O-STA

Slomškov trg se bo za en dan spremenil v Hyde Park

Sporočilo za medije Maribor, 6. junij 2012

V soboto, 9. junija, med 11. in 17. uro, bo Slomškov trg zaprt za promet. Pa ne zaradi kakšnih gradbenih del, po zgledu londonskega Hyde parka se bo namreč za nekaj ur spremenil v javno tribuno, na kateri se bodo kresala mnenja o različnih družbeno aktualnih in pomembnih temah. V Mariboru bo sredi Slomškovega trga tako prvič stal "govorniški ek".

Namen dogodka, ki ga v sodelovanju z MARIBOR 2012 - Evropsko prestolnico kulture pripravlja mariborska Univerza (RAZ:UM), je med drugim obuditi javno razpravo o arhitekturni usodi Slomškovega trga, debatiralo pa se bo tudi o samooskrbi, sožitju kultur, spletnih družabnih omrežjih itd. Po uvodnih mnenjih strokovnjakov bodo na govorniški oder lahko stopili tudi študenti, mimoidoči in obiskovalci, ki jih bo določena tema pritegnila in spodbudila k debati. Dogodke bo povezoval moderator, ki bo izpostavljal določene argumente, ki jih bodo udeleženci potrjevali oz. izpodbijali. Da bo dogodek lahko spremljala kar najširša javnost, bo z radijskim prenosom poskrbela najbolj poslušana radijska postaja v severovzhodni Sloveniji, Radio City.

Seznam govorcev in teme debat:

· dr. ANA VOVK KORŽE, oddelek za geografijo FF Maribor : Ali je Maribor lahko samooskrben? (Regionalni trajnostni razvoj, teoretično ozadje, pristopi k regionalnemu razvoju s poudarkom na samooskrbi, ekoremediacije - naravni čistilni sistemi, pomoč narave človeku, primeri dobrih praks ekoremediacij in samooskrbe v Sloveniji- občina Poljčane z učnima poligonoma za samooskrbo in ekoremediacije, kako lahko Maribor postane vsaj delno samooskrben? Kaj kažejo dobre prakse urbane samooskrbe in urbanih ekoremediacij?)

  • UROŠ DOKL, prof zg. in angl., Pokrajinski muzej Maribor: Sožitje različnih kultur (Sobivanje kultur na enem prostoru, kako to doseči in zakaj prihaja do nesprejetja drugačnih kultur)
  • dr. MARKO IVANIŠIN, FERI: Facebook (Debata o Facebooku, kaj so "družbena omrežja" in za kaj jih uporabljamo. O identiteti in profilih, o prijateljih in odnosih, o "lajkanju" in komunikaciji ter o varnosti podatkov.)

· MARKO JAUŠOVEC, Fakulteta za gradbeništvo, odd. za arhitekturo: Sodobna eko trajnostna arhitektura

  • Študentje SOCIOLOGIJE - Varčevalni ukrepi (pozitivna in negativna plat varčevalnih ukrepov, kako vplivajo na socialnost naše države, na katere socialne skupine je treba še posebej pazit (upokojence, študente itd.) Kaj sploh prinašajo te reforme, je stavka policistov upravičena itd.)

Obisk dogodka je brezplačen. Pridite in prispevajte svoj PRO ali/in CONTRA!

(V primeru dežja, se dogodek prestavi za en teden)