O-STA

Ambiciozen domači in mednarodni umetniški projekt AS WE SPEAK - Jeziki prihodnosti, prispevek Goethe-Instituta Evropski prestolnici kulture MARIBOR2012

(Maribor, 14.6.2012) Pobudniki in ustvarjalci projekta AS WE SPEAK - Jeziki prihodnosti so danes, na novinarski konferenci, ki se je odvijala v prostorih Zavoda Maribor 2012 - Vetrinjskem dvoru, predstavili vsebino projekta, ki bo vse od uradne otvoritve 15. 06. 2012 pa do konca septembra, poskrbel za popestritev kulturnega dogajanja v Mariboru. Projekt zajema zvočno instalacijo, fotografsko razstavo, koncerte, delavnice, pogovore in razprave ter s skupno sedmimi dogodki posega na področje tematizacije prihodnosti sporazumevanja. V projektu sodelujejo številne domače in lokalne organizacije ter domači in tuji umetniki.

Hendrik Kloninger, direktor Goethe-Instituta Ljubljana je izpostavil vlogo Goethe-Instituta kot uradne nemške kulturne ustanove pri povezovanju kultur in vzpostavljanju dialoga med državami ter poudaril pomembnost Evropske prestolnice kulture pri tem.

Heike Albrecht, kuratorka projekta, je predstavila posamezne dogodke ter pojasnila, da je idejo zanje razvila šele ob prvem raziskovalnem obisku Maribora, ko je spoznala akterje lokalnega kulturnega prizorišča. Navdih je črpala tudi iz umirjenosti mesta, kar odražajo tudi posamezni projekti, ki se bodo odvijali vse do konca septembra.

Nataša Kos, pomočnica programskega direktorja za mednarodno sodelovanje pri EPK je umestila sam projekt v širši okvir Kulturnih ambasad ter poudarila vlogo raznolikosti projektov, ki se bodo odvili v sodelovanju z Goethe-Institutom.

Stefan Rummel in Carsten Seiffarth sta predstavila projekt Within the Range of Transition (V dosegu Prehoda) ter poudarila pomen zvoka, ki noče le preslikavati resničnosti, temveč tudi vzpostavlja most med preteklostjo ter sedanjostjo.

Prav posebej pa vas vabimo še na otvoritev projekta AS WE SPEAK - Jeziki prihodnosti, ki se bo zgodila v petek, 15. 6. 2012 ob 17.00 v prehodu med Glavnim in Rotovškim trgom v Mariboru z otvoritvijo zvočne instalacije "Within the Range of Transition" - Stefan Rummel (Berlin) ter na koncert "Kippschwingung" - Frank Bretschneider (Berlin), ob 22.00 v Kino Udarnik.

Vljudno vabljeni!

###

Dodatne informacije: Aljaž Maher, aljazmaher@gmail.com, 040 567 545

Priloge:

1. Dogodki v okviru projekta AS WE SPEAK - Jeziki prihodnosti

2. Fotografije

3. Promocijski material v digitalni obliki

1. Dogodki v okviru projekta AS WE SPEAK - Jeziki prihodnosti

Within the range of transition (V dosegu prehoda)

16. 06. - 30. 09. 2012

Stefan Rummel (Berlin)

Stalna zvočna instalacija

Kje: Prehod med Glavnim in Rotovškim trgom

Kurator: Carsten Seiffarth (Berlin)

Otvoritev: 15. 6. 2012, 17:00

Pogovor: Stefan Rummel, Carsten Seiffarth in Miha Horvat (Maribor): 16. 06. 2012, 13:00

Centralna postaja

Koroška cesta 5

Zvočna instalacija, ki jo pripravlja Stefan Rummel, se bo nahajala v historičnem centru Maribora. Gre za instalacijo, ki deluje kot intervencija na specifičnem mestu prehoda med Glavnim in Rotovškim trgom. Berlinski umetnik bo tukaj vzpostavil prehodni tunel, narejen iz opažnih plošč in poprej posnetih ter preoblikovanih zvokov iz mesta. Instalacija predstavlja prehod skozi prehod, prostor v prostoru, čas skozi čas. Preko vgradnje kubičnih vhodov, ki prehajajo eden v drugega, se historični svod prehoda med obema trgoma zakrije. Vendar pa skozi majhne odprtine na stičnih mestih med seboj različno velikih kubičnih oblik na plano prihajajo različni zvoki. Zakriti svod prehoda je mogoče zvočno zaznati in tako tudi akustično občutiti sledi mestnega življenja. Stefan Rummel s svojo začasno intervencijo obiskovalcem posreduje in jim hkrati preoblikuje zgodovino, sedanjost in prihodnost.

