O-STA

25.-31. maj - Evropski teden boja proti raku 2012

OB EVROPSKEM TEDNU BOJA PROTI RAKU INŠTITUT ZA VAROVANJE ZDRAVJA RS IN ZVEZA SLOVENSKIH DRUŠTEV ZA BOJ PROTI RAKU OPOZARJATA NA ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA

Ljubljana, 24. maj 2012 - Pred obeleževanjem Evropskega tedna boja proti raku, ki vsako leto poteka od 25. do 31. maja, Inštitut za varovanje zdravja RS (IVZ), Onkološki inštitut Ljubljana in Zveza slovenskih društev za boj proti raku opozarjajo na pomen zdravega načina življenja in rednega udeleževanja presejalnih pregledov.

Rak je pomemben vzrok obolevnosti v EU

Rak je pomemben vzrok obolevnosti v EU in veliko breme za družbo. Kljub napredku v zadnjih letih je cena, ki jo evropska družba plačuje zaradi te bolezni, še vedno previsoka. "Vsako leto na novo zboli za rakom okrog 3,2 milijona Evropejcev. Rak je drugi najpogostejši vzrok smrti, takoj za kardiovaskularnimi obolenji (po podatkih iz leta 2006). Od desetih smrtih pri ženskah zaradi raka umreta dve, od desetih smrtih pri moških pa kar trije", je povedala vodja Evropskega partnerstva za boj proti raku (EPAAC), dr. Sandra Radoš Krnel z IVZ. Glede na socio-ekonomski položaj in staranje Evropske populacije lahko pričakujemo, da se bo incidenca rakavih obolenj v prihodnje še povečevala. V Sloveniji je po ocenah Registra raka Republike Slovenije leta 2011 za rakom zbolelo že okrog 13.300 ljudi. Več kot polovico vseh novih primerov raka pa gre na račun petih najbolj razširjenih rakavih bolezni: raka debelega črevesa in danke, pljuč, dojke, prostate in kožnega raka.

Evropski teden boja proti raku

Po ocenah strokovnjakov bi kar tretjino rakavih bolezni lahko preprečili že samo z izogibanjem dejavnikom tveganja. Enajst priporočil proti raku osvešča Evropejce, da določene vrste raka lahko preprečimo z zdravim načinom življenja in da je izid zdravljenja bolezni bistveno boljši, če bolezen odkrijemo v zgodnjem stadiju. Letošnji Evropski teden boja proti raku v ospredje postavlja opuščanje kajenja, zdrav življenjski slog in redno udeleževanje presejalnih pregledov v programih, kot so ZORA, DORA in SVIT.

V Sloveniji že od leta 2009 poteka Državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki - Program Svit. "V prvih dveh letih izvajanja programa je bil pri 741 osebah odkrit rak na debelem črevesu in danki, 5.144 osebam pa je bila odstranjena predrakava sprememba (napredovali adenom), ki predstavlja veliko tveganje za nastanek raka. Med vsemi ugotovljenimi primeri raka je bila kar pri 71 % osebah bolezen odkrita v stadiju I in II, torej dovolj zgodaj, da bolniki dodatnega onkološkega zdravljena niso potrebovali" je povedala vodja programa SVIT, Dominika Novak Mlakar z IVZ.

"Slovenci smo na področju zdravega življenja naredili že veliko, kar se kaže tudi v našem boljšem zdravju. Smo med državami v Evropi z najnižjo razširjenostjo kajenja med moškimi srednjih let, kar se kaže tudi v manjšanju zbolevanja in umrljivosti za pljučnim rakom pri moških, starih 20-64 let. Problem pa ostajajo mladi in ženske, kjer se delež kadilcev ne zmanjšuje. Kot kažejo podatki, pa se še vedno premalo gibamo in pojemo preveč nezdravih živil, kar se kaže tudi v prevelikem odstotku ljudi s čezmerno telesno težo" je povedala izr. prof. dr. Maja Primic Žakelj iz Zveze slovenskih društev za boj proti raku.

Evropsko partnerstvo za boj proti raku

V EU obstajajo med državami članicami velike razlike in neenakosti glede incidence raka in umrljivosti za rakom. Obvladovanje rakavih obolenj je ključni izziv na področju zdravja, katerega reševanje zahteva združitev moči vseh evropskih držav. Še posebej pomembna je izmenjava dobrih praks med državami ter delitev strokovnega znanja in izkušenj, tako med državami članicami kot tudi med različnimi deležniki. Zato so se države članice EU odločile za skupni, učinkovit pristop v boju proti raku, imenovan Evropsko partnerstvo za boj proti raku (EPAAC), ki ga vodi IVZ. EPAAC naj bi z ukrepi preventive in drugimi ukrepi obvladovanja raka pripomogel k zmanjševanju pojavnosti novih primerov raka v državah članicah EU za 15 % do leta 2020.

"Pomemben cilj projekta je tudi povečanje osveščenosti med ciljnimi skupinami v EU o tem, kako pomemben je zdrav načina življenja, ki naj temelji na Enajstih priporočilih proti raku. V tem okviru je naš partner, Evropska liga proti raku (ECL) organiziral evropski natečaj "Skupaj proti raku" za učence in dijake. Namen natečaja je bil, da sodelujoči svojim vrstnikom na kreativen način pokažejo, kako lahko preprečijo raka. Veseli nas, da se je veliko učencev in dijakov iz Slovenije odzvalo na povabilo. Zmagovalec natečaja pa bo razglašen na drugem evropskem javnem forumu (Open Forum) v Rimu, katerega osrednji temi bosta promocija zdravja in preventiva ter informacije in podatki", je povedala dr. Sandra Radoš Krnel z IVZ.

###

Dodatne informacije:

Inštitut za varovanje zdravja RS

Nuša Kerč

Tel.: 01 2441 479

E-pošta: nusa.kerc@ivz-rs.si

Onkološki inštitut Ljubljana

Jana Bogdanovski, univ. prof. prim. knjiž.

Tel.: 01 5879 625

E-pošta: mediji@onko-i.si