O-STA

Strelno orožje je nabito, dokler se ne prepričamo v nasprotno - Sintal organiziral predstavitev varne uporabe strelnega orožja

Ob vse večjem številu ropov je odlična usposobljenost varnostnikov zelo pomembna - Orožje na srečo zelo redko uporabijo

(Ljubljana, 21. maj 2012) "Prvo pravilo pri rokovanju z orožjem je, da se obnašamo, kot da je napolnjeno, dokler se absolutno ne prepričamo v nasprotno," je inštruktor streljanja Gorazd Kosmač z zlatimi pravili začel petkovo predstavitev varnostnih ukrepov pri uporabi strelnega orožja. Namen dogodka, ki ga je na jeseniškem profesionalnem strelišču Belit organiziral koncern Sintal, je bil javnosti predstaviti strokovno usposabljanje oseb, ki morajo zaradi visoke varnostne ogroženosti pri svojem delu nositi orožje. Med njimi so tudi varnostniki, predvsem prevozniki denarja in interventi, katerih visoka usposobljenost je ob vse bolj pogostih ropih in drugih nasilnih kaznivih dejanjih izrednega pomena.

V petek, 18. maja 2012, je varnostno podjetje Sintal na Jesenicah organiziralo predstavitev varne uporabe orožja javnosti. Udeležence so inštruktorji streljanja najprej na predavanju teoretično podučili o osnovah varnega rokovanja z orožjem, nato pa so skupaj z interventi koncerna Sintal izvedli prikaz usposabljanja s streljanjem v tarčo pod različnimi pogoji. Opazovalci so se tako lahko prepričali tudi, kako dobro mora biti usposobljena in pripravljena vsaka oseba, ki ji je dovoljeno nošenje orožja.

"Interventi koncerna Sintal redno urijo svoje spretnosti, se seznanjajo z novimi tipi orožja in seveda vadijo tudi psihično, saj so mirni živci zelo pomembni. Pri tem pa seveda vsak izmed njih upa, da mu orožja ne bo potrebno nikoli uporabiti," je povedal vodja intervencije v koncernu Sintal Davor Pajk. Strelno orožje se na srečo uporabi zelo redko. Zakon sicer narekuje, da sme varnostnik pri opravljanju nalog zasebnega varovanja strelno orožje uporabiti le, če ne more drugače zavarovati življenja ljudi ali preprečiti neposrednega protipravnega napada, s katerim je ogroženo njegovo življenje ali življenje osebe, ki jo varuje.

Čeprav je redno praktično usposabljanje bistvenega pomena, seveda ni dovolj za samostojno službeno nošenje orožja. "Zakon o orožju pravi, da pristojni organ lahko izda posamezniku dovoljenje za nošenje orožja, če posameznik izpolnjuje naslednje pogoje: da je dopolnil 18 let, da ni zadržkov javnega reda, da je zanesljiv, da ima upravičen razlog za izdajo orožne listine, da ima opravljen zdravniški pregled in da je opravil preizkus znanja o ravnanju z orožjem. Šele z dovoljenjem pristojnega organa lahko Sintal svojemu zaposlenemu dodeli orožje v uporabo, vsi varnostniki koncerna Sintal z orožjem pa nato svoje znanje redno osvežujejo," je pojasnil vodja intervencije koncerna Sintal Davor Pajk.