ga bodo predstavili tako na lokalnem kot državnem nivoju. Ne nazadnje je povezovanje in razvoj celotne vzhodno kohezijske regije argument tudi za Evropsko unijo, saj se preko kulture vse bolj povezuje tudi gospodarstvo.