O-STA

Rezultati 50. avkcije enomesečnih zakladnih menic

MINISTRSTVO ZA FINANCE

objavlja

REZULTATE 50. AVKCIJE ENOMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

ki je bila v sredo, 17.04.2002 v času od 13.30 do 14.00 ure.


Razpisana emisija 50. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM050160502 je znašala 5.000.000.000 SIT oziroma 500 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT.

Na avkciji enomesečnih zakladnih menic je bilo podanih 835 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 500 lotov naročil v skupni vrednosti 5.000.000.000 SIT po enotni ceni 99,405. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane enomesečne zakladne menice 7,70%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 99,600 in 99,359 (obrestna mera od 5,16% do 8,29% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 50. serije enomesečnih zakladnih menic, ki bo 16.05.2002.

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih straneh Ministrstva za finance http://www.sigov.si/mf/slov/menice/prosp.html.

Naslednja avkcija enomesečnih zakladnih menic bo v sredo, 24.04.2002. Razpisana emisija 51. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM051230502 znaša 5.000.000.000 SIT oziroma 500 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT. Vplačilo na avkciji sprejetih naročil enomesečnih zakladnih menic bo v četrtek, 25.04.2002.