###

KIPPSCHWINGUNG

15. 06. 2012, 22:00

Frank Bretschneider (Berlin)

Avdiovizualni performans

Kino Udarnik

Grajski trg 1

Subtilna in minimalistična glasba Franka Bretschneiderja, znana po kompleksnih ritmičnih strukturah, natančnem občutku za čas in prepletenih teksturah, izhaja iz zvoka prvega analognega sintesajzerja iz časov Nemške demokratične republike, Subharchorda, ki so ga oblikovali v 60. letih.

V performansu, naslovljenem "Kippschwingung", Bretschneider povezuje svoj zapleten in intimen odnos do ritma z značilno zvočno estetiko Subharchorda. Z napravo za ritmiziranje, razvito posebej za ta instrument ter abstraktnimi zvoki, ki se v zvočnem smislu gibljejo med hrupom in tonom, skuša povezati to že skoraj pozabljeno tehnologijo s sodobnimi tehnikami produkcije in muziciranja. V letu 2012 predstavlja Bretschneider "Kippschwingung" kot avdiovizualni performans v okviru otvoritve projekta AS WE SPEAK in v sodelovanju z Zavodom za umetnost in tehnologijo uho;oko: v Mariboru.

###

T.I.T.O. of the Youth

The International Turntable Orchestra of the Youth (Mednarodni mladinski orkester gramofonov)

Delavnica: 25. 08. - 30. 08. 2012, 10:00 - 12:00 & 14:00 - 18:00

Koncert: 31. 08. 2012, 19:30

Ignaz Schick, Martin Tétreault & Joke Lanz

& 15 mladostnikov

II. Gimnazija Maribor

Trg Miloša Zidanška 1

Gramofonski umetnik, zvočni improvizator in komponist Ignaz Schick razvija skupaj z Martinom Tétreaultom, mednarodno priznanim DJ-jem in improvizatorjem, ter Jokejem Lanzom, glasbenikom in uprizoritvenim umetnikom, posebno delavnico. Le-ta se na tanki ločnici med hrupom, improvizacijo in elektroniko ukvarja z raznoliko in bogato zgodovino eksperimentalnega gramofonizma in njegovimi mnogoterimi tehnikami in pristopi. Preko uvoda v zgodovino gramofonizma, preko predstavitve različnih zvrsti, kot so musique concrete, fluxus, plunderphonics, noise, onkyo itn., bodo glasbeniki razodeli številne tehnike, ki se pri tem glasbenem pristopu uporabljajo.

Mladostniki bodo pod strokovnim vodstvom poskušali razviti lastni glasbeni jezik ter se ob upoštevanju predstavljenih pravil naučili, kako v glasbeni skupini poteka medsebojna komunikacija. Prav tako se bodo naučili uporabljati tehnike kompozicije, ki jih je Ignaz Schick leta 2009 razvil skupaj z "Mednarodnim orkestrom gramofonov" - "The International Turntable Orchestra". Glasbeno vodenje na podlagi gest, znakov ali grafičnih in tematskih partitur, je le eden od načinov uporabe, ki bodo prikazani. Do 15 mladostnikov se bo preko delavnice kot orkester združilo v nastopu, kjer bodo pokazali lastne kompozicije in usvojene tehnike. Glavna zamisel delavnice ni, da bi sodelujoče preobrazila v perfektne gramofoniste, temveč vsem dati priložnost odkriti neskončno izrazitost te enostavne, pa vendarle pretkane tehnike ter preizkusiti številne glasovne jezike. (I. Schick)

Informacije o delavnici in prijava: www.aswespeak.eu

###

Europe of the Regions or Province Europe

(Evropa regij ali provinca Evropa)

Delavnica: 28. 08. 2012, 16:00 - 18:00; 29. 08. 2012, 11:00 - 13:00 & 15:00 - 17:00

