O-STA

Program mladih raziskovalcev: kako naprej? | posvet | Ljubljana, 30. maj

V okviru diseminacije rezultatov aplikativnega projekta o učinkovitosti programa mladih raziskovalcev organiziramo posvet 'Program mladih raziskovalcev: kako naprej?'.

Udeležence posveta bo pozdravil dr. Žiga Turk, minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport,

med panelisti pa so predstavniki univerz, najvidnejših slovenskih znanstvenoraziskovalnih inštitutov in podjetij.

PROGRAM MLADIH RAZISKOVALCEV: KAKO NAPREJ?
Mehanizmi spodbujanja doktorskega študija, raziskovanja in prenosa znanja v prakso v prihodnje

30. maja 2012 v Ljubljani
prostori ZRC-SAZU, Ljubljana, Novi trg 4, Prešernova dvorana

Posvet bo potekal v obliki dveh dve-urnih panelov z odmorom za kosilo. Paneli se izvedejo v obliki predstavitev referatov z morebitnimi sprotnimi vprašanji občinstva, sledi diskusija panelistov z občinstvom. Referate in ključne odzive posveta bomo objavili v zborniku.


9.30-10.00 Prihod udeležencev


10.00-10.15 Uvodni nagovori

dr. Žiga Turk, minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

dr. Oto Luthar, direktor Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti

10.15-12.15 Panel 1: Program mladih raziskovalcev v preseku

dr. Franci Demšar, Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS: Program mladi raziskovalci - osnovni namen in recentne spremembe
dr. Nada Trunk Širca, Fakulteta za management Univerze na Primorskem: Projekt "Analiza učinkovitosti prepleta teorije in prakse preko instituta mladih
raziskovalcev" in doktorski študij v Sloveniji
mag. Matic Novak, Fakulteta za management Univerze na Primorskem: Človeški kapital in gospodarska rast
Katarina Košmrlj in dr. Ana Arzenšek, Fakulteta za management Univerze na Primorskem: Rezultati in ugotovitve raziskave projekta

Diskusija


12.15-13.00 Kosilo
- Avla Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti

13.00-15.00 Panel 2: Prenos znanja iz teorije v prakso danes in jutri
dr. Dušan Lesjak, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport: Izzivi financiranja raziskovanja
dr. Oto Luthar, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti: Mladi raziskovalci in razvoj temeljne družboslovne in humanistične znanosti
dr. Jadran Lenarčič, Institut "Jožef Stefan": Mladi raziskovalci in razvoj temeljne naravoslovne in tehniške znanosti
dr. Karin Stana Kleinschek, Univerza v Mariboru: Strategije prenosa znanja - vloga univerze in države
dr. Gregor Veble, Pipistrel d. o. o.: Mladi raziskovalci v visokotehnološkem podjetju

Diskusija


15.00 Zaključek