O-STA

Desetletje zdravega hujšanja v ZVC Jesenice (2002-2012)

Učenje odraslih predstavlja enega pomembnih virov izboljšanja kakovosti človeškega kapitala in ima tudi pomemben vpliv na gospodarski in družbeni razvoj naroda. Po desetih letih trdnega in odgovornega dela vem, da so za uresničevanje Nacionalnega zdravstveno vzgojnega programa izobraževanja odraslih, pomembni ukrepi , med drugim tudi permanentno informiranje, ponudba izobraževanja, spodbujanje ljudi za priučitev novih veščin, spretnosti in znanj. Menim, da je potrebno pri zdravstveno vzgojnem delu odraslih poleg strokovnih vsebin upoštevati tudi celovito osebnost udeležencev, motivacijski in vrednostni faktor ter naravnanost k cilju doseganja zdravja in dobrega počutja.

S proučevanjem različnih strategij želim, da bi ljudje trajno obdržali spremembo življenjskega sloga . Posameznik, ki želi nekaj spremeniti v svojem življenju, naj bi upošteval tri osnovne kriterije na poti do trajne spremembe.

— 1. dvigniti merila in pričakovati več - povečati zahteve do sebe (soočenje s svojimi vedenji, postavitev cilja - NAJPREJ SPREMENITI SEBE , zunanji nadzor zamenjati s povezovalnimi vedenji - izboljšati medsebojne odnose)

— 2. zavreči prepričanja, ki omejujejo (sprostiti svoje notranje vire in se spoprijeti z izzivi - dejanja, mišljenje, čustva in dobro počutje)

— 3. spremeniti strategijo (verjeti in zaupati v svoje sposobnosti )

Filozofija našega dela v delavnicah hujšanja, poleg strokovnega programa, temelji na sprejetosti, spoštovanju, podpori in razumevanju. Ko udeleženci začutijo, da so sprejeti, da jih razumemo in jim resnično želimo pomagati ,dobijo varen občutek, ki v posamezniku poveča stopnjo odgovornosti do svojega zdravja in proces hujšanja se začne.

Pomembno je, da so ljudje pozorni na notranje signale - občutke, predstave, prepričanja in kako zadovoljujejo svoje potrebe .

Pri spreminjanju življenjskega sloga je prav, da se posameznik začne zavedati sebe, začne kontrolirati svoje misli, prepoznavati, kako čustva vplivajo na vedenje, razvija čut za lastne sposobnosti, vrednote, prepričanja ter razvije zaupanje vase.

(SAMOZAVEDANJE pomeni, da se poglobimo vase, smo v stiku s svojimi mislimi, zaznavami, prepričanji, pričakovanji in občutki) .

Pri trajnejšem ohranjanju zdravega življenjskega sloga se mi zdi ključnega pomena, da vsak posameznik dobi informacijo in spozna, da je edina oseba, katere vedenje lahko nadzoruje. Torej le vsak posameznik SAM. V praksi to pomeni, da nas nihče ne more prisiliti k ničemur. Ko se človek začne zavedati, da lahko nadzoruje le lastno vedenje, začne takoj redefinirati svojo osebno svobodo in pogosto ugotovi, da ima več svobode, kot se je pogosto zave in takrat odgovorno pristopi do svojega zdravja in življenja.

Naš slogan je : HOČEM-ZMOREM-ZNAM

Mnenje udeleženke objavljeno v lokalnih novicah - februar 2007

(Resnično sem vesela in hvaležna, da sem lahko obiskovala šolo hujšanja. Večkrat mi je bilo sicer zelo težko slediti vsem aktivnostim, a zavest, da moram storiti nekaj zase in da le z lastno udeležbo, pomoč drugih deluje, mi je pomagala, da sem zdržala in napredovala v izgubljanju kilogramov. Prizadevala si bom, da bi moji novi vzorci postali moja stalnica, saj globoko v sebi vem, da zmorem, če to hočem. Zahvaljujem se voditeljici za pomoč. Prepričljiva je, ker v delavnice vtke sebe. Kot osebnost, ne posreduje samo strokovnega znanja, temveč tudi svoje vedenje......Hvala tudi vsakemu udeležencu naše skupine, ki mi je s svojim vzgledom in sprejetostjo pomagal pri osebni rasti)

V desetih letih smo v našem ZVC opravili:

Ø 114 delavnic Življenjskega sloga

Ø 59 delavnic Dejavniki tveganja

Ø 81 delavnic Telesne dejavnosti

Ø 95 delavnic Test hoje

Ø 37 delavnic Zdrave prehrane

Ø 42 delavnic Zdravega hujšanja

Skupaj 438 delavnic v katere je bilo vključenih 4600 udeležencev iz občin Jesenice, Kranjska gora in Žirovnica. ZVC Jesenice s svojo dejavnostjo pokriva tri občine - približno za 45000 prebivalcev.

Za uspešno delo skrbi tim - 1 diplomirana medicinska sestra in 2 diplomirani fizioterapevtki

Zdravstveno vzgojni tim ZVC Jesenice Utrinek s srečaja

Pripravila: Vasiljka Kokalj, dipl. med. sestra

Vodja ZVC Jesenice