Predavanje in pogovor v angleščini: 30. 08. 2012, 18:00

Boris Buden (Berlin), Helene Breitenfellner (Maribor), Jernej Habjan (Ljubljana), Mate Kapovic (Zagreb), Birgit Mennel (Vienna), Stefan Nowotny (Vienna) in drugi / und andere / and others

Pomočnik: Kris Merken

KIBLA

Ulica kneza Koclja 9

Vsi smo seznanjeni s frazo "Evropa regij". S tem je mišljena Evropa, ki ni le soseščina suverenih držav, temveč hkrati zajema tudi širše geografsko-kulturne prostore, v katere te države transcendirajo. V tem smislu se posamezni evropski regiji pripisuje izvirna in vzajemna kulturna identiteta, vendar pa te regije v še zmeraj obstoječem režimu nacionalistične suverenosti ne vzdržijo stopnje demokratično-politične reprezentativnosti. Maribor - mar ni to tudi poimenovanje evropske regije, katere hibridno kulturno identiteto je naprej potrebno še razdelati, izhajajoč iz jezikovnih praks in njenih kulturnih ter političnih implikacij? Kateri jezik, potemtakem, govori Mariboru kot regija? Niti v sebi homogeni uradni jezik niti večkratnost takšnih jezikov nista pravilna odgovora. Veliko bolj pravilna je domneva, da so tukaj prisotni mnogoteri procesi prevajanja, čigar kulturni in družbeni vplivi nujno rušijo dani kulturno-politični okvir Evrope. Evropska regija dobi smisel šele v Evropi, ki sebe smatra kot regijo znotraj globalno spreminjajočega se sveta.

###

radio aporee ::: MariborMaps

31. 08. 2012

Udo Noll in Carsten Stabenow (Berlin) v pogovoru: 30. 08. 2012, 20:00

Udo Noll (Berlin/Köln), Patrick McGinley (Tartu / Estonia), Ana Pečar & Andrej Hrvatin (Maribor)

Zvočni zemljevidi

KIBLA

Ulica kneza Koclja 9

radio aporee je platforma za umetniško raziskovanje konceptov in praks, vezanih na zvok, kraj ter prostorske zakonitosti, ki jih določata. Kot orientacijski točki služita pojma periferija in resonanca, tako v zvokovno/prostorskem smislu, kot tudi pogojeno z družbenimi in komunikacijskimi zakonitostmi. Pojem periferija se lahko nanaša na prostorsko pojmovanje, lahko pa služi tudi kot pojem kvalitativnega razlikovanja, a v osnovi stoji za gibanje vstran od središča, proti obrobju. Hkrati pa vsaka zavedna zaznava oblikuje svojevrstno periferijo, ki je tisti, ki zaznava, zaradi centralnega fokusa ne utegne doseči. Pojem resonanca definirata dve skrajni pogojenosti: ali prostor oz. naslovnik na naš nagovor oz. našo prisotnost odgovori, ali pa ostane vse nemo. Ali razvijemo vzpodbuden odnos s svetom, ki nas obdaja, ali pa nam ta prepreči dostop? Posnetke s terena, kot sredstvo in metodo približevanja različnim krajem in situacijam, je moč razumeti kot komunikacijski odnos: posneta zvočna slika je v najboljšem primeru odgovor na vprašanje, ki ga naše približevanje predstavlja. V tem kontekstu je resonanca posrečen primer bivanja v stiku s prostorom in svetom. Pomembno je zavedno poslušanje, razumljeno kot ključ in dostopna točka do ojačane zaznave in doživljanja sveta okoli nas.

###

Archaeology of an Era - Socialist Modernism

(Arheologija dobe - socialistični modernizem)

Razstava: 01. 09. - 30. 09. 2012

Roman Bezjak (Hamburg)

