O-STA

Pravo za management - nov magistrski program na Obali

Pravo za management - nov magistrski program na Obali

Koper, 25. maja 2012 - Fakulteta za management Univerze na Primorskem je pridobila akreditacijo Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) za nov magistrski študijski program druge stopnje Pravo za management.

Zamisel in oblikovanje študijskega programa Pravo za management v okviru Fakultete za management Univerze na Primorskem so spodbudili širši družbeni procesi: ti vključujejo procese globalizacije, evropeizacije, mednarodnega povezovanja in hitrega tehnološkega razvoja. Prav tako so program spodbudili trajajoča finančna, gospodarske in socialna kriza, ki ima korenine tudi v prešibkem delovanju pravnih in drugih nadzornih institucij ter v premalo premišljenem in premalo transparentnem upravljanju javnega in zasebnega sektorja.

Temeljni cilji študijskega programa Pravo za management je izvajati program, ki bo temeljil na analitičnem in empiričnem raziskovanju ter na primerjalnopravnih analizah. Študenti bodo v programu aktivno in ustvarjalno sodelovali.

Študenti se bodo izobraževali in usposobili za samostojno, visokokakovostno delovanje v praksi in za sodelovanje v najzahtevnejših nalogah v poklicu. Usposobljeni bodo za sodelovanje v zahtevnih in odgovornih procesih odločanja v javnem in zasebnem sektorju. Poleg strokovnih kompetenc in pridobivanja sposobnosti za reševanje zahtevnih problemov v praksi bodo študenti v programu krepili tudi ozaveščenost za širšo družbeno odgovornost in za bolj celovit in vključujoč družbeni razvoj.