Fotografska razstava

Fotografski muzej Maribor

Koroška cesta 19

Otvoritev: 31. 08. 2012, 18:00

Pogovor z Romanom Bezjakom in Tillom Brieglebom (Hamburg): 01. 09. 2012, 16:00

Roman Bezjak že od leta 2004 potuje po vzhodni in jugovzhodni Evropi ter po vzhodnem delu Nemčije, zmeraj na preži za zgradbami, ki bi z arhitekturnega gledišča lahko veljale kot tipični primeri socialističnega modernizma. Podpore v obliki štipendije je pri tem bil deležen s strani Organizacije za kolektivno zaščito avtorskih pravic Bild-Kunst in Fundacije Robert-Bosch. Rezultat njegovega raziskovanja je obsežna fotografska zbirka, ki na nek način prikazuje arheologijo obdobja modernizma. Igrivo, vendar strogo urejeno, je Bezjak v objektiv ujel stanovanjske stavbe, hotele, kulturne hrame in podobne zgradbe s funkcijo v javnem interesu. Ob pregledu zbirke pa hitro postane jasno, da arhitektura tistega časa razpolaga z istim naborom utopično navdahnjenih oblikovnih elementov, ki se razpredajo med zgradbami in subtilno nakazujejo monotonost takratne gradnje. Bezjakove fotografije ujamejo vidno obrabljenost utopičnega ter ga plasirajo v vsakdanjik današnjega časa. (Inka Schube)

Roman Bezjak, rojen leta 1962 na Ptuju v Sloveniji, bo svojo fotografsko zbirko vzhodnega modernizma razširil s posnetkom, narejenim v Mariboru.

###

The Turntable Titans

1. 09. 2012, 21:00

Ignaz Schick (Berlin), Martin Tétreault (Montreal), Joke Lanz (Berlin/Bern)

Koncert

Dvorana Gustaf - Pekarna magdalenske mreže

Ob železnici 8

Ignaz Schick, Joke Lanz in Martin Tétreault, mednarodno priznani gramofonisti, ki vedno znova definirajo ta žanr glasbenega ustvarjanja, se bodo prvič soočili kot trio ter se publiki predstavili tako skupinsko kot tudi v različnih kombinacijah nastopa v duu. Umetniki izhajajo iz dveh različnih generacij ter k skupni mizi prinašajo različna kulturna ozadja in geografske izvore. Vendar pa je vsem trem skupno, da so kot posamezniki bistveno vplivali in sooblikovali posamezne sloge na področju gramofonskega ustvarjanja. Martin Tétreault v osnovi prihaja s področja likovne umetnosti in je med drugim znan tudi po svoji pomembni vlogi pri razvoju preparirane tonske glave. Joke Lanz še zmeraj vrti plošče na "običajen" način, vendar tako, da so podvržene radikalnim in virtuoznim cut-upom, miksom in tehnikam reza. Lanz je pionir noiseturntablizma in abstraktnih udarnih kolažev. Ignaz Schick se večinoma ne poslužuje vinilnih plošč, temveč na gramofonih vrti najrazličnejše predmete. Njegovi "Objets Trouvées" proizvajajo celo paleto zvokov, ki so nato elektronsko ojačani. Schick trdi, da je z razvojem skušal najti takšen jezik, ki bo v ospredje postavljal strukturo. Vprašanje o tem, kaj kompozicija sploh je, ima osrednji pomen. Schick je našel svoj glasovni jezik prek različnih materialov. Prek fizisa zvoka in prostora ter rezkega hrupa in elektronike.

2. Fotografije

- Frank Bretschneider - KIPPSCHWINGUNG; Foto: Carsten Stabenow

http://bit.ly/KVR5ew

http://bit.ly/Msj8jn

- Frank Bretschneider - KIPPSCHWINGUNG; Foto: Arne Reinhardt in TESLA media art lab Berlin, 2007 (

http://bit.ly/MOmv56

- Ignaz Schick - T.I.T.O Of The Youth; Foto: Gregor Khuen Belasi

http://bit.ly/LUPNMr

http://bit.ly/MsjoyI

http://bit.ly/MBX5n2

http://bit.ly/KuGvLB

- Boris Buden - Europe of the regions or province Europé

http://bit.ly/LlhIpL

- Udo Noll - RADIO APOREE ::: MARIBORMAPS, Foto: Peter Cusack

http://bit.ly/LXVewa

- Roman Bezjak - ARCHEOLOGY OF AN ERA; Foto: Roman Bezjak

http://bit.ly/MOpvya

http://bit.ly/MsjXbX

3. Promocijski material v digitalni obliki

Zloženka projekta AS WE SPEAK - Jeziki prihodnosti: http://bit.ly/NhfWdF

Reklamna kartica projekta AS WE SPEAK - Jeziki prihodnosti: http://bit.ly/KoqMfX

Vabilo k sodelovanju: http://bit.ly/NADGIv

Call for participants: http://bit.ly/MtcN7k